O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2002 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
40 - Wyrok z dnia 2002-06-03
konstytucyjność przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami regulującego uprawnienia gmin do oddawania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste
Z.U. 2002 / 4A / 40
Dz.U. 2002.80.730 z dnia 2002-06-20     ISAP     RCL
sygn. K 26/01 (DOC) Pobierz 169472 bajtów.     (PDF) Pobierz 214680 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2002-06-11
konstytucyjność przepisów regulujących zasady postępowania zażaleniowego przed sądem na decyzję o zatrzymaniu i umieszczeniu osoby nietrzeźwej w izbie wytrzeźwień
Z.U. 2002 / 4A / 41
Dz.U. 2002.84.763 z dnia 2002-06-25     ISAP     RCL
sygn. SK 5/02 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 145883 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2002-06-12
konstytucyjność przepisów regulujących zasady postępowania odwoławczego przed sądem od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Z.U. 2002 / 4A / 42
Dz.U. 2002.84.764 z dnia 2002-06-25     ISAP     RCL
sygn. P 13/01 (DOC) Pobierz 92160 bajtów.     (PDF) Pobierz 229329 bajtów.
43 - Wyrok z dnia 2002-06-19
konstytucyjność przepisów nowelizujących ustawę lustracyjną
Z.U. 2002 / 4A / 43
Dz.U. 2002.84.765 z dnia 2002-06-25     ISAP     RCL
sygn. K 11/02 (DOC) Pobierz 192000 bajtów.     (PDF) Pobierz 362855 bajtów.
44 - Wyrok z dnia 2002-06-20
konstytucyjność przepisów dotyczących stawek podatku VAT na czasopisma specjalistyczne
Z.U. 2002 / 4A / 44
Dz.U. 2002.86.794 z dnia 2002-06-26     ISAP     RCL
sygn. K 33/01 (DOC) Pobierz 95744 bajtów.     (PDF) Pobierz 195028 bajtów.
45 - Wyrok z dnia 2002-06-24
konstytucyjność przepisów dotyczących metody podziału mandatów na podstawie wyników głosowania w okręgach wyborczych
Z.U. 2002 / 4A / 45
Dz.U. 2002.100.922 z dnia 2002-07-05     ISAP     RCL
sygn. K 14/02 (DOC) Pobierz 152064 bajtów.     (PDF) Pobierz 298346 bajtów.
46 - Wyrok z dnia 2002-06-25
konstytucyjność przepisów dotyczących zwolnień podatkowych dla zakładów pracy chronionej
Z.U. 2002 / 4A / 46
Dz.U. 2002.100.923 z dnia 2002-07-05     ISAP     RCL
sygn. K 45/01 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 180792 bajtów.
47 - Wyrok z dnia 2002-07-02
zgodność z prawem budowlanym przepisów dotyczących warunków technicznych budynków
Z.U. 2002 / 4A / 47
Dz.U. 2002.104.932 z dnia 2002-07-11     ISAP     RCL
sygn. P 11/01 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 129167 bajtów.
48 - Wyrok z dnia 2002-07-02
konstytucyjność przepisów regulujących zasady udzielania pomocy materialnej wyłącznie studentom studiów dziennych (Uwaga! S 1/02 z 2.07.2002, ZU 2002/4A/54)
Z.U. 2002 / 4A / 48
Dz.U. 2002.104.933 z dnia 2002-07-11     ISAP     RCL
sygn. U 7/01 (DOC) Pobierz 123904 bajtów.     (PDF) Pobierz 266107 bajtów.
49 - Wyrok z dnia 2002-07-03
konstytucyjność przepisu regulującego niezaskarżalność postanowienia o nałożeniu kary grzywny za obrazę sądu
Z.U. 2002 / 4A / 49
Dz.U. 2002.109.966 z dnia 2002-07-18     ISAP     RCL
sygn. SK 31/01 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 120391 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2002-07-04
konstytucyjność przepisu regulującego zasady odpowiedzialności osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o upadłość
Z.U. 2002 / 4A / 50
Dz.U. 2002.113.990 z dnia 2002-07-20     ISAP     RCL
sygn. P 12/01 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 215214 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2002-07-08
Z.U. 2002 / 4A / 51
Dz.U. 2002.114.992 z dnia 2002-07-22     ISAP     RCL
sygn. SK 41/01 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 186865 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 4A / 52
Dz.U. 2002.114.993 z dnia 2002-07-22     ISAP     RCL
sygn. P 4/01 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 119216 bajtów.


POSTANOWIENIA 

53 - Postanowienie z dnia 2002-06-26
podatek dochodowy od osób prawnych
Z.U. 2002 / 4A / 53
sygn. SK 1/02 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 108192 bajtów.
54 - Postanowienie z dnia 2002-07-02
Sygnalizacja w sprawie U 7/01 z 2.07.2002, ZU 2002/4A/48
Z.U. 2002 / 4A / 54
sygn. S 1/02 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 98600 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 4A / 55
sygn. K 1/02 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 110512 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2002-07-10
utrata mocy obowiązuj.ącej uchwał Rady Ministrów
Z.U. 2002 / 4A / 56
sygn. U 5/01 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 100897 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 2002-07-24
Z.U. 2002 / 4A / 57
sygn. SK 44/01 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 130909 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2002-07-24
Z.U. 2002 / 4A / 58
sygn. U 4/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90548 bajtów.


      Ilość: 19