O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
209 - Wyrok z dnia 2001-10-03
konstyt. przepisu nakładającego na detektywa osobę prowadzącą dział. gosp. - z mocą wsteczną - obowiązek ubiegania się o licencję oraz przewidującego odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy z 6.07.2001 roku o usługach detektywistycznych
Z.U. 2001 / 7 / 209
M.P. 2001.45.739 z dnia 2001-12-14     ISAP     RCL
sygn. K 27/01 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 179430 bajtów.
210 - Wyrok z dnia 2001-10-08
konstytucyjność przepisów tzw. ustawy kominowej
Z.U. 2001 / 7 / 210
Dz.U. 2001.118.1271 z dnia 2001-10-15     ISAP     RCL
sygn. K 11/01 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 193357 bajtów.
211 - Wyrok z dnia 2001-10-09
konstytucyjność przepisu Kodeksu karnego regulującego pojęcie przemocy oraz groźby bezprawnej
Z.U. 2001 / 7 / 211
Dz.U. 2001.118.1272 z dnia 2001-10-15     ISAP     RCL
sygn. SK 8/00 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 192871 bajtów.
212 - Wyrok z dnia 2001-10-10
konstyt. art. 2 ustawy z 22.06.2001 r. o zmianie u. - Prawo działalności gosp., który działając wstecz, wprowadza obow. uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń na działalność gosp., która na mocy poprzednio obow. przepisów została z tego obow. zwolniona
Z.U. 2001 / 7 / 212
M.P. 2001.34.565 z dnia 2001-10-16     ISAP     RCL
sygn. K 28/01 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 194376 bajtów.
213 - Wyrok z dnia 2001-10-15
konstytucyjność przepisów ustalających zasady wypłacania zasiłków osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w sposób uniemożliwiający skorzystanie z pomocy władz publicznych w tym zakresie
Z.U. 2001 / 7 / 213
Dz.U. 2001.122.1349 z dnia 2001-10-23     ISAP     RCL
sygn. K 12/01 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 174808 bajtów.
214 - Wyrok z dnia 2001-10-22
niekonstytucyjność przepisów regulujących mechanizm waloryzacji emerytur i rent
Z.U. 2001 / 7 / 214
Dz.U. 2001.125.1377 z dnia 2001-10-30     ISAP     RCL
sygn. SK 16/01 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 142434 bajtów.
215 - Wyrok z dnia 2001-10-23
konstytucyjność przepisów Kodeksu pracy definiujących pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego mającego prawo prowadzenia rokowań w celu zawarcia układu zbiorowego pracy
Z.U. 2001 / 7 / 215
Dz.U. 2001.125.1378 z dnia 2001-10-30     ISAP     RCL
sygn. K 22/01 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 172555 bajtów.
216 - Wyrok z dnia 2001-10-24
niekonstytucyjność przepisu art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa, które z nieruchomości, wywłaszczonych przed 1990 rokiem, mogą podlegać zwrotowi poprzednim właścicielom
Z.U. 2001 / 7 / 216
Dz.U. 2001.129.1447 z dnia 2001-11-12     ISAP     RCL
sygn. SK 22/01 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 195552 bajtów.
217 - Wyrok z dnia 2001-10-30
konstytucyjność zasad sprzedaży lokatorom mieszkań zakładowych
Z.U. 2001 / 7 / 217
Dz.U. 2001.129.1448 z dnia 2001-11-12     ISAP     RCL
sygn. K 33/00 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 204489 bajtów.POSTANOWIENIA

218 - Postanowienie z dnia 2001-10-03
Z.U. 2001 / 7 / 218
sygn. SK 3/01 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 132738 bajtów.
219 - Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 7 / 219
sygn. K 25/00 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 105413 bajtów.
220 - Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 7 / 220
sygn. K 40/00 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 102141 bajtów.
221 - Postanowienie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 7 / 221
sygn. K 15/00 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 117770 bajtów.
222 - Postanowienie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 7 / 222
sygn. SK 14/01 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 111245 bajtów.
223 - Postanowienie z dnia 2001-10-23
Z.U. 2001 / 7 / 223
sygn. K 4/01 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 138431 bajtów.
224 - Postanowienie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2001 / 7 / 224
sygn. K 6/00 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 119833 bajtów.
225 - Postanowienie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2001 / 7 / 225
sygn. SK 10/01 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 224434 bajtów.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

226 - Postanowienie z dnia 2001-05-08
Z.U. 2001 / 7 / 226
sygn. Ts 198/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89748 bajtów.
227 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-09
Z.U. 2001 / 7 / 227
sygn. Ts 198/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91962 bajtów.
228 - Postanowienie z dnia 2001-06-04
Z.U. 2001 / 7 / 228
sygn. Ts 22/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 119693 bajtów.
229 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 7 / 229
sygn. Ts 22/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 94281 bajtów.
230 - Postanowienie z dnia 2001-06-26
Z.U. 2001 / 7 / 230
sygn. Ts 37/01 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 90922 bajtów.
231 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-09
Z.U. 2001 / 7 / 231
sygn. Ts 37/01 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 97930 bajtów.
232 - Postanowienie z dnia 2001-09-13
Z.U. 2001 / 7 / 232
sygn. Ts 49/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88649 bajtów.
233 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2001 / 7 / 233
sygn. Ts 49/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87466 bajtów.
234 - Postanowienie z dnia 2001-09-21
Z.U. 2001 / 7 / 234
sygn. Ts 53/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 99566 bajtów.
235 - Postanowienie z dnia 2001-06-04
Z.U. 2001 / 7 / 235
sygn. Ts 55/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 86705 bajtów.
236 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-30
Z.U. 2001 / 7 / 236
sygn. Ts 55/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 95135 bajtów.
237 - Postanowienie z dnia 2001-08-20
Z.U. 2001 / 7 / 237
sygn. Ts 59/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90354 bajtów.
238 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 7 / 238
sygn. Ts 59/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 119894 bajtów.
239 - Postanowienie z dnia 2001-09-18
Z.U. 2001 / 7 / 239
sygn. Ts 71/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91895 bajtów.
240 - Postanowienie z dnia 2001-09-17
Z.U. 2001 / 7 / 240
sygn. Ts 73/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89301 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 2001-09-17
Z.U. 2001 / 7 / 241
sygn. Ts 74/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88830 bajtów.
242 - Postanowienie z dnia 2001-09-13
Z.U. 2001 / 7 / 242
sygn. Ts 76/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 89912 bajtów.
243 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-29
Z.U. 2001 / 7 / 243
sygn. Ts 76/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 91719 bajtów.
244 - Postanowienie z dnia 2001-09-11
Z.U. 2001 / 7 / 244
sygn. Ts 93/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 93212 bajtów.
245 - Postanowienie z dnia 2001-09-05
Z.U. 2001 / 7 / 245
sygn. Ts 105/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88701 bajtów.
246 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2001 / 7 / 246
sygn. Ts 105/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 92767 bajtów.


      Ilość: 38