O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2002 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
12 - Wyrok z dnia 2002-03-05
konstytucyjność zasad określania udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej oraz zasad ustanawiania odrębnej własności lokalu
Z.U. 2002 / 2A / 12
sygn. SK 22/00 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 190096 bajtów.
13 - Wyrok z dnia 2002-03-06
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego
Z.U. 2002 / 2A / 13
sygn. P 7/00 (DOC) Pobierz 99328 bajtów.     (PDF) Pobierz 228598 bajtów.
14 - Wyrok z dnia 2002-03-12
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego ustanawiających obowiązek wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na urzędowym formularzu oraz określające skutki niedopełnienia tego obowiązku
Z.U. 2002 / 2A / 14
Dz.U. 2002.26.265 z dnia 2002-03-25     ISAP     RCL
sygn. P 9/01 (DOC) Pobierz 169472 bajtów.     (PDF) Pobierz 301738 bajtów.
15 - Wyrok z dnia 2002-03-26
konstytucyjność przepisów dotyczących samowoli budowlanej
Z.U. 2002 / 2A / 15
Dz.U. 2002.37.353 z dnia 2002-04-12     ISAP     RCL
sygn. SK 2/01 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 208766 bajtów.
16 - Wyrok z dnia 2002-04-08
konstytucyjność przepisów regulujących zasady wygaśnięcia mandatu radnego
Z.U. 2002 / 2A / 16
Dz.U. 2002.44.423 z dnia 2002-04-26     ISAP     RCL
sygn. SK 18/01 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 150554 bajtów.
17 - Wyrok z dnia 2002-04-09
konstytucyjność przepisów tzw. ustawy restrukturyzacyjnej górnictwa węgla kamiennego
Z.U. 2002 / 2A / 17
sygn. K 21/01 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 160053 bajtów.
18 - Wyrok z dnia 2002-04-10
konstytucyjność przepisów zabraniających zrzeszania się w partiach politycznych
Z.U. 2002 / 2A / 18
sygn. K 26/00 (DOC) Pobierz 138752 bajtów.     (PDF) Pobierz 290266 bajtów.
19 - Wyrok z dnia 2002-04-15
konstytucyjność zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz wypłacania diet radnym gminy
Z.U. 2002 / 2A / 19
sygn. K 23/01 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 189607 bajtów.


POSTANOWIENIA 

20 - Postanowienie z dnia 2002-03-20
konstytucyjność przepisów dotyczących samowoli budowlanej
Z.U. 2002 / 2A / 20
sygn. SK 2/01 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 89332 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2002-03-20
prawo energetyczne
Z.U. 2002 / 2A / 21
sygn. K 42/01 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 150149 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2002-03-26
Z.U. 2002 / 2A / 22
sygn. P 3/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 93285 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2002-04-09
Z.U. 2002 / 2A / 23
sygn. K 18/01 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 140204 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2002-04-09
Z.U. 2002 / 2A / 24
sygn. U 6/01 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 143560 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2002-04-09
kierowcy - diety wyjazdowe
Z.U. 2002 / 2A / 25
sygn. U 8/01 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 159275 bajtów.


      Ilość: 14