O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
29 - Wyrok z dnia 2001-02-07
konstytucyjność przepisów ustawy nowelizującej ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym
Z.U. 2001 / 2 / 29
M.P. 2001.6.99 z dnia 2001-02-16     ISAP     RCL
sygn. K 27/00 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 228153 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 2001-02-13
konstytucyjność przepisów ustawy o kontroli skarbowej, regulujących zasady udostępniania dokumentacji, tłumaczenia jej na język polski oraz udostępniania środków łączności - na koszt kontrolowanego
Z.U. 2001 / 2 / 30
Dz.U. 2001.14.143 z dnia 2001-02-28     ISAP     RCL
sygn. K 19/99 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 184752 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 2001-02-19
konstytucyjność przepisu regulującego prawo do zaopatrzenia emerytalnego byłych funkcjonariuszy Policji
Z.U. 2001 / 2 / 31
Dz.U. 2001.14.144 z dnia 2001-02-28     ISAP     RCL
sygn. SK 14/00 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 153150 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2001-02-20
konstytucyjność przepisów ustawy - Kodeks karny skarbowy
Z.U. 2001 / 2 / 32
Dz.U. 2001.14.145 z dnia 2001-02-28     ISAP     RCL
sygn. P 2/00 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 180542 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2001-03-05
dopuszczalność odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
Z.U. 2001 / 2 / 33
Dz.U. 2001.17.207 z dnia 2001-03-16     ISAP     RCL
sygn. P 11/00 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 114459 bajtów.
34 - Wyrok z dnia 2001-03-06
brak ustawy regulującej sytuacje występujące podczas klęsk żywiołowych oraz nieobjęcie ustawą z dnia 17.07.1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi - ofiar innych klęsk żywiołowych (Uwaga! S 1/01 z 6.03.2001)
Z.U. 2001 / 2 / 34
Dz.U. 2001.17.208 z dnia 2001-03-16     ISAP     RCL
sygn. K 30/00 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 111347 bajtów.POSTANOWIENIA

35 - Postanowienie z dnia 2001-03-06
Sygnalizacja w sprawie K 30/00 z 6.03.2001
Z.U. 2001 / 2 / 35
sygn. S 1/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 99421 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2001-03-07
Z.U. 2001 / 2 / 36
sygn. SK 21/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 130105 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

37 - Postanowienie z dnia 2000-11-29
Z.U. 2001 / 2 / 37
sygn. Ts 99/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 96106 bajtów.
38 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-02-05
Z.U. 2001 / 2 / 38
sygn. Ts 99/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95552 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2000-11-29
Z.U. 2001 / 2 / 39
sygn. Ts 139/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 97326 bajtów.
40 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-02-06
Z.U. 2001 / 2 / 40
sygn. Ts 139/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 98504 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 2 / 41
sygn. Ts 152/00 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 84231 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 2 / 42
sygn. Ts 158/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 91507 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 2 / 43
sygn. Ts 161/00 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 81273 bajtów.
44 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-07
Z.U. 2001 / 2 / 44
sygn. Ts 161/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87134 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 2 / 45
sygn. Ts 175/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91934 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2001-01-24
Z.U. 2001 / 2 / 46
sygn. Ts 190/00 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 94821 bajtów.


      Ilość: 18