O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1996 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
9 - Orzeczenie z dnia 1996-03-13
Z.U. 1996 / 2 / 9
sygn. K 11/95 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 185055 bajtów.
10 - Orzeczenie z dnia 1996-04-23
w sprawie zasady niepołączalności pełnienia mandatu radnego z zatrudnieniem w administracji tej samej gminy
Z.U. 1996 / 2 / 10; OTK 1996 cz. I s. 78-95
sygn. K 29/95 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 187602 bajtów.POSTANOWIENIA

11 - Postanowienie z dnia 1996-03-27
Z.U. 1996 / 2 / 11
sygn. U 7/95 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 95952 bajtów.
12 - Uchwała z dnia 1996-03-26
Z.U. 1996 / 2 / 12
Dz.U. 1996.42.188 z dnia 1996-04-12     ISAP     RCL
sygn. W 13/95 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 172736 bajtów.
13 - Uchwała z dnia 1996-04-16
Z.U. 1996 / 2 / 13
Dz.U. 1996.52.233 z dnia 1996-05-07     ISAP     RCL
sygn. W 15/95 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 186064 bajtów.
14 - Uchwała z dnia 1996-04-24
w sprawie partii politycznych
Z.U. 1996 / 2 / 14; OTK 1996 cz. I s. 223-240
Dz.U. 1996.63.303 z dnia 1996-06-07     ISAP     RCL
sygn. W 14/95 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 210733 bajtów.
15 - Uchwała z dnia 1996-04-30
w sprawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Z.U. 1996 / 2 / 15; OTK 1996 t. I s. 241-254
Dz.U. 1996.63.304 z dnia 1996-06-07     ISAP     RCL
sygn. W 18/95 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 200234 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 1996-03-26
Sygnalizacja w sprawie W 12/95 z 26.03.1996, ZU 1996/2/16
Z.U. 1996 / 2 / 16
sygn. S 1/96 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 176816 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 1996-03-26
(Uwaga! S 1/96 z 26.03.1996, ZU 1996/2/16)
Z.U. 1996 / 2 / 16
sygn. W 12/95 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 176816 bajtów.


      Ilość: 9