O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2002 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
26 - Wyrok z dnia 2002-04-16
konstytucyjność przepisów uzależniających sporządzenie aktu notarialnego zbycia lub obciążenia rzeczy i praw majątkowych uzyskanych w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia od uzyskania zaświadczenia z u. skarbowego o uiszczeniu podatku z tego tytułu
Z.U. 2002 / 3A / 26
sygn. SK 23/01 (DOC) Pobierz 123904 bajtów.     (PDF) Pobierz 182332 bajtów.
27 - Wyrok z dnia 2002-04-23
konstytucyjność przepisów nakładających opłatę karną na osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia
Z.U. 2002 / 3A / 27
sygn. K 2/01 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 152469 bajtów.
28 - Wyrok z dnia 2002-04-24
konstytucyjność przepisu różnicującego zasady wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy przez uspołecznione i nieuspołecznione zakłady pracy
Z.U. 2002 / 3A / 28
Dz.U. 2002.78.713 z dnia 2002-06-19     ISAP     RCL
sygn. P 5/01 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 205784 bajtów.
29 - Wyrok z dnia 2002-05-07
konstytucyjność zasad wpisu na listę adwokatów
Z.U. 2002 / 3A / 29
Dz.U. 2002.66.611 z dnia 2002-05-29     ISAP     RCL
sygn. SK 20/00 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 158497 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 2002-05-08
konstytucyjność przepisu nakładającego na samorząd terytorialny obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie zlikwidowania szkoły
Z.U. 2002 / 3A / 30
sygn. K 29/00 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 173104 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 2002-05-13
konstytucyjność przepisu chroniącego kandydata na radnego przed publikowaniem nieprawdziwych informacji na jego temat podczas kampanii wyborczej
Z.U. 2002 / 3A / 31
Dz.U. 2002.68.632 z dnia 2002-06-06     ISAP     RCL
sygn. SK 32/01 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 184907 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2002-05-21
konstytucyjność przepisu przyznającego rzecznikom patentowym uprawnienie do zawodowego świadczenia pomocy prawnej
Z.U. 2002 / 3A / 32
Dz.U. 2002.78.714 z dnia 2002-06-19     ISAP     RCL
sygn. K 30/01 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 169601 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2002-05-22
konstytucyjność przepisów dotyczących opodatkowania dochodów od oszczędności
Z.U. 2002 / 3A / 33
Dz.U. 2002.78.715 z dnia 2002-06-19     ISAP     RCL
sygn. K 6/02 (DOC) Pobierz 129536 bajtów.     (PDF) Pobierz 261981 bajtów.
34 - Wyrok z dnia 2002-05-27
konstytucyjność przepisu dotyczącego obowiązku meldunkowego na okres dłuższy niż 2 miesiące
Z.U. 2002 / 3A / 34
Dz.U. 2002.78.717 z dnia 2002-06-19     ISAP     RCL
sygn. K 20/01 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 161295 bajtów.
35 - Wyrok z dnia 2002-05-28
konstytucyjność przepisu wskazującego pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji "Telekomunikacji Polskiej" S.A.
Z.U. 2002 / 3A / 35
Dz.U. 2002.74.689 z dnia 2002-06-14     ISAP     RCL
sygn. P 10/01 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.     (PDF) Pobierz 190204 bajtów.
36 - Wyrok z dnia 2002-05-29
konstytucyjność przepisów regulujących zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych
Z.U. 2002 / 3A / 36
Dz.U. 2002.78.717 z dnia 2002-06-19     ISAP     RCL
sygn. P 1/01 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 201410 bajtów.


POSTANOWIENIA 

37 - Postanowienie z dnia 2002-05-14
konstytucyjność przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami używającego pojęcia lokal mieszkalny bez jego zdefiniowania
Z.U. 2002 / 3A / 37
sygn. K 9/01 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85182 bajtów.
38 - Postanowienie z dnia 2002-05-20
Z.U. 2002 / 3A / 38
sygn. SK 28/01 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 144906 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2002-05-28
urzędy i izby skarbowe
Z.U. 2002 / 3A / 39
sygn. K 7/02 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 111339 bajtów.


      Ilość: 14