O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Warszawa, 1996 Nr 4TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
29 - Orzeczenie z dnia 1996-07-01
Z.U. 1996 / 4 / 29
sygn. U 3/95 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 174601 bajtów.
30 - Orzeczenie z dnia 1996-07-15
w sprawie mienia przesiedlenia i c³a
Z.U. 1996 / 4 / 30; OTK 1996 t. II s. 16-28
sygn. K 5/96 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 161414 bajtów.
31 - Orzeczenie z dnia 1996-07-15
Z.U. 1996 / 4 / 31
sygn. U 3/96 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 183952 bajtów.
32 - Orzeczenie z dnia 1996-07-17
w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur
Z.U. 1996 / 4 / 32; OTK 1996 t. II s. 46-65
sygn. K 8/96 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 188795 bajtów.
33 - Orzeczenie z dnia 1996-09-03
Z.U. 1996 / 4 / 33
sygn. K 10/96 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 162950 bajtów.
34 - Orzeczenie z dnia 1996-09-24
Z.U. 1996 / 4 / 34
sygn. K 13/95 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.     (PDF) Pobierz 222601 bajtów.POSTANOWIENIA

35 - Postanowienie z dnia 1996-08-12
Sygnalizacja w sprawie T 47/96
Z.U. 1996 / 4 / 35
sygn. S 2/96 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 88153 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 1996-08-12
(Uwaga! S 2/96 z 12.08.1996, ZU 1996/4/35)
Z.U. 1996 / 4 / 35
sygn. T 47/96 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 88153 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 1996-09-24
Z.U. 1996 / 4 / 36
sygn. K 2/96 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90373 bajtów.


      Iloĥĉ: 9