O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1998 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
29 - Wyrok z dnia 1998-04-08
w sprawie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi
Z.U. 1998 / 3 / 29
Dz.U. 1998.55.363 z dnia 1998-05-06     ISAP     RCL
sygn. K 10/97 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 189879 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 1998-04-29
w sprawie podatku VAT; ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewidujących nakładanie dodatkowych zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe
Z.U. 1998 / 3 / 30
sygn. K 17/97 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 122314 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 1998-05-04
art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych
Z.U. 1998 / 3 / 31
sygn. K 38/97 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 201510 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 1998-05-05
ustawa z 26 czerwca 1997 roku o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1998 / 3 / 32
Dz.U. 1998.59.381 z dnia 1998-05-15     ISAP     RCL
sygn. K 35/97 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 140724 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 1998-05-06
art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 1998 / 3 / 33
sygn. K 37/97 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 140452 bajtów.
34 - Wyrok z dnia 1998-05-12
czas pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Z.U. 1998 / 3 / 34
Dz.U. 1998.62.400 z dnia 1998-05-20     ISAP     RCL
sygn. U 17/97 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 191706 bajtów.POSTANOWIENIA

35 - Postanowienie z dnia 1998-04-08
Z.U. 1998 / 3 / 35
sygn. U 18/97 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 89451 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 1998-04-21
Z.U. 1998 / 3 / 36
sygn. K 16/97 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 99412 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

37 - Postanowienie z dnia 1998-02-23
Z.U. 1998 / 3 / 37
sygn. Ts 8/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 87475 bajtów.
38 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-04-29
Z.U. 1998 / 3 / 38
sygn. Ts 8/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 90157 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 1998-03-12
Z.U. 1998 / 3 / 39
sygn. Ts 31/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87672 bajtów.
40 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-04-28
Z.U. 1998 / 3 / 40
sygn. Ts 31/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88816 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 1998-03-18
Z.U. 1998 / 3 / 41
sygn. Ts 24/98 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 85406 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 1998-03-20
Z.U. 1998 / 3 / 42
sygn. Ts 33/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87318 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 1998-03-25
Z.U. 1998 / 3 / 43
sygn. Ts 41/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 82671 bajtów.
44 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-04-02
Z.U. 1998 / 3 / 44
sygn. Ts 15/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 92771 bajtów.
45 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-04-28
Z.U. 1998 / 3 / 45
sygn. Ts 3/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87305 bajtów.


      Ilość: 17