O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2002 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
59 - Wyrok z dnia 2002-09-16
konstytucyjność przepisów zawierających upoważnienie do określenia zasad dostępu do informacji publicznej w statucie województwa, gminy i powiatu
Z.U. 2002 / 5A / 59
sygn. K 38/01 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 179238 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2002-09-17
konstytucyjność przepisów regulujących zasady doręczania pism sądowych
Z.U. 2002 / 5A / 60
sygn. SK 35/01 (DOC) Pobierz 84480 bajtów.     (PDF) Pobierz 212458 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2002-09-30
konstytucyjność przepisów pomijających niepełnosprawnych sportowców - medalistów igrzysk paraolimpijskich przy przyznaniu świadczeń pieniężnych z budżetu państwa
Z.U. 2002 / 5A / 61
sygn. K 41/01 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 126230 bajtów.
62 - Wyrok z dnia 2002-10-02
konstytucyjność przepisów regulujących zasady ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych
Z.U. 2002 / 5A / 62
sygn. K 48/01 (DOC) Pobierz 102400 bajtów.     (PDF) Pobierz 208484 bajtów.
63 - Wyrok z dnia 2002-10-08
konstytucyjność przepisów regulujących status zawodowy policjanta
Z.U. 2002 / 5A / 63
sygn. K 36/00 (DOC) Pobierz 145920 bajtów.     (PDF) Pobierz 290068 bajtów.
64 - Wyrok z dnia 2002-10-14
Z.U. 2002 / 5A / 64
sygn. U 4/01 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 115656 bajtów.
65 - Wyrok z dnia 2002-10-15
konstytucyjność przepisów postępowania cywilnego regulujących tryb doręczania pism urzędowych osobom nieobecnym oraz rozpatrywania zażaleń na posiedzeniach niejawnych
Z.U. 2002 / 5A / 65
sygn. SK 6/02 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 177035 bajtów.
66 - Wyrok z dnia 2002-10-22
konstytucyjność przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 2002 / 5A / 66
sygn. SK 39/01 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 113674 bajtów.
67 - Wyrok z dnia 2002-10-29
Z.U. 2002 / 5A / 67
sygn. P 19/01 (DOC) Pobierz 108032 bajtów.     (PDF) Pobierz 252301 bajtów.


POSTANOWIENIA 

68 - Postanowienie z dnia 2002-09-02
uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego
Z.U. 2002 / 5A / 68
sygn. K 17/02 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 113792 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2002-09-09
konstytucyjność przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 2002 / 5A / 69
sygn. K 43/01 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 90231 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2002-10-01
lustracja
Z.U. 2002 / 5A / 70
sygn. P 8/02 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 161209 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2002-10-09
obniżenie podatku VAT
Z.U. 2002 / 5A / 72
sygn. K 25/02 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 127229 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2002-10-09
konstytucyjność przepisów regulujących zawieranie zbiorowych układów pracy
Z.U. 2002 / 5A / 72
sygn. K 37/01 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 138898 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2002-10-09
zasady uslania podstawy emerytur i rent
Z.U. 2002 / 5A / 73
sygn. SK 13/02 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 107669 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2002-10-14
zasady wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Z.U. 2002 / 5A / 74
sygn. SK 18/02 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 141750 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2002-10-15
prawo farmaceutyczne
Z.U. 2002 / 5A / 75
sygn. K 51/01 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 106901 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2002-10-16
Karta Nauczyciela
Z.U. 2002 / 5A / 76
sygn. K 23/02 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 113838 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2002-10-16
Z.U. 2002 / 5A / 77
sygn. SK 43/01 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 114414 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2002-10-28
Z.U. 2002 / 5A / 78
sygn. SK 21/01 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 106093 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2002-10-29
przejmowanie przedsiębiorstw na własność Państwa
Z.U. 2002 / 5A / 79
sygn. SK 20/02 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 144839 bajtów.


      Ilość: 21