O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2002 Nr 1
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
1 - Postanowienie z dnia 1997-10-30
Z.U. 2002 / 1B / 1
sygn. T 25/97 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 99552 bajtów.
2 - Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 2002 / 1B / 2
sygn. T 33/97 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 84143 bajtów.
3 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1997-12-09
Z.U. 2002 / 1B / 3
sygn. T 33/97 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 85073 bajtów.
4 - Postanowienie z dnia 1998-04-29
Z.U. 2002 / 1B / 4
sygn. T 5/98 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 123431 bajtów.
5 - Postanowienie z dnia 1998-04-30
Z.U. 2002 / 1B / 5
sygn. T 6/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86737 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 1998-04-02
Z.U. 2002 / 1B / 6
sygn. T 7/98 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 119126 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 1998-06-25
Z.U. 2002 / 1B / 7
sygn. T 18/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 87033 bajtów.
8 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-09-23
Z.U. 2002 / 1B / 8
sygn. T 18/98 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90354 bajtów.
9 - Postanowienie z dnia 1998-08-06
Z.U. 2002 / 1B / 9
sygn. T 19/98 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91761 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 1998-08-18
Z.U. 2002 / 1B / 10
sygn. T 20/98 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 84246 bajtów.
11 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1998-09-23
Z.U. 2002 / 1B / 11
sygn. T 20/98 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88857 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 1998-09-23
Z.U. 2002 / 1B / 12
sygn. T 21/98 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 83627 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 1998-11-24
Z.U. 2002 / 1B / 13
sygn. T 25/98 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 80302 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 1999-03-30
Z.U. 2002 / 1B / 14
sygn. T 2/99 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 117087 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 1999-03-30
Z.U. 2002 / 1B / 15
sygn. T 3/99 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91499 bajtów.
16 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 1999-04-29
Z.U. 2002 / 1B / 16
sygn. T 3/99 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85115 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 1999-06-06
Z.U. 2002 / 1B / 17
sygn. T 16/99 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 80251 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 1998-09-29
Z.U. 2002 / 1B / 18
sygn. T 21/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 98864 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 1998-12-07
Z.U. 2002 / 1B / 19
sygn. T 27/99 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 97350 bajtów.
20 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-15
Z.U. 2002 / 1B / 20
sygn. T 27/99 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 106210 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 1999-11-29
Z.U. 2002 / 1B / 21
sygn. T 28/99 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95447 bajtów.
22 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-02-15
Z.U. 2002 / 1B / 22
sygn. T 28/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96324 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2000-02-22
Z.U. 2002 / 1B / 23
sygn. T 29/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 92877 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2002 / 1B / 24
sygn. T 5/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 96379 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2002 / 1B / 25
sygn. T 6/00 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 87491 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2000-04-12
Z.U. 2002 / 1B / 26
sygn. T 12/00 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 112496 bajtów.
27 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-06-19
Z.U. 2002 / 1B / 27
sygn. T 12/00 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 107989 bajtów.
28 - Postanowienie z dnia 2000-12-12
Z.U. 2002 / 1B / 28
sygn. T 31/00 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86404 bajtów.
29 - Postanowienie z dnia 2001-01-16
Z.U. 2002 / 1B / 29
sygn. T 55/00 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 100981 bajtów.
30 - Postanowienie z dnia 2001-02-20
Z.U. 2002 / 1B / 30
sygn. T 60/00 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 103186 bajtów.
31 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-28
Z.U. 2002 / 1B / 31
sygn. T 60/00 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 106813 bajtów.
32 - Postanowienie z dnia 2001-05-30
Z.U. 2002 / 1B / 32
sygn. T 3/01 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 99331 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2001-03-28
Z.U. 2002 / 1B / 33
sygn. T 9/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 98405 bajtów.
34 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2002 / 1B / 34
sygn. T 9/01 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 107345 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2001-10-10
Z.U. 2002 / 1B / 35
sygn. T 16/01 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 80002 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2001-07-05
Z.U. 2002 / 1B / 36
sygn. T 18/01 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 79824 bajtów.
37 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2002 / 1B / 37
sygn. T 18/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 127204 bajtów.
