O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1998 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
113 - Wyrok z dnia 1998-11-17
przepisy pozbawiające prawa swobodnego zrzeszania się w związkach zawodowych niektórych pracowników Najwyższej Izby Kontroli
Z.U. 1998 / 7 / 113
Dz.U. 1998.143.928 z dnia 1998-11-26     ISAP     RCL
sygn. K 42/97 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 121699 bajtów.
114 - Wyrok z dnia 1998-11-23
naliczanie okresów nieskładkowych przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych
Z.U. 1998 / 7 / 114
Dz.U. 1998.145.944 z dnia 1998-12-02     ISAP     RCL
sygn. SK 7/98 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 151346 bajtów.
115 - Wyrok z dnia 1998-11-24
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Z.U. 1998 / 7 / 115
Dz.U. 1998.145.945 z dnia 1998-12-02     ISAP     RCL
sygn. K 22/98 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 172728 bajtów.
116 - Wyrok z dnia 1998-12-01
przepisy przyznające Marszałkowi Sejmu prawo nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli oraz powoływania wiceprezesów i członków Kolegium NIK
Z.U. 1998 / 7 / 116
M.P. 1998.43.615 z dnia 1998-12-08     ISAP     RCL
sygn. K 21/98 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 176040 bajtów.
117 - Wyrok z dnia 1998-12-08
postępowanie dyscyplinarne komorników
Z.U. 1998 / 7 / 117
Dz.U. 1998.158.1043 z dnia 1998-12-23     ISAP     RCL
sygn. K 41/97 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 154185 bajtów.
118 - Wyrok z dnia 1998-12-08
zasady i tryb sprzedaży mieszkań należących do wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Z.U. 1998 / 7 / 118
Dz.U. 1998.158.1044 z dnia 1998-12-23     ISAP     RCL
sygn. U 7/98 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 147563 bajtów.
119 - Wyrok z dnia 1998-12-21
zmiany zasad rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne
Z.U. 1998 / 7 / 119
Dz.U. 1998.158.1045 z dnia 1998-12-23     ISAP     RCL
sygn. U 20/97 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 162316 bajtów.POSTANOWIENIA

120 - Postanowienie z dnia 1998-11-18
Z.U. 1998 / 7 / 120
sygn. SK 1/98 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 159664 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 1998-11-24
Z.U. 1998 / 7 / 121
sygn. P 3/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91145 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 1998-12-15
Z.U. 1998 / 7 / 122
sygn. SK 6/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90515 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 1998-12-15
Z.U. 1998 / 7 / 123
sygn. SK 8/98 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 105401 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

124 - Postanowienie z dnia 1998-10-27
Z.U. 1998 / 7 / 124
sygn. Ts 115/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87775 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 1998-10-29
Z.U. 1998 / 7 / 125
sygn. Ts 105/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89141 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 1998-11-23
Z.U. 1998 / 7 / 126
sygn. Ts 101/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86849 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 1998-11-23
Z.U. 1998 / 7 / 127
sygn. Ts 130/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89578 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 1998-11-24
Z.U. 1998 / 7 / 128
sygn. Ts 112/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86689 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 1998-11-24
Z.U. 1998 / 7 / 129
sygn. Ts 138/98 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 82315 bajtów.
130 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-12-16
Z.U. 1998 / 7 / 130
sygn. Ts 138/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85878 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 1998-12-02
Z.U. 1998 / 7 / 131
sygn. Ts 134/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87137 bajtów.


      Ilość: 19