O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Warszawa, 1998 Nr 5TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
63 - Wyrok z dnia 1998-09-01
podwyższenie stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników przez w³ħczenia do tych stawek dotychczasowego podatku od ĥrodków transportowych
Z.U. 1998 / 5 / 63
Dz.U. 1998.120.786 z dnia 1998-09-16     ISAP     RCL
sygn. U 1/98 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 119655 bajtów.
64 - Wyrok z dnia 1998-09-15
op³aty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Z.U. 1998 / 5 / 64
sygn. K 10/98 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 174409 bajtów.
65 - Wyrok z dnia 1998-10-06
orzekanie przez organ administracji o przepadku na rzecz Skarbu Pañstwa ĥrodków odurzajħcych, substancji psychotropowych oraz ich preparatów i prekursorów
Z.U. 1998 / 5 / 65
sygn. K 36/97 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 189192 bajtów.POSTANOWIENIA

66 - Postanowienie z dnia 1998-09-15
Z.U. 1998 / 5 / 66
sygn. U 13/97 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 128053 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 1998-09-03
podwyższenie stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników przez w³ħczenia do tych stawek dotychczasowego podatku od ĥrodków transportowych
Z.U. 1998 / 5 / 66
sygn. U 1/98 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 129247 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 1998-09-22
Z.U. 1998 / 5 / 67
sygn. P 5/98 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 92056 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĦCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

68 - Postanowienie z dnia 1998-04-01
Z.U. 1998 / 5 / 68
sygn. Ts 7/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90022 bajtów.
69 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-08-12
Z.U. 1998 / 5 / 69
sygn. Ts 7/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 92896 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 1998-10-13
Z.U. 1998 / 5 / 69
sygn. SK 3/98 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 158576 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 1998-05-06
Z.U. 1998 / 5 / 70
sygn. Ts 62/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87330 bajtów.
71 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-08-12
Z.U. 1998 / 5 / 71
sygn. Ts 62/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 89012 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 1998-06-05
Z.U. 1998 / 5 / 72
sygn. Ts 80/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87364 bajtów.
73 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-08-24
Z.U. 1998 / 5 / 73
sygn. Ts 80/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 90618 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 1998-05-20
Z.U. 1998 / 5 / 74
sygn. Ts 43/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 85962 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 1998-06-09
Z.U. 1998 / 5 / 74
sygn. Ts 67/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 88041 bajtów.
75 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-09-07
Z.U. 1998 / 5 / 75
sygn. Ts 67/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90659 bajtów.
75 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-10-06
Z.U. 1998 / 5 / 75
sygn. Ts 43/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89693 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 1998-06-17
Z.U. 1998 / 5 / 76
sygn. Ts 22/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92431 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 1998-06-23
Z.U. 1998 / 5 / 77
sygn. Ts 87/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85806 bajtów.
79 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-08-10
Z.U. 1998 / 5 / 79
sygn. Ts 73/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 117886 bajtów.
80 - Postanowienie z dnia 1998-06-30
Z.U. 1998 / 5 / 80
sygn. Ts 83/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85459 bajtów.
81 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-08-07
Z.U. 1998 / 5 / 81
sygn. Ts 83/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 90681 bajtów.
82 - Postanowienie z dnia 1998-07-15
Z.U. 1998 / 5 / 82
sygn. Ts 79/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88569 bajtów.
83 - Postanowienie z dnia 1998-06-26
Z.U. 1998 / 5 / 83
sygn. Ts 56/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 90509 bajtów.
83 - Postanowienie z dnia 1998-07-17
Z.U. 1998 / 5 / 83
sygn. Ts 72/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88666 bajtów.
84 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-10-06
Z.U. 1998 / 5 / 84
sygn. Ts 56/98 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 92620 bajtów.
84 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-08-24
Z.U. 1998 / 5 / 84
sygn. Ts 72/98 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 92139 bajtów.
85 - Postanowienie z dnia 1998-08-04
Z.U. 1998 / 5 / 85
sygn. Ts 55/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87995 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 1998-07-27
Z.U. 1998 / 5 / 90
sygn. Ts 84/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85305 bajtów.
91 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-10-15
Z.U. 1998 / 5 / 91
sygn. Ts 84/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 87492 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 1998-08-21
Z.U. 1998 / 5 / 92
sygn. Ts 45/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89433 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 1998-08-31
Z.U. 1998 / 5 / 94
sygn. Ts 34/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90337 bajtów.


      Iloĥĉ: 32