O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Warszawa, 1999 Nr 1TREĤĈ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 1999-01-05
zasady odliczania ulg podatkowych na odp³atne kszta³cenie w szko³ach wyższych
Z.U. 1999 / 1 / 1
Dz.U. 1999.1.5 z dnia 1999-01-12     ISAP     RCL
sygn. K 27/98 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 155193 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 1999-01-12
samowola budowlana
Z.U. 1999 / 1 / 2
Dz.U. 1999.3.30 z dnia 1999-01-15     ISAP     RCL
sygn. P 2/98 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 197110 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 1999-01-27
(Uwaga! S 1/99 z 27.01.1999, ZU 1999/4/79)
Z.U. 1999 / 1 / 3
Dz.U. 1999.20.180 z dnia 1999-03-10     ISAP     RCL
sygn. K 1/98 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 267073 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 1999-02-09
Z.U. 1999 / 1 / 4
Dz.U. 1999.20.181 z dnia 1999-03-10     ISAP     RCL
sygn. U 4/98 (DOC) Pobierz 90112 bajtów.     (PDF) Pobierz 220873 bajtów.POSTANOWIENIA

5 - Postanowienie z dnia 1998-11-18
Z.U. 1999 / 1 / 5
sygn. K 20/98 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 146235 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 1999-02-03
Z.U. 1999 / 1 / 6
sygn. U 2/98 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 104925 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĦCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

7 - Postanowienie z dnia 1998-10-28
Z.U. 1999 / 1 / 7
sygn. Ts 124/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88604 bajtów.
8 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-01-24
Z.U. 1999 / 1 / 8
sygn. Ts 124/98 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 105540 bajtów.
9 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-01-05
Z.U. 1999 / 1 / 9
sygn. Ts 105/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 116047 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 1998-11-03
Z.U. 1999 / 1 / 10
sygn. Ts 116/98 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92193 bajtów.
11 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-01-21
Z.U. 1999 / 1 / 11
sygn. Ts 116/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 117956 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 1998-11-09
Z.U. 1999 / 1 / 12
sygn. Ts 137/98 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 79204 bajtów.
13 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-01-25
Z.U. 1999 / 1 / 13
sygn. Ts 137/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 81426 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 1998-12-01
Z.U. 1999 / 1 / 14
sygn. Ts 123/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 86179 bajtów.
15 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-02-10
Z.U. 1999 / 1 / 15
sygn. Ts 123/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 88634 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 1998-12-09
Z.U. 1999 / 1 / 16
sygn. Ts 131/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89354 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 1998-12-16
Z.U. 1999 / 1 / 17
sygn. Ts 140/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87655 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 1999-01-13
Z.U. 1999 / 1 / 18
sygn. Ts 168/98 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86958 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 1999-02-02
Z.U. 1999 / 1 / 19
sygn. Ts 128/98 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 86104 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 1999-02-02
Z.U. 1999 / 1 / 20
sygn. Ts 139/98 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 84556 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 1999-02-03
Z.U. 1999 / 1 / 21
sygn. Ts 165/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87166 bajtów.


      Iloĥĉ: 21