O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1999 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
36 - Wyrok z dnia 1999-03-16
pozbawienie funkcjonariuszy Służby Więziennej możliwości odwołania się od orzeczenia sądu dyscyplinarnego
Z.U. 1999 / 3 / 36
Dz.U. 1999.22.211 z dnia 1999-03-19     ISAP     RCL
sygn. SK 19/98 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 159477 bajtów.
37 - Wyrok z dnia 1999-03-16
zwolnienia podatkowe dla prowadzących zakład pracy chronionej
Z.U. 1999 / 3 / 37
Dz.U. 1999.22.212 z dnia 1999-03-19     ISAP     RCL
sygn. K 35/98 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 153721 bajtów.
38 - Wyrok z dnia 1999-03-23
zakaz sprzedaży towarów w sytuacji, gdy nie ma możliwości zarejestrowania obrotu i wysokości należnego z tego tytułu podatku przy użyciu kas rejestrujących
Z.U. 1999 / 3 / 38
Dz.U. 1999.26.242 z dnia 1999-03-30     ISAP     RCL
sygn. K 2/98 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 115067 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 1999-03-30
termin wejścia w życie nowych zasad finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg
Z.U. 1999 / 3 / 39
Dz.U. 1999.29.281 z dnia 1999-04-08     ISAP     RCL
sygn. K 5/98 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 146175 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 1999-04-13
zasady wypłat zwaloryzowanych udziałów członkowskich w spółdzielniach
Z.U. 1999 / 3 / 40
Dz.U. 1999.34.320 z dnia 1999-04-20     ISAP     RCL
sygn. K 36/98 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 176522 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 1999-04-14
sejmowa komisja śledcza
Z.U. 1999 / 3 / 41
M.P. 1999.14.193 z dnia 1999-04-20     ISAP     RCL
sygn. K 8/99 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.     (PDF) Pobierz 188019 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

42 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-01
Z.U. 1999 / 3 / 42
sygn. Ts 77/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89123 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 1998-10-13
Z.U. 1999 / 3 / 43
sygn. Ts 117/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 87662 bajtów.
44 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-17
Z.U. 1999 / 3 / 44
sygn. Ts 117/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88245 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 1998-11-25
Z.U. 1999 / 3 / 46
sygn. Ts 92/98 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 94143 bajtów.
47 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-22
Z.U. 1999 / 3 / 47
sygn. Ts 92/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 91800 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 1998-12-16
Z.U. 1999 / 3 / 47
sygn. Ts 144/98 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 78565 bajtów.
48 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-23
Z.U. 1999 / 3 / 48
sygn. Ts 144/98 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 83631 bajtów.
49 - Postanowienie z dnia 1998-12-23
Z.U. 1999 / 3 / 49
sygn. Ts 104/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 94478 bajtów.
50 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-02-23
Z.U. 1999 / 3 / 50
sygn. Ts 104/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90169 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 1999-01-14
Z.U. 1999 / 3 / 51
sygn. Ts 152/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86820 bajtów.
52 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-23
Z.U. 1999 / 3 / 52
sygn. Ts 152/98 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89416 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 1999-01-20
Z.U. 1999 / 3 / 53
sygn. Ts 163/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85745 bajtów.
54 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-17
Z.U. 1999 / 3 / 54
sygn. Ts 163/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92411 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 1999-02-09
Z.U. 1999 / 3 / 55
sygn. Ts 148/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87540 bajtów.
56 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-03-30
Z.U. 1999 / 3 / 56
sygn. Ts 148/98 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 117147 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 1999-02-24
Z.U. 1999 / 3 / 57
sygn. Ts 157/98 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 95213 bajtów.
58 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-04-13
Z.U. 1999 / 3 / 58
sygn. Ts 157/98 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 99212 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 1999-02-26
Z.U. 1999 / 3 / 59
sygn. Ts 166/98 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88308 bajtów.
60 - Postanowienie z dnia 1999-03-09
Z.U. 1999 / 3 / 60
sygn. Ts 3/99 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 113146 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 1999-03-10
Z.U. 1999 / 3 / 61
sygn. Ts 159/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 101422 bajtów.
62 - Postanowienie z dnia 1999-03-15
Z.U. 1999 / 3 / 62
sygn. Ts 145/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89682 bajtów.
63 - Postanowienie z dnia 1999-03-15
Z.U. 1999 / 3 / 63
sygn. Ts 146/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 91752 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 1999-03-17
Z.U. 1999 / 3 / 64
sygn. Ts 8/99 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 115149 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 1999-03-30
Z.U. 1999 / 3 / 65
sygn. Ts 132/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86134 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 1999-04-12
Z.U. 1999 / 3 / 66
sygn. Ts 33/99 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 114922 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 1999-04-13
Z.U. 1999 / 3 / 67
sygn. Ts 16/99 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 122639 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 1999-04-13
Z.U. 1999 / 3 / 68
sygn. Ts 41/99 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 117467 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 1999-04-14
Z.U. 1999 / 3 / 69
sygn. Ts 22/99 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 113623 bajtów.


      Ilość: 34