O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2000 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
86 - Wyrok z dnia 2000-04-11
niekonstytucyjność niektórych przepisów ordynacji podatkowej
Z.U. 2000 / 3 / 86
Dz.U. 2000.28.351 z dnia 2000-04-14     ISAP     RCL
sygn. K 15/98 (DOC) Pobierz 90624 bajtów.     (PDF) Pobierz 229195 bajtów.
87 - Wyrok z dnia 2000-04-12
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Z.U. 2000 / 3 / 87
Dz.U. 2000.28.352 z dnia 2000-04-14     ISAP     RCL
sygn. K 8/98 (DOC) Pobierz 437760 bajtów.     (PDF) Pobierz 459948 bajtów.
88 - Wyrok z dnia 2000-04-17
konstytucyjność przepisów zezwalających na konfiskatę mienia (samochodów) na podstawie decyzji organów celnych
Z.U. 2000 / 3 / 88
Dz.U. 2000.30.380 z dnia 2000-04-20     ISAP     RCL
sygn. SK 28/99 (DOC) Pobierz 84480 bajtów.     (PDF) Pobierz 192103 bajtów.
89 - Wyrok z dnia 2000-04-18
konstytucjność uprawnień Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - nie będącego organem administracji - do egzekwowania należności bez wyroku sądowego
Z.U. 2000 / 3 / 89
Dz.U. 2000.31.392 z dnia 2000-04-21     ISAP     RCL
sygn. K 23/99 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.     (PDF) Pobierz 205681 bajtów.POSTANOWIENIA

90 - Postanowienie z dnia 2000-04-12
Z.U. 2000 / 3 / 90
sygn. P 14/99 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 131967 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2000-04-17
Z.U. 2000 / 3 / 91
sygn. SK 3/99 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 143086 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2000-04-18
Z.U. 2000 / 3 / 92
sygn. SK 2/99 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 122525 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2000-04-18
Z.U. 2000 / 3 / 93
sygn. SK 23/98 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 117050 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

94 - Postanowienie z dnia 1999-11-22
Z.U. 2000 / 3 / 94
sygn. Ts 105/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 120030 bajtów.
95 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-04-11
Z.U. 2000 / 3 / 95
sygn. Ts 105/99 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91272 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 1999-11-23
Z.U. 2000 / 3 / 96
sygn. Ts 144/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 86361 bajtów.
97 - Postanowienie z dnia 2000-02-23
Z.U. 2000 / 3 / 97
sygn. Ts 151/99 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88507 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2000-01-03
Z.U. 2000 / 3 / 98
sygn. Ts 164/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 77857 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 3 / 99
sygn. Ts 165/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93367 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2000-02-15
Z.U. 2000 / 3 / 100
sygn. Ts 168/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 121682 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2000 / 3 / 101
sygn. Ts 1/00 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 92540 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 2000-03-07
Z.U. 2000 / 3 / 102
sygn. Ts 8/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86388 bajtów.
103 - Postanowienie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 3 / 103
sygn. Ts 10/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 88350 bajtów.
104 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-04-12
Z.U. 2000 / 3 / 104
sygn. Ts 10/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 115572 bajtów.
105 - Postanowienie z dnia 2000-04-07
Z.U. 2000 / 3 / 105
sygn. Ts 25/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 123300 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2000-04-26
Z.U. 2000 / 3 / 106
sygn. Ts 35/00 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 79787 bajtów.


      Ilość: 21