O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Warszawa, 1996 Nr 5TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
37 - Orzeczenie z dnia 1996-10-08
Z.U. 1996 / 5 / 37
sygn. U 8/95 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 179862 bajtów.
38 - Orzeczenie z dnia 1996-10-23
Z.U. 1996 / 5 / 38
sygn. K 1/96 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 261409 bajtów.
39 - Orzeczenie z dnia 1996-10-28
Z.U. 1996 / 5 / 39
sygn. P 1/96 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 132290 bajtów.
40 - Orzeczenie z dnia 1996-10-29
Z.U. 1996 / 5 / 40
sygn. U 4/96 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 205417 bajtów.
41 - Orzeczenie z dnia 1996-10-30
Z.U. 1996 / 5 / 41
sygn. K 3/96 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 123732 bajtów.
42 - Orzeczenie z dnia 1996-11-05
Z.U. 1996 / 5 / 42
sygn. K 6/96 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 177715 bajtów.
43 - Orzeczenie z dnia 1996-11-13
w sprawie finansowania gmin
Z.U. 1996 / 5 / 43; OTK 1996 t. II s. 195-217
sygn. K 17/96 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 239691 bajtów.POSTANOWIENIA

44 - Postanowienie z dnia 1996-09-16
Sygnalizacja w sprawie T 31/96
Z.U. 1996 / 5 / 44
sygn. S 3/96 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 108230 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 1996-09-16
(Uwaga! S 3/96 z 16.09.1996, ZU 1996/5/44)
Z.U. 1996 / 5 / 44
sygn. T 31/96 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 108230 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 1996-09-24
Z.U. 1996 / 5 / 45
sygn. T 35/96 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 100012 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 1996-10-16
Z.U. 1996 / 5 / 46
sygn. P 5/96 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 131526 bajtów.
47 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1996-10-23
Z.U. 1996 / 5 / 47
sygn. T 35/96 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 114364 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 1996-10-29
Z.U. 1996 / 5 / 48
sygn. Tw 55/96 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 110449 bajtów.


      Iloĥĉ: 13