O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2000 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
107 - Wyrok z dnia 2000-05-08
konstytucyjność przepisu regulującego sposób ustalania emerytur wojskowych
Z.U. 2000 / 4 / 107
Dz.U. 2000.38.438 z dnia 2000-05-12     ISAP     RCL
sygn. SK 22/99 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 225578 bajtów.
108 - Wyrok z dnia 2000-05-09
niekonstytucyjność przepisów regulujących status Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny
Z.U. 2000 / 4 / 108
Dz.U. 2000.39.461 z dnia 2000-05-17     ISAP     RCL
sygn. U 6/98 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 174695 bajtów.
109 - Wyrok z dnia 2000-05-10
postępowanie regulujące sposób wydawania certyfikatów bezpieczeństwa przewidzianych przez ustawę o ochronie informacji niejawnych
Z.U. 2000 / 4 / 109
Dz.U. 2000.39.462 z dnia 2000-05-17     ISAP     RCL
sygn. K 21/99 (DOC) Pobierz 266240 bajtów.     (PDF) Pobierz 331167 bajtów.
110 - Wyrok z dnia 2000-05-15
zasady postępowania związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych
Z.U. 2000 / 4 / 110
Dz.U. 2000.40.474 z dnia 2000-05-19     ISAP     RCL
sygn. SK 29/99 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 144950 bajtów.
111 - Wyrok z dnia 2000-05-16
konstytucyjność przepisów postępowania karnego dotyczących umorzenia postępowania
Z.U. 2000 / 4 / 111
Dz.U. 2000.40.475 z dnia 2000-05-19     ISAP     RCL
sygn. P 1/99 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 205881 bajtów.
112 - Wyrok z dnia 2000-05-30
renty i emerytury rolnicze
Z.U. 2000 / 4 / 112
Dz.U. 2000.45.531 z dnia 2000-06-02     ISAP     RCL
sygn. K 37/98 (DOC) Pobierz 92160 bajtów.     (PDF) Pobierz 229198 bajtów.POSTANOWIENIA

113 - Postanowienie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2000 / 4 / 113
sygn. SK 15/98 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 165998 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2000-05-30
Z.U. 2000 / 4 / 114
sygn. U 5/99 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 154592 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

115 - Postanowienie z dnia 1999-12-01
Z.U. 2000 / 4 / 115
sygn. Ts 115/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 112538 bajtów.
116 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-23
Z.U. 2000 / 4 / 116
sygn. Ts 115/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 122920 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 1999-12-08
Z.U. 2000 / 4 / 117
sygn. Ts 116/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 112591 bajtów.
118 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-23
Z.U. 2000 / 4 / 118
sygn. Ts 116/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 118482 bajtów.
119 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-10
Z.U. 2000 / 4 / 119
sygn. Ts 144/99 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86768 bajtów.
120 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2000 / 4 / 120
sygn. Ts 151/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 92179 bajtów.
121 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-10
Z.U. 2000 / 4 / 121
sygn. Ts 164/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 92273 bajtów.
122 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2000 / 4 / 122
sygn. Ts 165/99 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 102697 bajtów.
123 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2000 / 4 / 123
sygn. Ts 168/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 98467 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2000-04-10
Z.U. 2000 / 4 / 124
sygn. Ts 178/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90731 bajtów.
125 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-10
Z.U. 2000 / 4 / 125
sygn. Ts 179/99 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 91060 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2000-01-12
Z.U. 2000 / 4 / 126
sygn. Ts 182/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 79783 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2000-03-28
Z.U. 2000 / 4 / 127
sygn. Ts 185/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 122917 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2000 / 4 / 128
sygn. Ts 11/00 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 95868 bajtów.
129 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-17
Z.U. 2000 / 4 / 129
sygn. Ts 11/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 115834 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 2000-04-05
Z.U. 2000 / 4 / 130
sygn. Ts 22/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86496 bajtów.
131 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-30
Z.U. 2000 / 4 / 131
sygn. Ts 22/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87326 bajtów.
132 - Postanowienie z dnia 2000-04-27
Z.U. 2000 / 4 / 132
sygn. Ts 27/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 112148 bajtów.
133 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-31
Z.U. 2000 / 4 / 133
sygn. Ts 27/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89780 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2000-04-17
Z.U. 2000 / 4 / 134
sygn. Ts 30/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87604 bajtów.
135 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-31
Z.U. 2000 / 4 / 135
sygn. Ts 30/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 117601 bajtów.
136 - Postanowienie z dnia 2000-04-18
Z.U. 2000 / 4 / 136
sygn. Ts 32/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 107901 bajtów.


      Ilość: 30