O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2000 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
56 - Wyrok z dnia 2000-03-06
przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Z.U. 2000 / 2 / 56
Dz.U. 2000.16.214 z dnia 2000-03-13     ISAP     RCL
sygn. P 10/99 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 148359 bajtów.
57 - Wyrok z dnia 2000-03-07
przepis zakazujący zrzeszania się w związkach zawodowych żołnierzom zawodowym
Z.U. 2000 / 2 / 57
Dz.U. 2000.17.227 z dnia 2000-03-16     ISAP     RCL
sygn. K 26/98 (DOC) Pobierz 100352 bajtów.     (PDF) Pobierz 252160 bajtów.
58 - Wyrok z dnia 2000-03-08
zgodność z konstytucją zasad działania partii politycznej Chrzścijańska Demokracja III RP
Z.U. 2000 / 2 / 58
M.P. 2000.8.171 z dnia 2000-03-10     ISAP     RCL
sygn. Pp 1/99 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 229926 bajtów.
59 - Wyrok z dnia 2000-03-13
konstytucyjność przepisów stwierdzających wygaśnięcie z mocy prawa stosunków pracy pracowników dotychczasowych urzędów wojewódzkich, rejonowych, jednostek zamiejscowych tych urzędów i jednostek administracji specjalnej
Z.U. 2000 / 2 / 59
Dz.U. 2000.17.228 z dnia 2000-03-16     ISAP     RCL
sygn. K 1/99 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 185601 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2000-03-14
przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej za nieruchomość wywłaszczoną na budowę drogi
Z.U. 2000 / 2 / 60
Dz.U. 2000.17.229 z dnia 2000-03-16     ISAP     RCL
sygn. P 5/99 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 185917 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2000-03-21
konstytucyjność przepisów ustawy Prawo wodne, stanowiących, że wody oraz grunty pod wodami płynącymi są własnością państwa
Z.U. 2000 / 2 / 61
Dz.U. 2000.20.255 z dnia 2000-03-24     ISAP     RCL
sygn. K 14/99 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 174595 bajtów.
62 - Wyrok z dnia 2000-03-28
nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn
Z.U. 2000 / 2 / 62
Dz.U. 2000.22.291 z dnia 2000-03-31     ISAP     RCL
sygn. K 27/99 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 159173 bajtów.POSTANOWIENIA

63 - Postanowienie z dnia 2000-03-01
Z.U. 2000 / 2 / 63
sygn. K 9/98 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 106551 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2000-03-08
Z.U. 2000 / 2 / 64
sygn. K 32/98 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 131095 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2000-03-21
Z.U. 2000 / 2 / 65
sygn. K 4/99 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 166941 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2000-03-21
Z.U. 2000 / 2 / 66
sygn. SK 6/99 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 112233 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2000-03-22
Z.U. 2000 / 2 / 67
sygn. P 12/98 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 156039 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2000 / 2 / 68
sygn. P 13/99 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 143621 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2000-04-04
Z.U. 2000 / 2 / 69
sygn. SK 18/98 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 158287 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

70 - Postanowienie z dnia 1999-06-07
Z.U. 2000 / 2 / 70
sygn. Ts 45/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90844 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 1999-09-21
Z.U. 2000 / 2 / 71
sygn. Ts 57/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 94232 bajtów.
72 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-03-01
Z.U. 2000 / 2 / 72
sygn. Ts 57/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95181 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 1999-06-02
Z.U. 2000 / 2 / 73
sygn. Ts 65/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86385 bajtów.
74 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-03-14
Z.U. 2000 / 2 / 74
sygn. Ts 65/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 86399 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2000-02-17
Z.U. 2000 / 2 / 75
sygn. Ts 72/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 82814 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 1999-12-01
Z.U. 2000 / 2 / 76
sygn. Ts 100/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88119 bajtów.
77 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2000 / 2 / 77
sygn. Ts 100/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 93340 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 1999-12-14
Z.U. 2000 / 2 / 78
sygn. Ts 153/99 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87735 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2000-01-27
Z.U. 2000 / 2 / 79
sygn. Ts 156/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 81401 bajtów.
80 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-03-22
Z.U. 2000 / 2 / 80
sygn. Ts 156/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 90468 bajtów.
81 - Postanowienie z dnia 2000-02-01
Z.U. 2000 / 2 / 81
sygn. Ts 170/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 92226 bajtów.
82 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-04-05
Z.U. 2000 / 2 / 82
sygn. Ts 170/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96775 bajtów.
83 - Postanowienie z dnia 2000-02-07
Z.U. 2000 / 2 / 83
sygn. Ts 175/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90956 bajtów.
84 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-03-28
Z.U. 2000 / 2 / 84
sygn. Ts 175/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 93596 bajtów.
85 - Obwieszczenie z dnia 1999-05-05
Z.U. 2000 / 2 / 85
Dz.U. 2000.20.256 z dnia 2000-03-24     ISAP     RCL
sygn. K 36/97 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 105703 bajtów.


      Ilość: 30