O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2002 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
232 - Postanowienie z dnia 2002-11-27
Z.U. 2002 / 4B / 232
sygn. Tw 25/02 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96560 bajtów.
233 - Postanowienie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 4B / 233
sygn. Tw 33/02 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 93519 bajtów.
234 - Postanowienie z dnia 2002-10-28
Z.U. 2002 / 4B / 234
sygn. Tw 50/02 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95604 bajtów.
235 - Postanowienie z dnia 2002-10-18
Z.U. 2002 / 4B / 235
sygn. Tw 53/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 86120 bajtów.
236 - Postanowienie z dnia 2002-11-21
Z.U. 2002 / 4B / 236
sygn. Tw 62/02 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 93311 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

237 - Postanowienie z dnia 1999-11-23
Z.U. 2002 / 4B / 237
sygn. Ts 1/99 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 94373 bajtów.
238 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-09-12
Z.U. 2002 / 4B / 238
sygn. Ts 1/99 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 100401 bajtów.
239 - Postanowienie z dnia 1999-08-02
Z.U. 2002 / 4B / 239
sygn. Ts 62/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 95343 bajtów.
240 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-01-12
Z.U. 2002 / 4B / 240
sygn. Ts 62/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 96412 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 1999-12-01
Z.U. 2002 / 4B / 241
sygn. Ts 83/99 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 113018 bajtów.
242 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-04-19
Z.U. 2002 / 4B / 242
sygn. Ts 83/99 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 102810 bajtów.
243 - Postanowienie z dnia 2000-02-17
Z.U. 2002 / 4B / 243
sygn. Ts 84/99 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89698 bajtów.
244 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-05-09
Z.U. 2002 / 4B / 244
sygn. Ts 84/99 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 101717 bajtów.
245 - Postanowienie z dnia 1999-08-31
Z.U. 2002 / 4B / 245
sygn. Ts 107/99 (DOC) Pobierz 11264 bajtów.     (PDF) Pobierz 80291 bajtów.
246 - Postanowienie z dnia 2000-06-26
Z.U. 2002 / 4B / 246
sygn. Ts 152/99 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 95085 bajtów.
247 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2000-08-28
Z.U. 2002 / 4B / 247
sygn. Ts 5/00 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89743 bajtów.
248 - Postanowienie z dnia 2001-01-24
Z.U. 2002 / 4B / 248
sygn. Ts 129/00 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 119757 bajtów.
249 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-11-30
Z.U. 2002 / 4B / 249
sygn. Ts 129/00 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 98255 bajtów.
250 - Postanowienie z dnia 2002-07-29
Z.U. 2002 / 4B / 250
sygn. Ts 15/01 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 89152 bajtów.
251 - Postanowienie z dnia 2001-11-28
Z.U. 2002 / 4B / 251
sygn. Ts 38/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 91717 bajtów.
252 - Postanowienie z dnia 2001-07-06
Z.U. 2002 / 4B / 252
sygn. Ts 43/01 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 101339 bajtów.
253 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2001-12-18
Z.U. 2002 / 4B / 253
sygn. Ts 43/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96388 bajtów.
254 - Postanowienie z dnia 2002-06-19
Z.U. 2002 / 4B / 254
sygn. Ts 91/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 94531 bajtów.
255 - Postanowienie z dnia 2002-01-23
Z.U. 2002 / 4B / 255
sygn. Ts 109/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 100734 bajtów.
256 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-30
Z.U. 2002 / 4B / 256
sygn. Ts 109/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 94209 bajtów.
257 - Postanowienie z dnia 2002-04-09
Z.U. 2002 / 4B / 257
sygn. Ts 114/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 95772 bajtów.
258 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 4B / 258
sygn. Ts 114/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96914 bajtów.
259 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-03-19
Z.U. 2002 / 4B / 259
sygn. Ts 131/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 90654 bajtów.
260 - Postanowienie z dnia 2002-01-02
Z.U. 2002 / 4B / 260
sygn. Ts 151/01 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 80210 bajtów.
261 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-11-12
Z.U. 2002 / 4B / 261
sygn. Ts 151/01 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85431 bajtów.
262 - Postanowienie z dnia 2001-12-12
Z.U. 2002 / 4B / 262
sygn. Ts 164/01 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87987 bajtów.
263 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-28
Z.U. 2002 / 4B / 263
sygn. Ts 164/01 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 96770 bajtów.
264 - Postanowienie z dnia 2002-05-29
Z.U. 2002 / 4B / 264
sygn. Ts 170/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 100889 bajtów.
265 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-16
Z.U. 2002 / 4B / 265
sygn. Ts 170/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92278 bajtów.
266 - Postanowienie z dnia 2002-04-17
Z.U. 2002 / 4B / 266
sygn. Ts 180/01 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 93400 bajtów.
267 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-10
Z.U. 2002 / 4B / 267
sygn. Ts 180/01 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 93230 bajtów.
268 - Postanowienie z dnia 2002-03-21
Z.U. 2002 / 4B / 268
sygn. Ts 2/02 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87345 bajtów.
269 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-23
Z.U. 2002 / 4B / 269
sygn. Ts 2/02 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 106802 bajtów.
