O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2002 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
188 - Postanowienie z dnia 2002-07-10
Z.U. 2002 / 3B / 188
sygn. Tw 12/02 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90825 bajtów.
189 - Postanowienie z dnia 2002-06-17
Z.U. 2002 / 3B / 189
sygn. Tw 21/02 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92552 bajtów.
190 - Postanowienie z dnia 2002-07-04
Z.U. 2002 / 3B / 190
sygn. Tw 25/02 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91427 bajtów.
191 - Postanowienie z dnia 2002-07-15
Z.U. 2002 / 3B / 191
sygn. Tw 26/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94384 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

192 - Postanowienie z dnia 1999-07-06
Z.U. 2002 / 3B / 192
sygn. Ts 53/99 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93220 bajtów.
193 - Postanowienie z dnia 2000-05-30
Z.U. 2002 / 3B / 193
sygn. Ts 13/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 90429 bajtów.
194 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-01-30
Z.U. 2002 / 3B / 194
sygn. Ts 13/00 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 94659 bajtów.
195 - Postanowienie z dnia 2000-05-30
Z.U. 2002 / 3B / 195
sygn. Ts 17/00 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94684 bajtów.
196 - Postanowienie z dnia 2000-10-02
Z.U. 2002 / 3B / 196
sygn. Ts 96/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87410 bajtów.
197 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-03-07
Z.U. 2002 / 3B / 197
sygn. Ts 96/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93332 bajtów.
198 - Postanowienie z dnia 2000-09-26
Z.U. 2002 / 3B / 198
sygn. Ts 102/00 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87810 bajtów.
199 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-02-28
Z.U. 2002 / 3B / 199
sygn. Ts 102/00 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93942 bajtów.
200 - Postanowienie z dnia 2000-12-12
Z.U. 2002 / 3B / 200
sygn. Ts 122/00 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 86925 bajtów.
201 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-02-28
Z.U. 2002 / 3B / 201
sygn. Ts 122/00 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86184 bajtów.
202 - Postanowienie z dnia 2001-03-07
Z.U. 2002 / 3B / 202
sygn. Ts 187/00 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92495 bajtów.
203 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-06-21
Z.U. 2002 / 3B / 203
sygn. Ts 187/00 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 126108 bajtów.
204 - Postanowienie z dnia 2001-04-24
Z.U. 2002 / 3B / 204
sygn. Ts 17/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 100771 bajtów.
205 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-10-02
Z.U. 2002 / 3B / 205
sygn. Ts 17/01 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94613 bajtów.
206 - Postanowienie z dnia 2001-06-26
Z.U. 2002 / 3B / 206
sygn. Ts 28/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 86794 bajtów.
207 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-09-03
Z.U. 2002 / 3B / 207
sygn. Ts 28/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 85415 bajtów.
208 - Postanowienie z dnia 2002-01-30
Z.U. 2002 / 3B / 208
sygn. Ts 144/01 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96140 bajtów.
209 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-07-03
Z.U. 2002 / 3B / 209
sygn. Ts 144/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93809 bajtów.
210 - Postanowienie z dnia 2002-03-13
Z.U. 2002 / 3B / 210
sygn. Ts 154/01 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 96947 bajtów.
211 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-06-21
Z.U. 2002 / 3B / 211
sygn. Ts 154/01 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 99659 bajtów.
212 - Postanowienie z dnia 2002-02-25
Z.U. 2002 / 3B / 212
sygn. Ts 157/01 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 100285 bajtów.
213 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-07-03
Z.U. 2002 / 3B / 213
sygn. Ts 157/01 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 94864 bajtów.
214 - Postanowienie z dnia 2002-07-10
Z.U. 2002 / 3B / 214
sygn. Ts 4/02 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 95374 bajtów.
215 - Postanowienie z dnia 2002-04-15
Z.U. 2002 / 3B / 215
sygn. Ts 5/02 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96613 bajtów.
216 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-07-15
Z.U. 2002 / 3B / 216
sygn. Ts 5/02 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 101184 bajtów.
217 - Postanowienie z dnia 2002-07-01
Z.U. 2002 / 3B / 217
sygn. Ts 8/02 (DOC) Pobierz 12288 bajtów.     (PDF) Pobierz 83558 bajtów.
218 - Postanowienie z dnia 2002-03-25
Z.U. 2002 / 3B / 218
sygn. Ts 13/02 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 88618 bajtów.
219 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-06-25
Z.U. 2002 / 3B / 219
sygn. Ts 13/02 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 92845 bajtów.
220 - Postanowienie z dnia 2002-07-22
Z.U. 2002 / 3B / 220
sygn. Ts 14/02 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 100854 bajtów.
221 - Postanowienie z dnia 2002-04-26
Z.U. 2002 / 3B / 221
sygn. Ts 35/02 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 85962 bajtów.
222 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-09-12
Z.U. 2002 / 3B / 222
sygn. Ts 35/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89152 bajtów.
223 - Postanowienie z dnia 2002-05-15
Z.U. 2002 / 3B / 223
sygn. Ts 39/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 91101 bajtów.
224 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-07-15
Z.U. 2002 / 3B / 224
sygn. Ts 39/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88430 bajtów.
225 - Postanowienie z dnia 2002-08-13
Z.U. 2002 / 3B / 225
sygn. Ts 41/02 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 113764 bajtów.
226 - Postanowienie z dnia 2002-05-22
Z.U. 2002 / 3B / 226
sygn. Ts 42/02 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 90074 bajtów.
227 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-09-30
Z.U. 2002 / 3B / 227
sygn. Ts 42/02 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 101243 bajtów.
228 - Postanowienie z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 3B / 228
sygn. Ts 46/02 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89700 bajtów.
229 - Postanowienie z dnia 2002-06-10
Z.U. 2002 / 3B / 229
sygn. Ts 51/02 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 97451 bajtów.
230 - Postanowienie z dnia 2002-05-14
Z.U. 2002 / 3B / 230
sygn. Ts 55/02 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86516 bajtów.
231 - Postanowienie z dnia 2002-07-25
Z.U. 2002 / 3B / 231
sygn. Ts 67/02 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 96220 bajtów.


      Iloĥĉ: 44