O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1997 Nr 5_6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
64 - Wyrok z dnia 1997-11-25
w sprawie ulgi budowlanej; art. 9 ustawy z 21 listopada 1996 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części, w jakiej zmienia z dniem 1 stycznia 1997 roku przepisy dotyczące ulg mieszkaniowych (inwestycyjnych i remontowych)
Z.U. 1997 / 5_6 / 64
sygn. K 26/97 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 189458 bajtów.
65 - Wyrok z dnia 1997-11-25
1 pkt 11a rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 1995 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 1997 / 5_6 / 65
Dz.U. 1997.145.981 z dnia 1997-12-08     ISAP     RCL
sygn. U 6/97 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 128717 bajtów.
66 - Wyrok z dnia 1997-11-26
§ 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 2 lipca 1992 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 1997 / 5_6 / 66
Dz.U. 1997.145.982 z dnia 1997-12-08     ISAP     RCL
sygn. U 6/96 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 144307 bajtów.
67 - Wyrok z dnia 1997-11-27
w sprawie zawieszania i zmniejszania świadczeń emerytalno-rentowych; "dochód faktyczny"
Z.U. 1997 / 5_6 / 67
Dz.U. 1997.145.983 z dnia 1997-12-08     ISAP     RCL
sygn. U 11/97 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 169444 bajtów.
68 - Wyrok z dnia 1997-12-03
art. 6 ustawy z 10 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowego i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych
Z.U. 1997 / 5_6 / 68
Dz.U. 1997.146.988 z dnia 1997-12-10     ISAP     RCL
sygn. K 1/97 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 179073 bajtów.
69 - Wyrok z dnia 1997-12-15
art. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin
Z.U. 1997 / 5_6 / 69
Dz.U. 1997.157.1039 z dnia 1997-12-23     ISAP     RCL
sygn. K 13/97 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 140738 bajtów.
70 - Wyrok z dnia 1997-12-16
w sprawie ulgi budowlanej; art. 27a ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 1997 / 5_6 / 70
sygn. K 8/97 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 163089 bajtów.
71 - Wyrok z dnia 1997-12-17
art. 11 ust. 1 ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 5_6 / 71
sygn. K 22/96 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 138277 bajtów.
72 - Wyrok z dnia 1997-12-22
w sprawie czasu pracy i wynagrodzenia w systemie czterobrygadowej organizacji pracy; art. 17 ustawy z 2 lutego 1996 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 5_6 / 72
Dz.U. 1997.159.1077 z dnia 1997-12-27     ISAP     RCL
sygn. K 2/97 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 150435 bajtów.


      Ilość: 9