270 - Postanowienie z dnia 2002-10-07
Z.U. 2002 / 4B / 270
sygn. Ts 19/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90076 bajtów.
271 - Postanowienie z dnia 2002-05-14
Z.U. 2002 / 4B / 271
sygn. Ts 23/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89671 bajtów.
272 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-02
Z.U. 2002 / 4B / 272
sygn. Ts 23/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89959 bajtów.
273 - Postanowienie z dnia 2002-07-10
Z.U. 2002 / 4B / 273
sygn. Ts 24/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 86517 bajtów.
274 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-01
Z.U. 2002 / 4B / 274
sygn. Ts 24/02 (DOC) Pobierz 14336 bajtów.     (PDF) Pobierz 87271 bajtów.
275 - Postanowienie z dnia 2002-10-17
Z.U. 2002 / 4B / 275
sygn. Ts 26/02 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 97763 bajtów.
276 - Postanowienie z dnia 2002-04-15
Z.U. 2002 / 4B / 276
sygn. Ts 28/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 116324 bajtów.
277 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 4B / 277
sygn. Ts 28/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88182 bajtów.
278 - Postanowienie z dnia 2002-04-03
Z.U. 2002 / 4B / 278
sygn. Ts 32/02 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 92545 bajtów.
279 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-11-26
Z.U. 2002 / 4B / 279
sygn. Ts 32/02 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 94132 bajtów.
280 - Postanowienie z dnia 2002-07-23
Z.U. 2002 / 4B / 280
sygn. Ts 33/02 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 99266 bajtów.
281 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 4B / 281
sygn. Ts 33/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91687 bajtów.
282 - Postanowienie z dnia 2002-09-18
Z.U. 2002 / 4B / 282
sygn. Ts 40/02 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 84586 bajtów.
283 - Postanowienie z dnia 2002-07-23
Z.U. 2002 / 4B / 283
sygn. Ts 49/02 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 88139 bajtów.
284 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-23
Z.U. 2002 / 4B / 284
sygn. Ts 49/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90439 bajtów.
285 - Postanowienie z dnia 2002-08-28
Z.U. 2002 / 4B / 285
sygn. Ts 57/02 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 87963 bajtów.
286 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-12-18
Z.U. 2002 / 4B / 286
sygn. Ts 57/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 89222 bajtów.
287 - Postanowienie z dnia 2002-09-12
Z.U. 2002 / 4B / 287
sygn. Ts 59/02 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85077 bajtów.
288 - Postanowienie z dnia 2002-09-26
Z.U. 2002 / 4B / 288
sygn. Ts 62/02 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 99126 bajtów.
289 - Postanowienie z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 4B / 289
sygn. Ts 65/02 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 85389 bajtów.
290 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-11
Z.U. 2002 / 4B / 290
sygn. Ts 65/02 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 87894 bajtów.
291 - Postanowienie z dnia 2002-10-17
Z.U. 2002 / 4B / 291
sygn. Ts 66/02 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 97203 bajtów.
292 - Postanowienie z dnia 2002-09-16
Z.U. 2002 / 4B / 292
sygn. Ts 70/02 (DOC) Pobierz 15360 bajtów.     (PDF) Pobierz 88938 bajtów.
293 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-11-13
Z.U. 2002 / 4B / 293
sygn. Ts 70/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 89704 bajtów.
294 - Postanowienie z dnia 2002-09-30
Z.U. 2002 / 4B / 294
sygn. Ts 72/02 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 88078 bajtów.
295 - Postanowienie z dnia 2002-09-18
Z.U. 2002 / 4B / 295
sygn. Ts 79/02 (DOC) Pobierz 12800 bajtów.     (PDF) Pobierz 86578 bajtów.
296 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-11-27
Z.U. 2002 / 4B / 296
sygn. Ts 79/02 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 85804 bajtów.
297 - Postanowienie z dnia 2002-10-18
Z.U. 2002 / 4B / 297
sygn. Ts 81/02 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 113646 bajtów.
298 - Postanowienie z dnia 2002-11-18
Z.U. 2002 / 4B / 298
sygn. Ts 84/02 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 97451 bajtów.
299 - Postanowienie z dnia 2002-09-12
Z.U. 2002 / 4B / 299
sygn. Ts 85/02 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 80342 bajtów.
300 - Postanowienie z dnia 2002-10-29
Z.U. 2002 / 4B / 300
sygn. Ts 86/02 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 99230 bajtów.
301 - Postanowienie z dnia 2002-09-03
Z.U. 2002 / 4B / 301
sygn. Ts 94/02 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 81161 bajtów.
302 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-10-22
Z.U. 2002 / 4B / 302
sygn. Ts 94/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 90435 bajtów.
303 - Postanowienie z dnia 2002-11-20
Z.U. 2002 / 4B / 303
sygn. Ts 98/02 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 88089 bajtów.
304 - Postanowienie z dnia 2002-09-09
Z.U. 2002 / 4B / 304
sygn. Ts 117/02 (DOC) Pobierz 11776 bajtów.     (PDF) Pobierz 81013 bajtów.
305 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2002-11-06
Z.U. 2002 / 4B / 305
sygn. Ts 117/02 (DOC) Pobierz 14848 bajtów.     (PDF) Pobierz 88874 bajtów.


      Iloĥĉ: 74