38 - Postanowienie z dnia 2001-07-24
Z.U. 2002 / 1B / 38
sygn. T 24/01 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 95987 bajtów.
39 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-11
Z.U. 2002 / 1B / 39
sygn. T 24/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 91621 bajtów.
40 - Postanowienie z dnia 2001-08-22
Z.U. 2002 / 1B / 40
sygn. T 25/01 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 142285 bajtów.
41 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-03
Z.U. 2002 / 1B / 41
sygn. T 25/01 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 133847 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 2001-09-05
Z.U. 2002 / 1B / 42
sygn. T 30/01 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 131621 bajtów.
43 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-13
Z.U. 2002 / 1B / 43
sygn. T 30/01 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 139414 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2001-08-14
Z.U. 2002 / 1B / 44
sygn. T 31/01 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 98602 bajtów.
45 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-12-12
Z.U. 2002 / 1B / 45
sygn. T 31/01 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 101860 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2001-09-13
Z.U. 2002 / 1B / 46
sygn. T 33/01 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 105444 bajtów.
47 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-05
Z.U. 2002 / 1B / 47
sygn. T 33/01 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 123919 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2001-11-29
Z.U. 2002 / 1B / 48
sygn. T 35/01 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 104538 bajtów.
49 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-02-12
Z.U. 2002 / 1B / 49
sygn. T 35/01 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 110464 bajtów.
50 - Postanowienie z dnia 2001-10-15
Z.U. 2002 / 1B / 50
sygn. T 38/01 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 122846 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 2001-10-10
Z.U. 2002 / 1B / 51
sygn. T 41/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91644 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2001-11-09
Z.U. 2002 / 1B / 52
sygn. T 44/01 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 85772 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2002 / 1B / 53
sygn. T 45/01 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 131985 bajtów.
54 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-29
Z.U. 2002 / 1B / 54
sygn. T 45/01 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 100730 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2002 / 1B / 55
sygn. T 51/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91406 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2002 / 1B / 55
sygn. T 47/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91406 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2002 / 1B / 55
sygn. T 56/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91406 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2001-11-19
Z.U. 2002 / 1B / 56
sygn. T 52/01 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 98002 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 2002-02-19
Z.U. 2002 / 1B / 57
sygn. T 63/01 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 81665 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2002-01-08
Z.U. 2002 / 1B / 58
sygn. T 64/01 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 96189 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

59 - Postanowienie z dnia 2000-12-12
Z.U. 2002 / 1B / 59
sygn. Ts 105/00 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 126825 bajtów.
60 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 1B / 60
sygn. Ts 105/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 94086 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 2001-08-03
Z.U. 2002 / 1B / 61
sygn. Ts 50/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89767 bajtów.
62 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-02-15
Z.U. 2002 / 1B / 62
sygn. Ts 50/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90695 bajtów.
63 - Postanowienie z dnia 2001-11-20
Z.U. 2002 / 1B / 63
sygn. Ts 62/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 120249 bajtów.
64 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 1B / 64
sygn. Ts 62/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88372 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2001-12-05
Z.U. 2002 / 1B / 65
sygn. Ts 70/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 89399 bajtów.
66 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-02-04
Z.U. 2002 / 1B / 66
sygn. Ts 70/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 93932 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2001-10-10
Z.U. 2002 / 1B / 67
sygn. Ts 77/01 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 95320 bajtów.
68 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 1B / 68
sygn. Ts 77/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 98409 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2001-11-29
Z.U. 2002 / 1B / 69
sygn. Ts 81/01 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 122718 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2001-10-01
Z.U. 2002 / 1B / 70
sygn. Ts 84/01 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 95455 bajtów.
71 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-17
Z.U. 2002 / 1B / 71
sygn. Ts 84/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 114472 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2001-11-14
Z.U. 2002 / 1B / 72
sygn. Ts 87/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 100260 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2001-12-12
Z.U. 2002 / 1B / 73
sygn. Ts 89/01 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 99314 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2001-11-05
Z.U. 2002 / 1B / 74
sygn. Ts 95/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 114154 bajtów.
