O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1999 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
115 - Wyrok z dnia 1999-09-14
przepisy stanowiące, że uchwały Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku nie mogą być zaskarżone do sądu
Z.U. 1999 / 6 / 115
Dz.U. 1999.86.965 z dnia 1999-10-22     ISAP     RCL
sygn. K 14/98 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 178014 bajtów.
116 - Wyrok z dnia 1999-09-15
przepisy określające zasady pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, które w latach 1944-1956 były funkcjonariuszami organów bądź jednostek organizacyjnych PPR lub PZPR
Z.U. 1999 / 6 / 116
M.P. 1999.30.459 z dnia 1999-09-24     ISAP     RCL
sygn. K 11/99 (DOC) Pobierz 153088 bajtów.     (PDF) Pobierz 272912 bajtów.
117 - Wyrok z dnia 1999-09-21
przepisy dotyczące zasad pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Z.U. 1999 / 6 / 117
Dz.U. 1999.86.966 z dnia 1999-10-22     ISAP     RCL
sygn. K 6/98 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 160554 bajtów.
118 - Wyrok z dnia 1999-10-05
rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wynagrodzeń dodatkowych, tzw. trzynastek, za 1998 rok dla lekarzy
Z.U. 1999 / 6 / 118
Dz.U. 1999.80.916 z dnia 1999-10-08     ISAP     RCL
sygn. U 4/99 (DOC) Pobierz 109056 bajtów.     (PDF) Pobierz 245410 bajtów.
119 - Wyrok z dnia 1999-10-19
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Z.U. 1999 / 6 / 119
Dz.U. 1999.86.967 z dnia 1999-10-22     ISAP     RCL
sygn. SK 4/99 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 166786 bajtów.
120 - Wyrok z dnia 1999-10-26
konstytucyjność przepisów prawa energetycznego upoważniających Ministra Gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej w lokalach
Z.U. 1999 / 6 / 120
Dz.U. 1999.91.1042 z dnia 1999-11-10     ISAP     RCL
sygn. K 12/99 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 165941 bajtów.POSTANOWIENIA

121 - Postanowienie z dnia 1999-09-14
Z.U. 1999 / 6 / 121
sygn. U 3/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96389 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 1999-10-25
Z.U. 1999 / 6 / 122
sygn. SK 22/98 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 101483 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

123 - Postanowienie z dnia 1998-10-27
Z.U. 1999 / 6 / 123; 1999/Aneks/83
sygn. Ts 86/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 83543 bajtów.
124 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-05-11
Z.U. 1999 / 6 / 124
sygn. Ts 86/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88657 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 1999-03-02
Z.U. 1999 / 6 / 125
sygn. Ts 11/99 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 77918 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 1999-03-10
Z.U. 1999 / 6 / 126
sygn. Ts 102/98 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 132393 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 1999-03-15
Z.U. 1999 / 6 / 127
sygn. Ts 7/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 85493 bajtów.
128 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-09-02
Z.U. 1999 / 6 / 128
sygn. Ts 7/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 94419 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 1999-03-15
Z.U. 1999 / 6 / 129
sygn. Ts 147/98 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 90487 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 1999-04-13
Z.U. 1999 / 6 / 130
sygn. Ts 24/99 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 102645 bajtów.
131 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-07-06
Z.U. 1999 / 6 / 131
sygn. Ts 24/99 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 96005 bajtów.
132 - Postanowienie z dnia 1999-04-30
Z.U. 1999 / 6 / 132
sygn. Ts 44/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 95844 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 1999-05-11
Z.U. 1999 / 6 / 133
sygn. Ts 35/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 85242 bajtów.
134 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-09-07
Z.U. 1999 / 6 / 134
sygn. Ts 35/99 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 125752 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 1999-05-11
Z.U. 1999 / 6 / 135
sygn. Ts 54/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 88299 bajtów.
136 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-10-22
Z.U. 1999 / 6 / 136
sygn. Ts 54/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90151 bajtów.
137 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-05-31
Z.U. 1999 / 6 / 137
sygn. Ts 33/99 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 115624 bajtów.
138 - Postanowienie z dnia 1999-05-31
Z.U. 1999 / 6 / 138
sygn. Ts 43/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88757 bajtów.
139 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-09-21
Z.U. 1999 / 6 / 139
sygn. Ts 43/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88635 bajtów.
140 - Postanowienie z dnia 1999-06-01
Z.U. 1999 / 6 / 140
sygn. Ts 52/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87799 bajtów.
141 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-08-31
Z.U. 1999 / 6 / 141
sygn. Ts 52/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89126 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 1999-06-08
Z.U. 1999 / 6 / 142
sygn. Ts 26/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90525 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 1999-06-21
Z.U. 1999 / 6 / 143
sygn. Ts 56/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87642 bajtów.
144 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-09-28
Z.U. 1999 / 6 / 144
sygn. Ts 56/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 85642 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 1999-06-22
Z.U. 1999 / 6 / 145
sygn. Ts 17/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 82528 bajtów.
146 - Postanowienie z dnia 1999-07-06
Z.U. 1999 / 6 / 146
sygn. Ts 13/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86432 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 1999-07-23
Z.U. 1999 / 6 / 147
sygn. Ts 20/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89660 bajtów.
148 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-09-08
Z.U. 1999 / 6 / 148
sygn. Ts 20/99 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 120201 bajtów.
149 - Postanowienie z dnia 1999-07-23
Z.U. 1999 / 6 / 149
sygn. Ts 75/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 90480 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 1999-07-27
Z.U. 1999 / 6 / 150
sygn. Ts 89/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 114248 bajtów.
151 - Postanowienie z dnia 1999-08-02
Z.U. 1999 / 6 / 151
sygn. Ts 76/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 93742 bajtów.
152 - Postanowienie z dnia 1999-09-21
Z.U. 1999 / 6 / 152
sygn. Ts 114/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85357 bajtów.
153 - Obwieszczenie z dnia 1999-09-06
Z.U. 1999 / 6 / 153
Dz.U. 1999.75.853 z dnia 1999-09-17     ISAP     RCL
sygn. K 1/98 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 119545 bajtów.
154 - Obwieszczenie z dnia 1999-09-20
Z.U. 1999 / 6 / 154
Dz.U. 1999.77.874 z dnia 1999-09-24     ISAP     RCL
sygn. K 23/98 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 108598 bajtów.


      Ilość: 40