O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2001-01-16
konstytucyjność przepisów Kodeksu karnego Skarbowego
Z.U. 2001 / 1 / 1
Dz.U. 2001.7.61 z dnia 2001-01-31     ISAP     RCL
sygn. P 5/00 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 132448 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2001-01-17
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie w jakim dotyczy on usług lombardowych
Z.U. 2001 / 1 / 2
Dz.U. 2001.7.62 z dnia 2001-01-31     ISAP     RCL
sygn. K 5/00 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 186307 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2001-01-24
niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 2001 / 1 / 3
Dz.U. 2001.7.63 z dnia 2001-01-31     ISAP     RCL
sygn. SK 30/99 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 169786 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2001-01-30
konstytucyjność zasad "ubruttowienia" płac
Z.U. 2001 / 1 / 4
Dz.U. 2001.11.90 z dnia 2001-02-14     ISAP     RCL
sygn. K 17/00 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 143503 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2001-01-31
konstytucyjność przepisów regulujących zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych
Z.U. 2001 / 1 / 5
Dz.U. 2001.11.91 z dnia 2001-02-14     ISAP     RCL
sygn. P 4/99 (DOC) Pobierz 154624 bajtów.     (PDF) Pobierz 300960 bajtów.POSTANOWIENIA

6 - Postanowienie z dnia 2001-01-10
Z.U. 2001 / 1 / 6
sygn. SK 2/00 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 148313 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 2001-01-31
Z.U. 2001 / 1 / 7
sygn. SK 13/00 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 148772 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

8 - Postanowienie z dnia 2000-10-24
Z.U. 2001 / 1 / 8
sygn. Ts 51/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 86484 bajtów.
9 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-10
Z.U. 2001 / 1 / 9
sygn. Ts 51/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86700 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 2000-10-02
Z.U. 2001 / 1 / 10
sygn. Ts 70/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89752 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2000-10-03
Z.U. 2001 / 1 / 11
sygn. Ts 72/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92522 bajtów.
12 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-10
Z.U. 2001 / 1 / 12
sygn. Ts 72/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91034 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2000-10-02
Z.U. 2001 / 1 / 13
sygn. Ts 74/00 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 94444 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2000-11-09
Z.U. 2001 / 1 / 14
sygn. Ts 80/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91808 bajtów.
15 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 1 / 15
sygn. Ts 80/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90850 bajtów.
16 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-09-06
Z.U. 2001 / 1 / 16
sygn. Ts 110/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 115447 bajtów.
17 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-12-12
Z.U. 2001 / 1 / 17
sygn. Ts 110/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88493 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2000-10-04
Z.U. 2001 / 1 / 18
sygn. Ts 113/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 94386 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2001 / 1 / 19
sygn. Ts 123/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 122152 bajtów.
20 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-17
Z.U. 2001 / 1 / 20
sygn. Ts 123/00 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 130671 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2001 / 1 / 21
sygn. Ts 124/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 122093 bajtów.
22 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-17
Z.U. 2001 / 1 / 22
sygn. Ts 124/00 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 130214 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2001 / 1 / 23
sygn. Ts 125/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 123228 bajtów.
24 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-17
Z.U. 2001 / 1 / 24
sygn. Ts 125/00 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 130873 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2000-10-18
Z.U. 2001 / 1 / 25
sygn. Ts 136/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 93635 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2000-12-18
Z.U. 2001 / 1 / 26
sygn. Ts 142/00 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 84018 bajtów.
27 - Postanowienie z dnia 2000-12-21
Z.U. 2001 / 1 / 27
sygn. Ts 145/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 114159 bajtów.
28 - Postanowienie z dnia 2001-01-09
Z.U. 2001 / 1 / 28
sygn. Ts 183/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87621 bajtów.


      Ilość: 28