O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
118 - Wyrok z dnia 2001-06-05
konstytucyjność i legalność przepisów przekazujących powiatom prawa i obowiązki związane z zarządzaniem drogami
Z.U. 2001 / 5 / 118
Dz.U. 2001.64.657 z dnia 2001-06-23     ISAP     RCL
sygn. K 18/00 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 200905 bajtów.
119 - Wyrok z dnia 2001-06-07
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, regulujących zasady przekazywania środków finansowych z gminnych funduszy ochrony środowiska na rzecz funduszy wojewódzkich
Z.U. 2001 / 5 / 119
Dz.U. 2001.64.658 z dnia 2001-06-23     ISAP     RCL
sygn. K 20/00 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 203943 bajtów.
120 - Wyrok z dnia 2001-06-18
konstytucyjność istnienia obowiązku podatkowego od niezarejestrowanej sprzedaży
Z.U. 2001 / 5 / 120
Dz.U. 2001.67.714 z dnia 2001-06-29     ISAP     RCL
sygn. P 6/00 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 139811 bajtów.
121 - Wyrok z dnia 2001-06-21
konstytucyjność przepisów określających zasady przyznawania renty osobom prowadzącym działalność gospodarczą
Z.U. 2001 / 5 / 121
Dz.U. 2001.67.715 z dnia 2001-06-29     ISAP     RCL
sygn. SK 6/01 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 164462 bajtów.
122 - Wyrok z dnia 2001-06-26
konstytucyjność i legalność niektórych przepisów kompetencyjnych regulujących numerowanie i ewidencjonowanie dróg i mostów
Z.U. 2001 / 5 / 122
Dz.U. 2001.69.722 z dnia 2001-07-06     ISAP     RCL
sygn. U 6/00 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 128677 bajtów.
123 - Wyrok z dnia 2001-06-28
konstytucyjność i legalność przepisów nakładających na powiat obowiązek zapewnienia rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych bez przekazania odpowiednich środków
Z.U. 2001 / 5 / 123
Dz.U. 2001.69.723 z dnia 2001-07-06     ISAP     RCL
sygn. U 8/00 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 172961 bajtów.
124 - Wyrok z dnia 2001-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów prawa spółdzielczego regulujących zasady dziedziczenia, wynajmu i prawa własności lokalu spółdzielczego
Z.U. 2001 / 5 / 124
Dz.U. 2001.69.724 z dnia 2001-07-06     ISAP     RCL
sygn. K 23/00 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 217688 bajtów.
125 - Wyrok z dnia 2001-07-03
Z.U. 2001 / 5 / 125
Dz.U. 2001.69.725 z dnia 2001-07-06     ISAP     RCL
sygn. K 3/01 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 130972 bajtów.
126 - Wyrok z dnia 2001-07-10
Z.U. 2001 / 5 / 126
sygn. P 4/00 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 164314 bajtów.
127 - Wyrok z dnia 2001-07-12
Z.U. 2001 / 5 / 127
sygn. SK 1/01 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 135684 bajtów.POSTANOWIENIA

128 - Postanowienie z dnia 2001-06-04
Z.U. 2001 / 5 / 128
sygn. K 17/01 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 103643 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

129 - Postanowienie z dnia 2000-10-18
Z.U. 2001 / 5 / 129
sygn. Ts 84/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 125662 bajtów.
130 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-16
Z.U. 2001 / 5 / 130
sygn. Ts 84/00 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 95012 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 2000-11-21
Z.U. 2001 / 5 / 131
sygn. Ts 97/00 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 122934 bajtów.
132 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2001 / 5 / 132
sygn. Ts 97/00 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 99738 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2001-01-23
Z.U. 2001 / 5 / 133
sygn. Ts 101/00 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 133203 bajtów.
134 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-07-04
Z.U. 2001 / 5 / 134
sygn. Ts 101/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 118148 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2000-12-14
Z.U. 2001 / 5 / 135
sygn. Ts 141/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94363 bajtów.
136 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2001 / 5 / 136
sygn. Ts 141/00 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 94622 bajtów.
137 - Postanowienie z dnia 2001-05-11
Z.U. 2001 / 5 / 137
sygn. Ts 144/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 88073 bajtów.
138 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-07-04
Z.U. 2001 / 5 / 138
sygn. Ts 144/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 86464 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2001-02-13
Z.U. 2001 / 5 / 139
sygn. Ts 147/00 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 104307 bajtów.
140 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-29
Z.U. 2001 / 5 / 140
sygn. Ts 147/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 85883 bajtów.
141 - Postanowienie z dnia 2001-02-16
Z.U. 2001 / 5 / 141
sygn. Ts 180/00 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 101818 bajtów.
142 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-27
Z.U. 2001 / 5 / 142
sygn. Ts 180/00 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 157024 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2001-02-13
Z.U. 2001 / 5 / 143
sygn. Ts 191/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 85815 bajtów.
144 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-06
Z.U. 2001 / 5 / 144
sygn. Ts 191/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87189 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 5 / 145
sygn. Ts 2/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 84142 bajtów.
146 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-06
Z.U. 2001 / 5 / 146
sygn. Ts 2/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88547 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 2001-03-14
Z.U. 2001 / 5 / 147
sygn. Ts 7/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 107355 bajtów.
148 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-06
Z.U. 2001 / 5 / 148
sygn. Ts 7/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 123343 bajtów.
149 - Postanowienie z dnia 2001-05-19
Z.U. 2001 / 5 / 149
sygn. Ts 20/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 86974 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 2001-03-19
Z.U. 2001 / 5 / 150
sygn. Ts 21/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 85988 bajtów.
151 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-05
Z.U. 2001 / 5 / 151
sygn. Ts 21/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 92749 bajtów.
152 - Postanowienie z dnia 2001-04-18
Z.U. 2001 / 5 / 152
sygn. Ts 23/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87018 bajtów.
153 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-07-04
Z.U. 2001 / 5 / 153
sygn. Ts 23/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 87529 bajtów.
154 - Postanowienie z dnia 2001-06-27
Z.U. 2001 / 5 / 154
sygn. Ts 24/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 86688 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2001-04-24
Z.U. 2001 / 5 / 155
sygn. Ts 27/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 108752 bajtów.
156 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-28
Z.U. 2001 / 5 / 156
sygn. Ts 27/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87672 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2001-05-22
Z.U. 2001 / 5 / 157
sygn. Ts 32/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 109363 bajtów.
158 - Postanowienie z dnia 2001-06-05
Z.U. 2001 / 5 / 158
sygn. Ts 36/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89006 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2001-05-23
Z.U. 2001 / 5 / 159
sygn. Ts 41/01 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 93279 bajtów.
160 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-07-11
Z.U. 2001 / 5 / 160
sygn. Ts 41/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 94018 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2001-05-16
Z.U. 2001 / 5 / 161
sygn. Ts 46/01 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 80379 bajtów.
162 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-07-09
Z.U. 2001 / 5 / 162
sygn. Ts 46/01 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 83345 bajtów.


      Ilość: 45