O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2000 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
253 - Wyrok z dnia 2000-10-17
niekonstytucyjność przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Z.U. 2000 / 7 / 253
Dz.U. 2000.88.989 z dnia 2000-10-20     ISAP     RCL
sygn. K 16/99 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 163469 bajtów.
254 - Wyrok z dnia 2000-10-17
konstytucyjność klauzuli generalnej o zakazie czynienia ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 5 Kodeksu cywilnego)
Z.U. 2000 / 7 / 254
Dz.U. 2000.88.990 z dnia 2000-10-20     ISAP     RCL
sygn. SK 5/99 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 191416 bajtów.
255 - Wyrok z dnia 2000-10-24
konstytucyjność przepisów dotyczących czasu pracy i wypoczynku lekarzy (dyżurów lekarskich)
Z.U. 2000 / 7 / 255
Dz.U. 2000.92.1025 z dnia 2000-10-30     ISAP     RCL
sygn. K 12/00 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 150665 bajtów.
256 - Wyrok z dnia 2000-10-24
konstytucyjność przepisów regulujących przejmowanie nieruchomoci rolnych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne na podstawie przepisów prawa spółdzielczego
Z.U. 2000 / 7 / 256
Dz.U. 2000.92.1024 z dnia 2000-10-30     ISAP     RCL
sygn. SK 7/00 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 196828 bajtów.
257 - Wyrok z dnia 2000-11-07
konstytucyjność zasad tzw. importu docelowego leków
Z.U. 2000 / 7 / 257
Dz.U. 2000.96.1056 z dnia 2000-11-10     ISAP     RCL
sygn. K 16/00 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 171737 bajtów.
258 - Wyrok z dnia 2000-11-08
konstytucyjność przepisów wprowadzających odpłatność za naukę w szkole wyższej
Z.U. 2000 / 7 / 258
Dz.U. 2000.101.1091 z dnia 2000-11-23     ISAP     RCL
sygn. SK 18/99 (DOC) Pobierz 128512 bajtów.     (PDF) Pobierz 273703 bajtów.
259 - Wyrok z dnia 2000-11-14
konstytucyjność przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
Z.U. 2000 / 7 / 259
Dz.U. 2000.100.1084 z dnia 2000-11-21     ISAP     RCL
sygn. K 7/00 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 209512 bajtów.
260 - Wyrok z dnia 2000-11-15
konstytucyjność zasad kontroli sądowej decyzji o wydaleniu cudzoziemca z Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2000 / 7 / 260
Dz.U. 2000.100.1085 z dnia 2000-11-21     ISAP     RCL
sygn. P 12/99 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 185699 bajtów.POSTANOWIENIA

261 - Postanowienie z dnia 2000-10-23
konstytucyjność zasad i kosztów przyłączania do sieci elektroenergetycznych
Z.U. 2000 / 7 / 261
sygn. U 9/99 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 101524 bajtów.
262 - Postanowienie z dnia 2000-10-24
Z.U. 2000 / 7 / 262
sygn. SK 31/99 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 174085 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

263 - Postanowienie z dnia 2000-02-02
Z.U. 2000 / 7 / 263
sygn. Ts 134/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 95235 bajtów.
264 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-16
Z.U. 2000 / 7 / 264
sygn. Ts 134/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 120361 bajtów.
265 - Postanowienie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2000 / 7 / 265
sygn. Ts 163/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 92084 bajtów.
266 - Postanowienie z dnia 2000-09-04
Z.U. 2000 / 7 / 266
sygn. Ts 16/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 111728 bajtów.
267 - Postanowienie z dnia 2000-06-01
Z.U. 2000 / 7 / 267
sygn. Ts 24/00 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 95918 bajtów.
268 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-25
Z.U. 2000 / 7 / 268
sygn. Ts 24/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 87428 bajtów.
269 - Postanowienie z dnia 2000-09-05
Z.U. 2000 / 7 / 269
sygn. Ts 41/00 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 98310 bajtów.
270 - Postanowienie z dnia 2000-06-26
Z.U. 2000 / 7 / 270
sygn. Ts 42/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90041 bajtów.
271 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-25
Z.U. 2000 / 7 / 271
sygn. Ts 42/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 94384 bajtów.
272 - Postanowienie z dnia 2000-06-28
Z.U. 2000 / 7 / 272
sygn. Ts 49/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 94865 bajtów.
273 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-25
Z.U. 2000 / 7 / 273
sygn. Ts 49/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 92551 bajtów.
274 - Postanowienie z dnia 2000-07-04
Z.U. 2000 / 7 / 274
sygn. Ts 54/00 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86156 bajtów.
275 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-25
Z.U. 2000 / 7 / 275
sygn. Ts 54/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91166 bajtów.
276 - Postanowienie z dnia 2000-09-21
Z.U. 2000 / 7 / 276
sygn. Ts 55/00 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 84638 bajtów.
277 - Postanowienie z dnia 2000-09-06
Z.U. 2000 / 7 / 277
sygn. Ts 69/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85575 bajtów.
278 - Postanowienie z dnia 2000-09-05
Z.U. 2000 / 7 / 278
sygn. Ts 73/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 112333 bajtów.
279 - Postanowienie z dnia 2000-08-28
Z.U. 2000 / 7 / 279
sygn. Ts 79/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87302 bajtów.
280 - Postanowienie z dnia 2000-09-05
Z.U. 2000 / 7 / 280
sygn. Ts 81/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90838 bajtów.
281 - Postanowienie z dnia 2000-09-06
Z.U. 2000 / 7 / 281
sygn. Ts 85/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 123516 bajtów.
282 - Postanowienie z dnia 2000-08-28
Z.U. 2000 / 7 / 282
sygn. Ts 87/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 92077 bajtów.
283 - Postanowienie z dnia 2000-08-07
Z.U. 2000 / 7 / 283
sygn. Ts 90/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 88070 bajtów.
284 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-23
Z.U. 2000 / 7 / 284
sygn. Ts 90/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89434 bajtów.
285 - Postanowienie z dnia 2000-09-19
Z.U. 2000 / 7 / 285
sygn. Ts 95/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 85870 bajtów.
286 - Postanowienie z dnia 2000-09-20
Z.U. 2000 / 7 / 286
sygn. Ts 103/00 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 87007 bajtów.
287 - Postanowienie z dnia 2000-09-14
Z.U. 2000 / 7 / 287
sygn. Ts 104/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 90308 bajtów.
288 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-25
Z.U. 2000 / 7 / 288
sygn. Ts 104/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 93999 bajtów.
289 - Postanowienie z dnia 2000-10-11
Z.U. 2000 / 7 / 289
sygn. Ts 116/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 90320 bajtów.
290 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2000 / 7 / 290
sygn. Ts 116/00 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 99784 bajtów.
291 - Postanowienie z dnia 2000-09-28
Z.U. 2000 / 7 / 291
sygn. Ts 132/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88544 bajtów.
292 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-11-08
Z.U. 2000 / 7 / 292
sygn. Ts 132/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 117081 bajtów.


      Ilość: 40