O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1996 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Orzeczenie z dnia 1996-01-09
w sprawie gospodarki gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
Z.U. 1996 / 1 / 1; OTK 1996 cz. I s. 1-40
sygn. K 18/95 (DOC) Pobierz 133120 bajtów.     (PDF) Pobierz 325572 bajtów.
2 - Orzeczenie z dnia 1996-01-31
w sprawie wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego budowanego bez wymaganego zezwolenia nie zakończonego przed 1 I 1995 r
Z.U. 1996 / 1 / 2; OTK 1996 cz. I s. 41-62
sygn. K 9/95 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 252362 bajtów.POSTANOWIENIA

3 - Postanowienie z dnia 1996-01-16
Z.U. 1996 / 1 / 3
sygn. K 31/95 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 151814 bajtów.
4 - Uchwała z dnia 1996-01-16
w sprawie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 1996 / 1 / 4; OTK 1996 cz. I s. 139-160
Dz.U. 1996.14.80 z dnia 1996-02-12     ISAP     RCL
sygn. W 12/94 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 208424 bajtów.
5 - Uchwała z dnia 1996-02-06
Z.U. 1996 / 1 / 5
Dz.U. 1996.24.112 z dnia 1996-03-01     ISAP     RCL
sygn. W 11/95 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 188100 bajtów.
6 - Uchwała z dnia 1996-02-07
Z.U. 1996 / 1 / 6
Dz.U. 1996.20.96 z dnia 1996-02-22     ISAP     RCL
sygn. W 3/95 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 123274 bajtów.
7 - Uchwała z dnia 1996-02-13
w sprawie referendum
Z.U. 1996 / 1 / 7; OTK 1996 cz. I s. 189-200
Dz.U. 1996.16.84 z dnia 1996-02-16     ISAP     RCL
sygn. W 1/96 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 163719 bajtów.


      Ilość: 7