O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
47 - Wyrok z dnia 2001-02-21
konstytucyjność przepisów ustawy o Trybunale Stanu
Z.U. 2001 / 3 / 47
Dz.U. 2001.14.146 z dnia 2001-02-28     ISAP     RCL
sygn. P 12/00 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 189454 bajtów.
48 - Wyrok z dnia 2001-02-27
konstytucyjność przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
Z.U. 2001 / 3 / 48
Dz.U. 2001.16.185 z dnia 2001-03-09     ISAP     RCL
sygn. K 22/00 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 176016 bajtów.
49 - Wyrok z dnia 2001-03-13
konstytucyjności przepisów regulujących sposób finansowania inwestycji centralnych po wejściu w życie reformy administracji publicznej, w szczególności w zakresie dotyczącym finansowania budowy Wodociągu Północnego
Z.U. 2001 / 3 / 49
Dz.U. 2001.22.262 z dnia 2001-03-24     ISAP     RCL
sygn. K 21/00 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 157132 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2001-03-19
konstytucyjności przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie, w jakim regulują one procedurę przyznawania stopni specjalizacji zawodowych
Z.U. 2001 / 3 / 50
Dz.U. 2001.22.263 z dnia 2001-03-24     ISAP     RCL
sygn. K 32/00 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 136764 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2001-03-21
wniosek Prezydenta RP dotyczący ustawy - Prawo własności przemysłowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona własności znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz central handlu zagranicznego lub ich następców prawnych
Z.U. 2001 / 3 / 51
M.P. 2001.10.160 z dnia 2001-03-30     ISAP     RCL
sygn. K 24/00 (DOC) Pobierz 114176 bajtów.     (PDF) Pobierz 262048 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2001-04-02
konstytucyjność przepisów ustawy - Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim zamykają one drogę odwoławczą przy dochodzeniu swoich praw przeciwko osobom sprawującym funkcje publiczne
Z.U. 2001 / 3 / 52
Dz.U. 2001.32.384 z dnia 2001-04-13     ISAP     RCL
sygn. SK 10/00 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 193788 bajtów.
53 - Wyrok z dnia 2001-04-03
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stanowiących, że o wysokości stawki podatku decyduje klasyfikacja statystyczna dokonywana przez GUS
Z.U. 2001 / 3 / 53
Dz.U. 2001.32.385 z dnia 2001-04-13     ISAP     RCL
sygn. K 32/99 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 258390 bajtów.
54 - Wyrok z dnia 2001-04-04
konstytucyjność przepisów umożliwiające dokonanie "eksmisji na bruk" bez wskazania lokalu zastępczego osobie eksmitowanej (Uwaga! S 2/01 z 4.04.2001, ZU 2001/3/58)
Z.U. 2001 / 3 / 54
Dz.U. 2001.32.386 z dnia 2001-04-13     ISAP     RCL
sygn. K 11/00 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 184393 bajtów.
55 - Wyrok z dnia 2001-04-09
konstytucyjność i legalność przepisu rozp. RM dot. sytuacji, w której podstawą prawną uwłaszczenia os. prawnych na nieruch. będących w ich użytkowaniu jest oświadczenie kierownika i gł. księgowego jednostki, w sytuacji gdy brak jest innych dokumentów
Z.U. 2001 / 3 / 55
Dz.U. 2001.36.421 z dnia 2001-04-24     ISAP     RCL
sygn. U 10/00 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 181900 bajtów.
56 - Wyrok z dnia 2001-04-10
konstytucyjność i legalność przepisów regulujących wysokość marż na leki, szczepionki i środki antykoncepcyjne oraz na testy stosowane w leczeniu cukrzycy
Z.U. 2001 / 3 / 56
Dz.U. 2001.36.422 z dnia 2001-04-24     ISAP     RCL
sygn. U 7/00 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 176349 bajtów.POSTANOWIENIA

57 - Postanowienie z dnia 2001-03-28
Z.U. 2001 / 3 / 57
sygn. P 14/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 96355 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2001-04-04
Sygnalizacja w sprawie K 11/00 z 4.04.2001, ZU 2001/3/54 (konstytucyjność przepisów umożliwiających dokonanie "eksmisji na bruk" bez wskazania lokalu zastępczego osobie eksmitowanej)
Z.U. 2001 / 3 / 58
sygn. S 2/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 96109 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

59 - Postanowienie z dnia 2000-11-08
Z.U. 2001 / 3 / 59
sygn. Ts 68/00 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 131397 bajtów.
60 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-13
Z.U. 2001 / 3 / 60
sygn. Ts 68/00 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 93240 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 2000-11-06
Z.U. 2001 / 3 / 61
sygn. Ts 114/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92253 bajtów.
62 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-02-07
Z.U. 2001 / 3 / 62
sygn. Ts 114/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 117103 bajtów.
63 - Postanowienie z dnia 2000-09-13
Z.U. 2001 / 3 / 63
sygn. Ts 128/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87204 bajtów.
64 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-19
Z.U. 2001 / 3 / 64
sygn. Ts 128/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 87801 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2000-11-15
Z.U. 2001 / 3 / 65
sygn. Ts 130/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89249 bajtów.
66 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-20
Z.U. 2001 / 3 / 66
sygn. Ts 130/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93013 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2001-02-26
Z.U. 2001 / 3 / 67
sygn. Ts 131/00 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 80003 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2000-11-27
Z.U. 2001 / 3 / 68
sygn. Ts 137/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87042 bajtów.
69 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-04-04
Z.U. 2001 / 3 / 69
sygn. Ts 137/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89079 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2000-12-13
Z.U. 2001 / 3 / 70
sygn. Ts 138/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87881 bajtów.
71 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-28
Z.U. 2001 / 3 / 71
sygn. Ts 138/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94493 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2001-02-06
Z.U. 2001 / 3 / 72
sygn. Ts 148/00 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 117754 bajtów.
73 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-04-03
Z.U. 2001 / 3 / 73
sygn. Ts 148/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 94784 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2001-02-06
Z.U. 2001 / 3 / 74
sygn. Ts 188/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 96417 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2001-02-13
Z.U. 2001 / 3 / 75
sygn. Ts 189/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92562 bajtów.
76 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-20
Z.U. 2001 / 3 / 76
sygn. Ts 189/00 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 95169 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2001-02-22
Z.U. 2001 / 3 / 77
sygn. Ts 193/00 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90688 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2001-02-20
Z.U. 2001 / 3 / 78
sygn. Ts 5/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85119 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2001-02-20
Z.U. 2001 / 3 / 79
sygn. Ts 10/01 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 110977 bajtów.


      Ilość: 33