O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2003-01-06
konstytucyjność przepisów określających krąg osób uprawnionych do nabycia mieszkań pracowniczych
Z.U. 2003 / 1A / 1
Dz.U. 2003.5.61 z dnia 2003-01-17     ISAP     RCL
sygn. K 24/01 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 155664 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2003-01-27
konstytucyjność przepisów regulujących zwolnienie funkcjonariusza ze służby w związku z nabyciem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia odpowiedniej wysługi lat
Z.U. 2003 / 1A / 2
Dz.U. 2003.24.200 z dnia 2003-02-13     ISAP     RCL
sygn. SK 27/02 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 163152 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2003-01-28
konstytucyjność przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacji
Z.U. 2003 / 1A / 3
Dz.U. 2003.24.201 z dnia 2003-02-13     ISAP     RCL
sygn. SK 37/01 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 202862 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2003-01-28
zgodność z Konstytucją przepisów formułujących zakazy reklamy i promocji produktów wykorzystujących podobieństwo do napojów alkoholowych
Z.U. 2003 / 1A / 4
Dz.U. 2003.24.202 z dnia 2003-02-13     ISAP     RCL
sygn. K 2/02 (DOC) Pobierz 133632 bajtów.     (PDF) Pobierz 296344 bajtów.


POSTANOWIENIA 

5 - Postanowienie z dnia 2003-01-08
zasady wyceny nieruchomości
Z.U. 2003 / 1A / 5
sygn. U 15/02 (DOC) Pobierz 16384 bajtów.     (PDF) Pobierz 91810 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2003-01-21
Z.U. 2003 / 1A / 6
sygn. U 10/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 92479 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 2003-01-21
Z.U. 2003 / 1A / 7
sygn. SK 30/02 (DOC) Pobierz 13312 bajtów.     (PDF) Pobierz 88856 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 2003-01-22
ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą; emerytury twórców
Z.U. 2003 / 1A / 8
sygn. K 44/01 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 106381 bajtów.
9 - Postanowienie z dnia 2003-01-29
ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
Z.U. 2003 / 1A / 9
sygn. P 18/02 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 98418 bajtów.


      Ilość: 9