O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1998 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
96 - Wyrok z dnia 1998-10-20
czynsze w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Służbę Więzienną
Z.U. 1998 / 6 / 96
Dz.U. 1998.132.871 z dnia 1998-10-28     ISAP     RCL
sygn. K 7/98 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 160346 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 1998-10-21
dotyczy tzw. ustawy lustracyjnej
Z.U. 1998 / 6 / 97
M.P. 1998.37.518 z dnia 1998-10-23     ISAP     RCL
sygn. K 24/98 (DOC) Pobierz 125440 bajtów.     (PDF) Pobierz 275635 bajtów.
98 - Wyrok z dnia 1998-11-03
przepisy zwalniające jednostki badawczo-rozwojowe z płacenia podatków
Z.U. 1998 / 6 / 98
Dz.U. 1998.138.898 z dnia 1998-11-13     ISAP     RCL
sygn. K 12/98 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 158248 bajtów.
99 - Wyrok z dnia 1998-11-10
o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne
Z.U. 1998 / 6 / 99
sygn. K 39/97 (DOC) Pobierz 192512 bajtów.     (PDF) Pobierz 368069 bajtów.POSTANOWIENIA

100 - Postanowienie z dnia 1998-11-04
Z.U. 1998 / 6 / 100
sygn. K 19/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89406 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

101 - Postanowienie z dnia 1998-08-18
Z.U. 1998 / 6 / 101
sygn. Ts 77/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86902 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 1998-08-21
Z.U. 1998 / 6 / 102
sygn. Ts 85/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85543 bajtów.
103 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-11-18
Z.U. 1998 / 6 / 103
sygn. Ts 85/98 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 115508 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 1998-09-01
Z.U. 1998 / 6 / 104
sygn. Ts 97/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89511 bajtów.
105 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-11-23
Z.U. 1998 / 6 / 105
sygn. Ts 97/98 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 109947 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 1998-09-07
Z.U. 1998 / 6 / 106
sygn. Ts 96/98 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 87143 bajtów.
107 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-11-12
Z.U. 1998 / 6 / 107
sygn. Ts 96/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87947 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 1998-09-22
Z.U. 1998 / 6 / 108
sygn. Ts 111/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89538 bajtów.
109 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-11-25
Z.U. 1998 / 6 / 109
sygn. Ts 111/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89783 bajtów.
110 - Postanowienie z dnia 1998-09-23
Z.U. 1998 / 6 / 110
sygn. Ts 108/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88499 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 1998-09-30
Z.U. 1998 / 6 / 111
sygn. Ts 127/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89961 bajtów.


      Ilość: 16