75 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-29
Z.U. 2002 / 1B / 75
sygn. Ts 95/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 120485 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2002 / 1B / 76
sygn. Ts 98/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 96518 bajtów.
77 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2002 / 1B / 77
sygn. Ts 98/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 101363 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2001-11-05
Z.U. 2002 / 1B / 78
sygn. Ts 99/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 96503 bajtów.
79 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2002 / 1B / 79
sygn. Ts 99/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 100870 bajtów.
80 - Postanowienie z dnia 2001-11-19
Z.U. 2002 / 1B / 80
sygn. Ts 101/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 97227 bajtów.
81 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2002 / 1B / 81
sygn. Ts 101/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 101018 bajtów.
82 - Postanowienie z dnia 2001-11-07
Z.U. 2002 / 1B / 82
sygn. Ts 102/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 95488 bajtów.
83 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-12-19
Z.U. 2002 / 1B / 83
sygn. Ts 102/01 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 101203 bajtów.
84 - Postanowienie z dnia 2001-11-27
Z.U. 2002 / 1B / 84
sygn. Ts 104/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 93553 bajtów.
85 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-02-06
Z.U. 2002 / 1B / 85
sygn. Ts 104/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91413 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2001-11-13
Z.U. 2002 / 1B / 86
sygn. Ts 106/01 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 78539 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2001-11-15
Z.U. 2002 / 1B / 87
sygn. Ts 107/01 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 89883 bajtów.
88 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-02-04
Z.U. 2002 / 1B / 88
sygn. Ts 107/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 90796 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2001-12-12
Z.U. 2002 / 1B / 89
sygn. Ts 113/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95014 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2001-11-13
Z.U. 2002 / 1B / 90
sygn. Ts 117/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 91627 bajtów.
91 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 1B / 91
sygn. Ts 117/01 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 96114 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2001-10-23
Z.U. 2002 / 1B / 92
sygn. Ts 120/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 115043 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2002-01-16
Z.U. 2002 / 1B / 93
sygn. Ts 122/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 97284 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2002-01-21
Z.U. 2002 / 1B / 94
sygn. Ts 123/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 84750 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2001-11-26
Z.U. 2002 / 1B / 95
sygn. Ts 125/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 88463 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2001-11-05
Z.U. 2002 / 1B / 96
sygn. Ts 129/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 97146 bajtów.
97 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-02-18
Z.U. 2002 / 1B / 97
sygn. Ts 129/01 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 96283 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2002-01-22
Z.U. 2002 / 1B / 98
sygn. Ts 131/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 92480 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2002 / 1B / 99
sygn. Ts 133/01 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 99385 bajtów.
100 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-29
Z.U. 2002 / 1B / 100
sygn. Ts 133/01 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 97140 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2001-11-27
Z.U. 2002 / 1B / 101
sygn. Ts 134/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91357 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 2001-12-12
Z.U. 2002 / 1B / 102
sygn. Ts 135/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 91157 bajtów.
103 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 1B / 103
sygn. Ts 135/01 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 96295 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 2001-11-07
Z.U. 2002 / 1B / 104
sygn. Ts 137/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90468 bajtów.
105 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-29
Z.U. 2002 / 1B / 105
sygn. Ts 137/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 119791 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2002 / 1B / 106
sygn. Ts 139/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 91167 bajtów.
107 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-22
Z.U. 2002 / 1B / 107
sygn. Ts 139/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 94514 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2002 / 1B / 108
sygn. Ts 140/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 90165 bajtów.
109 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-29
Z.U. 2002 / 1B / 109
sygn. Ts 140/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 122994 bajtów.
110 - Postanowienie z dnia 2001-11-06
Z.U. 2002 / 1B / 110
sygn. Ts 142/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 93186 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2001-11-07
Z.U. 2002 / 1B / 111
sygn. Ts 146/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88537 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2002 / 1B / 112
sygn. Ts 147/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 88948 bajtów.
113 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 1B / 113
sygn. Ts 147/01 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 88627 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2002 / 1B / 114
sygn. Ts 161/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 87909 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2002-01-08
Z.U. 2002 / 1B / 115
sygn. Ts 174/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90543 bajtów.


      Iloĥĉ: 117