O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1998 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 1998-01-05
w sprawie podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; § 44 ust. 1 lit.a) i b) rozporządzenia Ministrów Finansów z 8 grudnia 1994 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Z.U. 1998 / 1 / 1
Dz.U. 1998.6.24 z dnia 1998-01-15     ISAP     RCL
sygn. P 2/97 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 159211 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 1998-01-06
zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 marca 1997 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Z.U. 1998 / 1 / 2
M.P. 1998.1.30 z dnia 1998-01-15     ISAP     RCL
sygn. U 15/97 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 157364 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 1998-01-13
art. 3 ust. 2 ustawy z 5 lipca 1996 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej wypłaty przez gminy wynagrodzenia za dotychczasowy urlop bezpłatny jak za urlop wypoczynkowy
Z.U. 1998 / 1 / 3
Dz.U. 1998.9.35 z dnia 1998-01-21     ISAP     RCL
sygn. K 5/97 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 111384 bajtów.POSTANOWIENIA

4 - Postanowienie z dnia 1998-01-13
Z.U. 1998 / 1 / 4
sygn. U 2/97 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 129927 bajtów.
5 - Postanowienie z dnia 1998-01-14
Z.U. 1998 / 1 / 5
sygn. K 11/97 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 96799 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 1998-01-20
Z.U. 1998 / 1 / 6
sygn. K 9/97 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 100408 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 1998-01-21
Z.U. 1998 / 1 / 7
sygn. K 23/97 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92062 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 1998-01-21
Z.U. 1998 / 1 / 8
sygn. K 33/97 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96680 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

9 - Postanowienie z dnia 1997-12-05
Z.U. 1998 / 1 / 9
sygn. Ts 14/97 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 109196 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 1997-12-17
Z.U. 1998 / 1 / 10
sygn. Ts 22/97 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85682 bajtów.


      Ilość: 10