O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
163 - Wyrok z dnia 2001-09-06
konstytucyjność wyłączenia możliwości zwrotu kosztów postępowania w postępowaniu administracyjno-celnym
Z.U. 2001 / 6 / 163
Dz.U. 2001.101.1113 z dnia 2001-09-20     ISAP     RCL
sygn. P 3/01 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 174910 bajtów.
164 - Wyrok z dnia 2001-09-10
konstytucyjność przepisów zał. OSZ-4e rozp. RM z 17.12.1999 roku w sprawie wzorów formularzy sprawozdawczych, w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000, który wpływa na wysokość środków przeznaczanych na ochroną środowiska
Z.U. 2001 / 6 / 164
Dz.U. 2001.110.1191 z dnia 2001-10-05     ISAP     RCL
sygn. K 8/01 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 173287 bajtów.
165 - Wyrok z dnia 2001-09-11
konstytucyjność przepisów regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich
Z.U. 2001 / 6 / 165
Dz.U. 2001.103.1129 z dnia 2001-09-24     ISAP     RCL
sygn. SK 17/00 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 200388 bajtów.
166 - Wyrok z dnia 2001-09-14
konstytucyjność zasad pobierania opłaty targowej od handlu w pawilonie ustawionym na terenie prywatnym
Z.U. 2001 / 6 / 166
Dz.U. 2001.103.1130 z dnia 2001-09-24     ISAP     RCL
sygn. SK 11/00 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 153552 bajtów.POSTANOWIENIA

167 - Postanowienie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2001 / 6 / 167
sygn. K 35/00 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 151309 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2001-06-26
konstytucyjność przepisów umożliwiających pozbawienie prawa do własnościowego lokalu spółdzielczego i dokonanie eksmisji
Z.U. 2001 / 6 / 168
sygn. SK 19/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 137358 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

169 - Postanowienie z dnia 1999-10-25
Z.U. 2001 / 6 / 169
sygn. Ts 81/99 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 96321 bajtów.
170 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-16
Z.U. 2001 / 6 / 170
sygn. Ts 98/99 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 134514 bajtów.
171 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-11
Z.U. 2001 / 6 / 171
sygn. Ts 113/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88793 bajtów.
172 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-11-28
Z.U. 2001 / 6 / 172
sygn. Ts 163/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 99791 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2000-03-31
Z.U. 2001 / 6 / 173
sygn. Ts 5/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89559 bajtów.
174 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-06
Z.U. 2001 / 6 / 174
sygn. Ts 46/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93814 bajtów.
175 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-04
Z.U. 2001 / 6 / 175
sygn. Ts 53/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94400 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2001-01-02
Z.U. 2001 / 6 / 176
sygn. Ts 67/00 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 99674 bajtów.
177 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2001 / 6 / 177
sygn. Ts 67/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 94160 bajtów.
178 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-06
Z.U. 2001 / 6 / 178
sygn. Ts 71/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87448 bajtów.
179 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-10-04
Z.U. 2001 / 6 / 179
sygn. Ts 92/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87894 bajtów.
180 - Postanowienie z dnia 2000-11-28
Z.U. 2001 / 6 / 180
sygn. Ts 98/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 92637 bajtów.
181 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-05
Z.U. 2001 / 6 / 181
sygn. Ts 98/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 115374 bajtów.
182 - Postanowienie z dnia 2001-03-13
Z.U. 2001 / 6 / 182
sygn. Ts 106/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87799 bajtów.
183 - Postanowienie z dnia 2000-12-11
Z.U. 2001 / 6 / 183
sygn. Ts 133/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 116123 bajtów.
184 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-06
Z.U. 2001 / 6 / 184
sygn. Ts 133/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89072 bajtów.
185 - Postanowienie z dnia 2001-02-07
Z.U. 2001 / 6 / 185
sygn. Ts 143/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91122 bajtów.
186 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-07-30
Z.U. 2001 / 6 / 186
sygn. Ts 143/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95283 bajtów.
187 - Postanowienie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2001 / 6 / 187
sygn. Ts 146/00 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 99572 bajtów.
188 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-05
Z.U. 2001 / 6 / 188
sygn. Ts 146/00 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89100 bajtów.
189 - Postanowienie z dnia 2001-01-22
Z.U. 2001 / 6 / 189
sygn. Ts 181/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87572 bajtów.
190 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-06
Z.U. 2001 / 6 / 190
sygn. Ts 181/00 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89854 bajtów.
191 - Postanowienie z dnia 2001-06-04
Z.U. 2001 / 6 / 191
sygn. Ts 4/01 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 126409 bajtów.
192 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-03
Z.U. 2001 / 6 / 192
sygn. Ts 4/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 121364 bajtów.
193 - Postanowienie z dnia 2001-07-10
Z.U. 2001 / 6 / 193
sygn. Ts 26/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 123528 bajtów.
194 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-13
Z.U. 2001 / 6 / 194
sygn. Ts 26/01 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 121909 bajtów.
195 - Postanowienie z dnia 2001-05-16
Z.U. 2001 / 6 / 195
sygn. Ts 31/01 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 124012 bajtów.
196 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-08-02
Z.U. 2001 / 6 / 196
sygn. Ts 31/01 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 82061 bajtów.
197 - Postanowienie z dnia 2001-06-27
Z.U. 2001 / 6 / 197
sygn. Ts 34/01 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 79654 bajtów.
198 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-26
Z.U. 2001 / 6 / 198
sygn. Ts 34/01 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 85652 bajtów.
199 - Postanowienie z dnia 2001-06-27
Z.U. 2001 / 6 / 199
sygn. Ts 35/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 118291 bajtów.
200 - Postanowienie z dnia 2001-05-14
Z.U. 2001 / 6 / 200
sygn. Ts 38/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89690 bajtów.
201 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-20
Z.U. 2001 / 6 / 201
sygn. Ts 38/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87485 bajtów.
202 - Postanowienie z dnia 2001-06-22
Z.U. 2001 / 6 / 202
sygn. Ts 40/01 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 79353 bajtów.
203 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-18
Z.U. 2001 / 6 / 203
sygn. Ts 40/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87420 bajtów.
204 - Postanowienie z dnia 2001-07-02
Z.U. 2001 / 6 / 204
sygn. Ts 47/01 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85300 bajtów.
205 - Postanowienie z dnia 2001-06-26
Z.U. 2001 / 6 / 205
sygn. Ts 48/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 112895 bajtów.
206 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-19
Z.U. 2001 / 6 / 206
sygn. Ts 48/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 90487 bajtów.
207 - Postanowienie z dnia 2001-08-10
Z.U. 2001 / 6 / 207
sygn. Ts 58/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 91096 bajtów.
208 - Postanowienie z dnia 2001-08-03
Z.U. 2001 / 6 / 208
sygn. Ts 63/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 120664 bajtów.


      Ilość: 46