O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Warszawa, 2001 Nr 8



TREŚĆ
poz.




WYROKI 

 
247 - Wyrok z dnia 2001-11-05
konstytucyjność i legalność przepisów rozporządzeń Rady Ministrów regulujących granice gmin
Z.U. 2001 / 8 / 247
Dz.U. 2001.131.1477 z dnia 2001-11-16     ISAP     RCL
sygn. U 1/01 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 156434 bajtów.
248 - Wyrok z dnia 2001-11-08
konstytucyjność przepisu, który nie przyznaje osobie skierowanej na przymusowe leczenie odwykowe prawa złożenia do sądu wniosku o zmianę zakładu leczenia odwykowego
Z.U. 2001 / 8 / 248
Dz.U. 2001.131.1478 z dnia 2001-11-16     ISAP     RCL
sygn. P 6/01 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 129884 bajtów.
249 - Wyrok z dnia 2001-11-12
konstytucyjność przepisów określających roczny termin do pobrania świadczenia emerytalnego po zmarłym
Z.U. 2001 / 8 / 249
Dz.U. 2001.133.1507 z dnia 2001-11-21     ISAP     RCL
sygn. P 2/01 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 109646 bajtów.
250 - Wyrok z dnia 2001-11-13
niekonstytucyjność przepisu regulującego szczegółowe warunki i tryb udzielania premii gwarancyjnej osobom posiadającym książeczki mieszkaniowe
Z.U. 2001 / 8 / 250
Dz.U. 2001.133.1508 z dnia 2001-11-21     ISAP     RCL
sygn. K 16/01 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 144535 bajtów.
251 - Wyrok z dnia 2001-11-19
jawność dysponowania środkami publicznymi w ramach konkursów ofert na zawieranie kontraktów przez Kasy Chorych
Z.U. 2001 / 8 / 251
Dz.U. 2001.138.1563 z dnia 2001-12-04     ISAP     RCL
sygn. K 3/00 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 189177 bajtów.
252 - Wyrok z dnia 2001-11-20
niekonstytucyjność zasad przyznawania zasiłku okresowego z pomocy społecznej
Z.U. 2001 / 8 / 252
Dz.U. 2001.138.1564 z dnia 2001-12-04     ISAP     RCL
sygn. SK 15/01 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 145178 bajtów.
253 - Wyrok z dnia 2001-11-20
konstytucyjność przepisów umożliwiających pozbawienie prawa do własnościowego lokalu spółdzielczego i dokonanie eksmisji
Z.U. 2001 / 8 / 253
Dz.U. 2001.138.1565 z dnia 2001-12-04     ISAP     RCL
sygn. SK 19/01 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 194420 bajtów.
254 - Wyrok z dnia 2001-11-26
Z.U. 2001 / 8 / 254
Dz.U. 2001.138.1566 z dnia 2001-12-04     ISAP     RCL
sygn. K 2/00 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.     (PDF) Pobierz 202115 bajtów.
255 - Wyrok z dnia 2001-11-28
konstytucyjność instytucji prawnej immunitetu w zakresie, w jakim chroni ona przed odpowiedzialnością karną za czyny popełnione przed wyborem na posła lub senatora
Z.U. 2001 / 8 / 255
Dz.U. 2001.138.1567 z dnia 2001-12-04     ISAP     RCL
sygn. K 36/01 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 171142 bajtów.
256 - Wyrok z dnia 2001-12-04
konstytucyjność przepisów kodeksu cywilnego regulującego zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
Z.U. 2001 / 8 / 256
Dz.U. 2001.145.1638 z dnia 2001-12-18     ISAP     RCL
sygn. SK 18/00 (DOC) Pobierz 105472 bajtów.     (PDF) Pobierz 253397 bajtów.
257 - Wyrok z dnia 2001-12-11
Z.U. 2001 / 8 / 257
Dz.U. 2001.144.1621 z dnia 2001-12-17     ISAP     RCL
sygn. SK 16/00 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 189984 bajtów.
258 - Wyrok z dnia 2001-12-12
konstytucyjność przepisów, które pomijają byłych arbitrów dawnych komisji arbitrażowych przy ustalaniu zawodów uprawnionych do uposażeń przysługujących sędziom sądów powszechnych w stanie spoczynku
Z.U. 2001 / 8 / 258
Dz.U. 2001.144.1622 z dnia 2001-12-17     ISAP     RCL
sygn. SK 26/01 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 180871 bajtów.



