O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Warszawa, 1996 Nr 6TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
49 - Orzeczenie z dnia 1996-11-19
Z.U. 1996 / 6 / 49
sygn. K 7/95 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 183425 bajtów.
50 - Orzeczenie z dnia 1996-11-20
Z.U. 1996 / 6 / 50
sygn. K 27/95 (DOC) Pobierz 275968 bajtów.     (PDF) Pobierz 481067 bajtów.
51 - Orzeczenie z dnia 1996-11-25
Z.U. 1996 / 6 / 51
sygn. K 12/96 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 191677 bajtów.
52 - Orzeczenie z dnia 1996-12-03
w sprawie najmu lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych
Z.U. 1996 / 6 / 52; OTK 1996 t. II s. 363-387
sygn. K 25/95 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 211090 bajtów.
53 - Orzeczenie z dnia 1996-12-10
Z.U. 1996 / 6 / 53
sygn. P 6/96 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 121315 bajtów.
54 - Orzeczenie z dnia 1996-12-11
w sprawie wynagrodzenia w sferze budżetowej
Z.U. 1996 / 6 / 54; OTK 1996 t. II s. 398-416;
sygn. K 11/96 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 193823 bajtów.
55 - Orzeczenie z dnia 1996-12-16
Z.U. 1996 / 6 / 55
sygn. U 1/96 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 157531 bajtów.POSTANOWIENIA

56 - Postanowienie z dnia 1996-11-19
Z.U. 1996 / 6 / 56
sygn. P 3/96 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 92922 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 1996-12-04
Z.U. 1996 / 6 / 57
sygn. P 7/96 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 132197 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 1996-11-26
Z.U. 1996 / 6 / 58
sygn. W 4/96 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 147771 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 1996-12-18
Z.U. 1996 / 6 / 59
sygn. W 3/96 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 94554 bajtów.


      Iloĥĉ: 11