O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 1999 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
155 - Wyrok z dnia 1999-11-03
przepisy zmieniające ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 1999 / 7 / 155
M.P. 1999.35.534 z dnia 1999-11-10     ISAP     RCL
sygn. K 13/99 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 205193 bajtów.
156 - Wyrok z dnia 1999-11-09
przepisy Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi niektóre prawa i obowiązki podatników mogą być regulowane w rozporządzeniach Ministra Finansów
Z.U. 1999 / 7 / 156
Dz.U. 1999.92.1062 z dnia 1999-11-17     ISAP     RCL
sygn. K 28/98 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 220912 bajtów.
157 - Wyrok z dnia 1999-11-15
legalność przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego wybrzeża morskiego
Z.U. 1999 / 7 / 157
Dz.U. 1999.93.1083 z dnia 1999-11-20     ISAP     RCL
sygn. U 8/98 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 158857 bajtów.
158 - Wyrok z dnia 1999-11-16
przepis, uniemożliwiający funkcjonariuszowi Straży Granicznej złożenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego w sytuacji, gdy orzeczenie to wydał Komendant Główny Straży Granicznej
Z.U. 1999 / 7 / 158
Dz.U. 1999.93.1084 z dnia 1999-11-20     ISAP     RCL
sygn. SK 11/99 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 161372 bajtów.
159 - Wyrok z dnia 1999-11-22
konstytucyjność i legalność przepisów dopuszczających stwierdzenie prawa użytkowania nieruchomości na podstawie decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania nieruchomości lub zeznań świadków albo zgodnego oświadczenia stron
Z.U. 1999 / 7 / 159
Dz.U. 1999.94.1099 z dnia 1999-12-24     ISAP     RCL
sygn. U 6/99 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 187504 bajtów.
160 - Wyrok z dnia 1999-12-07
warunki stanowiące podstawę realizacji postęp. oddłużeniowego w przed. górniczych; zasady kształtowania przyrostu przeciętnego mies. wynagrodzenia w latach 1999-2002 dla prac. zatrudnionych w zakł. górniczych realizujących postęp. oddłużeniowe
Z.U. 1999 / 7 / 160
Dz.U. 1999.99.1169 z dnia 1999-12-14     ISAP     RCL
sygn. K 6/99 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 196191 bajtów.
161 - Wyrok z dnia 1999-12-08
przepis określający, które z osób zajmujących stanowiska państwowe ponoszą odpowiedzialnosć przed Trybunałem Stanu
Z.U. 1999 / 7 / 161
Dz.U. 1999.99.1170 z dnia 1999-12-14     ISAP     RCL
sygn. SK 19/99 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 148940 bajtów.
162 - Wyrok z dnia 1999-12-14
konstytucyjność i legalność przepisów o samorządzie powiatowym
Z.U. 1999 / 7 / 162
Dz.U. 1999.101.1182 z dnia 1999-12-17     ISAP     RCL
sygn. K 10/99 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 172227 bajtów.
163 - Wyrok z dnia 1999-12-14
przeniesienie żołnierza zawodowego, zwolnionego z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego, do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub określonego przez niego organu wojskowego
Z.U. 1999 / 7 / 163
Dz.U. 1999.101.1181 z dnia 1999-12-17     ISAP     RCL
sygn. SK 14/98 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 134649 bajtów.
164 - Wyrok z dnia 1999-12-15
przepis uchwały Krajowej Rady Sądownictwa wyłączający stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
Z.U. 1999 / 7 / 164
M.P. 1999.40.611 z dnia 1999-12-22     ISAP     RCL
sygn. P 6/99 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 144903 bajtów.
165 - Wyrok z dnia 1999-12-20
przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 1999 / 7 / 165
Dz.U. 1999.106.1215 z dnia 1999-12-24     ISAP     RCL
sygn. K 4/99 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 190297 bajtów.
166 - Wyrok z dnia 1999-12-21
przepisy prawa o ruchu drogowym, zmieniające warunki, jakie musi spełniać osoba wykonująca czynności instruktora nauki jazdy
Z.U. 1999 / 7 / 166
Dz.U. 1999.106.1216 z dnia 1999-12-24     ISAP     RCL
sygn. K 22/99 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 140172 bajtów.POSTANOWIENIA

167 - Postanowienie z dnia 1999-11-16
Z.U. 1999 / 7 / 167
sygn. SK 20/99 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 99075 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 1999-11-17
Z.U. 1999 / 7 / 168
sygn. SK 17/99 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 133852 bajtów.
169 - Postanowienie z dnia 1999-12-14
Z.U. 1999 / 7 / 169
sygn. SK 15/99 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 100735 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 1999-12-14
Z.U. 1999 / 7 / 170
sygn. U 7/99 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 102730 bajtów.
171 - Postanowienie z dnia 1999-12-15
Z.U. 1999 / 7 / 171
sygn. K 16/98 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 96982 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 1999-12-21
Z.U. 1999 / 7 / 172
sygn. K 29/98 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 103312 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 1999-12-30
Z.U. 1999 / 7 / 173
sygn. SK 16/99 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 136078 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

