Strona Główna TK Orzeczenia
Trybunału
Konstytucyjnego   

UWAGA!

"Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" od 1 stycznia 2016 r. tylko w postaci elektronicznej!

Szanowni Państwo, prenumeratorzy i czytelnicy "Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zbioru Urzędowego", uprzejmie informujemy, że:

- na podstawie art. 108 ust. 3 w związku z art. 139 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) orzeczenia Trybunału wydane po 1 stycznia 2016 r. będą publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej, w wydawanym i dostępnym na internetowych stronach Trybunału elektronicznym zbiorze orzeczeń: "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy";

- orzeczenia wydane przez Trybunał Konstytucyjny do 31 grudnia 2015 r. będą opublikowane i udostępnione na dotychczasowych zasadach w zeszytach "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" w postaci drukowanej (papierowej);

- prenumerata zeszytów OTK ZU na rok 2016 i kolejne nie jest prowadzona.

 

OTK ZU

OTK ZU wydawane jest w 2-ch seriach A i B.
W serii A publikuje się wyroki i postanowienia Trybunału w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 81 ustawy o TK (wyroki i postanowienia merytoryczne)
W serii B publikuje się postanowienia Trybunału o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi oraz o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi, w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 77 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (postanowienia kończšce rozpoznanie wstępne)


 

Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonowania OTK ZU lub IPO prosimy zgłaszać na adres: redacjaipo@trybunal.gov.pl