O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
10 - Wyrok z dnia 2003-02-11
zgodność z Konstytucją i ustawami przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1992 roku w sprawie służby zastępczej
Z.U. 2003 / 2A / 10
Dz.U. 2003.35.312 z dnia 2003-02-28     ISAP     RCL
sygn. P 12/02 (DOC) Pobierz 114176 bajtów.     (PDF) Pobierz 172647 bajtów.
11 - Wyrok z dnia 2003-02-18
zgodność z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2003 / 2A / 11
Dz.U. 2003.38.334 z dnia 2003-03-06     ISAP     RCL
sygn. K 24/02 (DOC) Pobierz 444416 bajtów.     (PDF) Pobierz 664273 bajtów.
12 - Wyrok z dnia 2003-02-19
konstytucyjność przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji (Uwaga! S 1/03 z 12.03.2003, ZU 2003/3A/24)
Z.U. 2003 / 2A / 12
Dz.U. 2003.41.360 z dnia 2003-03-10     ISAP     RCL
sygn. P 11/02 (DOC) Pobierz 227328 bajtów.     (PDF) Pobierz 366912 bajtów.
13 - Wyrok z dnia 2003-02-24
konstytucyjność przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 2A / 13
Dz.U. 2003.41.361 z dnia 2003-03-10     ISAP     RCL
sygn. K 28/02 (DOC) Pobierz 142336 bajtów.     (PDF) Pobierz 245424 bajtów.
14 - Wyrok z dnia 2003-02-25
konstytucyjność przepisów wprowadzających wymóg wnoszenia pism procesowych na urzędowych formularzach
Z.U. 2003 / 2A / 14
Dz.U. 2003.41.362 z dnia 2003-03-10     ISAP     RCL
sygn. SK 9/02 (DOC) Pobierz 89088 bajtów.     (PDF) Pobierz 203524 bajtów.
15 - Wyrok z dnia 2003-02-26
konstytucyjność przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących problematykę organizacji i finansowania rodzin zastępczych.
Z.U. 2003 / 2A / 15
Dz.U. 2003.44.389 z dnia 2003-03-14     ISAP     RCL
sygn. K 1/01 (DOC) Pobierz 185856 bajtów.     (PDF) Pobierz 300195 bajtów.
16 - Wyrok z dnia 2003-02-26
zgodność z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym
Z.U. 2003 / 2A / 16
Dz.U. 2003.44.388 z dnia 2003-03-14     ISAP     RCL
sygn. K 30/02 (DOC) Pobierz 189952 bajtów.     (PDF) Pobierz 233500 bajtów.


POSTANOWIENIA 

17 - Postanowienie z dnia 2003-02-12
opłaty za korzystanie ze środowiska
Z.U. 2003 / 2A / 17
sygn. U 1/02 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 143608 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2003-02-24
konstytucyjność przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 2A / 18
sygn. K 28/02 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 118169 bajtów.


      Ilość: 9