174 - Postanowienie z dnia 1999-10-05
Z.U. 1999 / 7 / 174
sygn. Ts 92/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88355 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 1999-04-27
Z.U. 1999 / 7 / 175
sygn. Ts 15/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87421 bajtów.
176 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-03
Z.U. 1999 / 7 / 176
sygn. Ts 15/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90605 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 1999-08-19
Z.U. 1999 / 7 / 177
sygn. Ts 82/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91712 bajtów.
178 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-03
Z.U. 1999 / 7 / 178
sygn. Ts 82/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93322 bajtów.
179 - Postanowienie z dnia 1999-11-03
Z.U. 1999 / 7 / 179
sygn. Ts 130/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 80876 bajtów.
180 - Postanowienie z dnia 1999-05-21
Z.U. 1999 / 7 / 180
sygn. Ts 19/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93397 bajtów.
181 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-09
Z.U. 1999 / 7 / 181
sygn. Ts 19/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93982 bajtów.
182 - Postanowienie z dnia 1999-09-08
Z.U. 1999 / 7 / 182
sygn. Ts 87/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 87374 bajtów.
183 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-17
Z.U. 1999 / 7 / 183
sygn. Ts 87/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88650 bajtów.
184 - Postanowienie z dnia 1999-09-22
Z.U. 1999 / 7 / 184
sygn. Ts 78/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 118132 bajtów.
185 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-24
Z.U. 1999 / 7 / 185
sygn. Ts 78/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 94661 bajtów.
186 - Postanowienie z dnia 1999-06-28
Z.U. 1999 / 7 / 186
sygn. Ts 23/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86777 bajtów.
187 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-23
Z.U. 1999 / 7 / 187
sygn. Ts 23/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89541 bajtów.
188 - Postanowienie z dnia 1999-06-28
Z.U. 1999 / 7 / 188
sygn. Ts 39/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86342 bajtów.
189 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-23
Z.U. 1999 / 7 / 189
sygn. Ts 39/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 89112 bajtów.
190 - Postanowienie z dnia 1999-06-28
Z.U. 1999 / 7 / 190
sygn. Ts 40/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86233 bajtów.
191 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-23
Z.U. 1999 / 7 / 191
sygn. Ts 40/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89000 bajtów.
192 - Postanowienie z dnia 1999-06-10
Z.U. 1999 / 7 / 192
sygn. Ts 46/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86284 bajtów.
193 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-11-29
Z.U. 1999 / 7 / 193
sygn. Ts 46/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89265 bajtów.
194 - Postanowienie z dnia 1999-09-15
Z.U. 1999 / 7 / 194
sygn. Ts 112/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 83151 bajtów.
195 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-01
Z.U. 1999 / 7 / 195
sygn. Ts 112/99 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 84744 bajtów.
196 - Postanowienie z dnia 1999-03-09
Z.U. 1999 / 7 / 196
sygn. Ts 18/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89259 bajtów.
197 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-06
Z.U. 1999 / 7 / 197
sygn. Ts 18/99 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 101977 bajtów.
198 - Postanowienie z dnia 1999-10-07
Z.U. 1999 / 7 / 198
sygn. Ts 136/99 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 81290 bajtów.
199 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-07
Z.U. 1999 / 7 / 199
sygn. Ts 136/99 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 84686 bajtów.
200 - Postanowienie z dnia 1999-10-05
Z.U. 1999 / 7 / 200
sygn. Ts 50/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88590 bajtów.
201 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-09
Z.U. 1999 / 7 / 201
sygn. Ts 50/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93125 bajtów.
202 - Postanowienie z dnia 1999-07-14
Z.U. 1999 / 7 / 202
sygn. Ts 88/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87431 bajtów.
203 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-15
Z.U. 1999 / 7 / 203
sygn. Ts 88/99 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 121424 bajtów.
204 - Postanowienie z dnia 1999-11-29
Z.U. 1999 / 7 / 204
sygn. Ts 171/99 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 78507 bajtów.
205 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-15
Z.U. 1999 / 7 / 205
sygn. Ts 171/99 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 81918 bajtów.
206 - Postanowienie z dnia 1999-10-05
Z.U. 1999 / 7 / 206
sygn. Ts 74/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 91173 bajtów.
207 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-12-20
Z.U. 1999 / 7 / 207
sygn. Ts 74/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 91013 bajtów.


      Ilość: 53