O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2000 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
293 - Wyrok z dnia 2000-11-27
konstytucyjność zasad ustalania granic gmin, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
Z.U. 2000 / 8 / 293
Dz.U. 2000.107.1147 z dnia 2000-12-07     ISAP     RCL
sygn. U 3/00 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 174838 bajtów.
294 - Wyrok z dnia 2000-12-04
konstytucyjność przepisów ustaw regulujących zasady opłacania składek przez emerytów i rencistów
Z.U. 2000 / 8 / 294
Dz.U. 2000.109.1164 z dnia 2000-12-13     ISAP     RCL
sygn. K 9/00 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 197986 bajtów.
295 - Wyrok z dnia 2000-12-05
konstytucyjność zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - urzędników mianowanych
Z.U. 2000 / 8 / 295
Dz.U. 2000.109.1165 z dnia 2000-12-13     ISAP     RCL
sygn. K 35/99 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 167320 bajtów.
296 - Wyrok z dnia 2000-12-11
konstytucyjność i legalność przepisów regulujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego żołnierzom zawodowym za rezygnację z kwatery
Z.U. 2000 / 8 / 296
Dz.U. 2000.110.1178 z dnia 2000-12-14     ISAP     RCL
sygn. U 2/00 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 172033 bajtów.
297 - Wyrok z dnia 2000-12-12
konstytucyjność przepisu ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu
Z.U. 2000 / 8 / 297
Dz.U. 2000.111.1181 z dnia 2000-12-15     ISAP     RCL
sygn. SK 9/00 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 147029 bajtów.
298 - Wyrok z dnia 2000-12-18
konstytucyjność niektórych regulacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność,przysługującego osobom fizycznym
Z.U. 2000 / 8 / 298
Dz.U. 2000.114.1196 z dnia 2000-12-20     ISAP     RCL
sygn. K 10/00 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 181117 bajtów.POSTANOWIENIA

299 - Postanowienie z dnia 2000-11-21
konstytucyjność przepisów prawa bankowego
Z.U. 2000 / 8 / 299
sygn. K 4/00 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 114563 bajtów.
300 - Postanowienie z dnia 2000-12-04
Z.U. 2000 / 8 / 300
sygn. SK 10/99 (DOC) Pobierz 133120 bajtów.     (PDF) Pobierz 279705 bajtów.
301 - Postanowienie z dnia 2000-12-06
konstytucyjność przepisów dotyczących rozstrzygania o przepadku rzeczy w postępowaniu celnym
Z.U. 2000 / 8 / 301
sygn. SK 24/99 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 123803 bajtów.
302 - Postanowienie z dnia 2000-12-13
Z.U. 2000 / 8 / 302
sygn. P 9/00 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 129089 bajtów.
303 - Postanowienie z dnia 2000-12-19
Z.U. 2000 / 8 / 303
sygn. SK 19/00 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 132115 bajtów.
304 - Postanowienie z dnia 2000-12-20
Z.U. 2000 / 8 / 304
sygn. K 31/99 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 123131 bajtów.
305 - Postanowienie z dnia 2000-12-20
Z.U. 2000 / 8 / 305
sygn. K 13/00 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 139728 bajtów.
306 - Postanowienie z dnia 2000-12-20
konstytucyjność przepisu art. 19 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Z.U. 2000 / 8 / 306
sygn. SK 14/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89845 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

307 - Postanowienie z dnia 2000-07-11
Z.U. 2000 / 8 / 307
sygn. Ts 120/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 116339 bajtów.
308 - Postanowienie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2000 / 8 / 308
sygn. Ts 86/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 117562 bajtów.
309 - Postanowienie z dnia 2000-10-25
Z.U. 2000 / 8 / 309
sygn. Ts 88/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91431 bajtów.
310 - Postanowienie z dnia 2000-09-25
Z.U. 2000 / 8 / 310
sygn. Ts 100/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 89951 bajtów.
311 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-12-18
Z.U. 2000 / 8 / 311
sygn. Ts 100/00 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 94255 bajtów.
312 - Postanowienie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2000 / 8 / 312
sygn. Ts 112/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 94626 bajtów.


      Ilość: 20