POSTANOWIENIA

259 - Postanowienie z dnia 2001-11-05
Z.U. 2001 / 8 / 259
sygn. K 6/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 114005 bajtów.
260 - Postanowienie z dnia 2001-11-06
Z.U. 2001 / 8 / 260
sygn. K 38/00 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 103175 bajtów.
261 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2001 / 8 / 261
sygn. K 29/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87552 bajtów.
262 - Postanowienie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2001 / 8 / 262
sygn. K 10/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90393 bajtów.
263 - Postanowienie z dnia 2001-11-20
Z.U. 2001 / 8 / 263
sygn. K 28/00 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 151445 bajtów.
264 - Postanowienie z dnia 2001-11-21
Z.U. 2001 / 8 / 264
sygn. K 31/01 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 143405 bajtów.
265 - Postanowienie z dnia 2001-11-27
Z.U. 2001 / 8 / 265
sygn. K 14/00 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 125473 bajtów.
266 - Postanowienie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2001 / 8 / 266
sygn. SK 5/01 (DOC) Pobierz 126976 bajtów.     (PDF) Pobierz 279486 bajtów.
267 - Postanowienie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2001 / 8 / 267
sygn. SK 12/00 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 99349 bajtów.
268 - Postanowienie z dnia 2001-11-29
Z.U. 2001 / 8 / 268
sygn. P 8/01 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 147496 bajtów.
269 - Postanowienie z dnia 2001-12-05
Z.U. 2001 / 8 / 269
sygn. K 31/00 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 95245 bajtów.
270 - Postanowienie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2001 / 8 / 270
sygn. K 14/01 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 107106 bajtów.
271 - Postanowienie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2001 / 8 / 271
sygn. K 40/01 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 109915 bajtów.
272 - Postanowienie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2001 / 8 / 272
sygn. SK 8/01 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 148735 bajtów.



POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

273 - Postanowienie z dnia 2001-09-18
Z.U. 2001 / 8 / 273
sygn. Ts 186/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 97115 bajtów.
274 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2001 / 8 / 274
sygn. Ts 186/00 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 121104 bajtów.
275 - Postanowienie z dnia 2001-07-03
Z.U. 2001 / 8 / 275
sygn. Ts 15/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86568 bajtów.
276 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-23
Z.U. 2001 / 8 / 276
sygn. Ts 15/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86646 bajtów.
277 - Postanowienie z dnia 2001-05-24
Z.U. 2001 / 8 / 277
sygn. Ts 16/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 95106 bajtów.
278 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-23
Z.U. 2001 / 8 / 278
sygn. Ts 16/01 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 106493 bajtów.
279 - Postanowienie z dnia 2001-06-28
Z.U. 2001 / 8 / 279
sygn. Ts 19/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 100240 bajtów.
280 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-13
Z.U. 2001 / 8 / 280
sygn. Ts 19/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 97843 bajtów.
281 - Postanowienie z dnia 2001-08-06
Z.U. 2001 / 8 / 281
sygn. Ts 30/01 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 100390 bajtów.
282 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-07
Z.U. 2001 / 8 / 282
sygn. Ts 30/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 99700 bajtów.
283 - Postanowienie z dnia 2001-05-28
Z.U. 2001 / 8 / 283
sygn. Ts 39/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 93664 bajtów.
284 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-21
Z.U. 2001 / 8 / 284
sygn. Ts 39/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 94976 bajtów.
285 - Postanowienie z dnia 2001-06-26
Z.U. 2001 / 8 / 285
sygn. Ts 42/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 117133 bajtów.
286 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2001 / 8 / 286
sygn. Ts 42/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 110840 bajtów.
287 - Postanowienie z dnia 2001-08-28
Z.U. 2001 / 8 / 287
sygn. Ts 54/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88891 bajtów.
288 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2001 / 8 / 288
sygn. Ts 54/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 93509 bajtów.
289 - Postanowienie z dnia 2001-08-10
Z.U. 2001 / 8 / 289
sygn. Ts 56/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 123453 bajtów.
290 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-21
Z.U. 2001 / 8 / 290
sygn. Ts 56/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93038 bajtów.
291 - Postanowienie z dnia 2001-09-12
Z.U. 2001 / 8 / 291
sygn. Ts 57/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 109977 bajtów.
292 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-29
Z.U. 2001 / 8 / 292
sygn. Ts 57/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 110160 bajtów.
293 - Postanowienie z dnia 2001-10-25
Z.U. 2001 / 8 / 293
sygn. Ts 65/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88602 bajtów.
294 - Postanowienie z dnia 2001-07-04
Z.U. 2001 / 8 / 294
sygn. Ts 67/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88848 bajtów.
295 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-26
Z.U. 2001 / 8 / 295
sygn. Ts 67/01 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 96872 bajtów.
296 - Postanowienie z dnia 2001-08-07
Z.U. 2001 / 8 / 296
sygn. Ts 68/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 113088 bajtów.
297 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-20
Z.U. 2001 / 8 / 297
sygn. Ts 68/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 116127 bajtów.
298 - Postanowienie z dnia 2001-10-26
Z.U. 2001 / 8 / 298
sygn. Ts 72/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 94068 bajtów.
299 - Postanowienie z dnia 2001-09-18
Z.U. 2001 / 8 / 299
sygn. Ts 75/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 111724 bajtów.
300 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-06
Z.U. 2001 / 8 / 300
sygn. Ts 75/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89935 bajtów.
301 - Postanowienie z dnia 2001-10-29
Z.U. 2001 / 8 / 301
sygn. Ts 79/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87550 bajtów.
302 - Postanowienie z dnia 2001-10-17
Z.U. 2001 / 8 / 302
sygn. Ts 82/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90100 bajtów.
303 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-29
Z.U. 2001 / 8 / 303
sygn. Ts 82/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96091 bajtów.
304 - Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 8 / 304
sygn. Ts 83/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88101 bajtów.
305 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-21
Z.U. 2001 / 8 / 305
sygn. Ts 83/01 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93104 bajtów.
306 - Postanowienie z dnia 2001-10-09
Z.U. 2001 / 8 / 306
sygn. Ts 92/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 130643 bajtów.
307 - Postanowienie z dnia 2001-09-21
Z.U. 2001 / 8 / 307
sygn. Ts 96/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95030 bajtów.
307 - Postanowienie z dnia 2001-09-21
Z.U. 2001 / 8 / 307
sygn. Ts 97/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95030 bajtów.
308 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-30
Z.U. 2001 / 8 / 308
sygn. Ts 96/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 99058 bajtów.
308 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-30
Z.U. 2001 / 8 / 308
sygn. Ts 97/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 99058 bajtów.
309 - Postanowienie z dnia 2001-10-22
Z.U. 2001 / 8 / 309
sygn. Ts 100/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96418 bajtów.
310 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2001 / 8 / 310
sygn. Ts 100/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 129011 bajtów.
311 - Postanowienie z dnia 2001-10-10
Z.U. 2001 / 8 / 311
sygn. Ts 126/01 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 86915 bajtów.
312 - Postanowienie z dnia 2001-09-18
Z.U. 2001 / 8 / 312
sygn. Ts 132/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90511 bajtów.
313 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-21
Z.U. 2001 / 8 / 313
sygn. Ts 132/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 87896 bajtów.
314 - Postanowienie z dnia 2001-10-25
Z.U. 2001 / 8 / 314
sygn. Ts 141/01 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 83964 bajtów.


      Ilość: 70