O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2002 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
89 - Wyrok z dnia 2002-12-02
konstytucyjność przepisów regulujących nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Z.U. 2002 / 7A / 89
sygn. SK 20/01 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 211431 bajtów.
90 - Wyrok z dnia 2002-12-03
konstytucyjność przepisów regulujących zagadnienia związane z ulgami budowlanymi
Z.U. 2002 / 7A / 90
sygn. P 13/02 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 185906 bajtów.
91 - Wyrok z dnia 2002-12-10
konstytucyjność przepisów dotyczących trybu wprowadzania i ustalania sposobu pobierania opłat za parkowanie
Z.U. 2002 / 7A / 91
sygn. P 6/02 (DOC) Pobierz 143360 bajtów.     (PDF) Pobierz 295938 bajtów.
92 - Wyrok z dnia 2002-12-10
o zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin
Z.U. 2002 / 7A / 92
Dz.U. 2002.214.1815 z dnia 2002-12-17     ISAP     RCL
sygn. K 27/02 (DOC) Pobierz 212992 bajtów.     (PDF) Pobierz 234377 bajtów.
93 - Wyrok z dnia 2002-12-11
konstytucyjność przepisów regulujących zgłaszanie wniosku o wyłączenie sędziego od prowadzenia sprawy
Z.U. 2002 / 7A / 93
Dz.U. 2002.219.1849 z dnia 2002-12-18     ISAP     RCL
sygn. SK 27/01 (DOC) Pobierz 110080 bajtów.     (PDF) Pobierz 206427 bajtów.
94 - Wyrok z dnia 2002-12-12
konstytucyjność przepisów dotyczących obsadzania stanowisk w korpusie służby cywilnej
Z.U. 2002 / 7A / 94
Dz.U. 2002.238.2025 z dnia 2002-12-31     ISAP     RCL
sygn. K 9/02 (DOC) Pobierz 209920 bajtów.     (PDF) Pobierz 231438 bajtów.
95 - Wyrok z dnia 2002-12-17
konstytucyjność przepisów dotyczących studenckich ulg paszportowych
Z.U. 2002 / 7A / 95
sygn. U 3/02 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 144225 bajtów.
96 - Wyrok z dnia 2002-12-18
konstytucyjność przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Z.U. 2002 / 7A / 96
sygn. K 43/01 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 171453 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 2002-12-19
konstytucyjność przepisów dotyczących rekompensat za mienie zabużańskie
Z.U. 2002 / 7A / 97
sygn. K 33/02 (DOC) Pobierz 126976 bajtów.     (PDF) Pobierz 291268 bajtów.


POSTANOWIENIA 

98 - Postanowienie z dnia 2002-12-11
dochodzenie odszkodowania przez byłych właścicieli nieruchomości
Z.U. 2002 / 7A / 98
sygn. SK 17/02 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 131839 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2002-12-19
likwidacja skutków powodzi
Z.U. 2002 / 7A / 99
sygn. K 22/02 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 135489 bajtów.


      Ilość: 11