O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2003 Nr 2
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
68 - Postanowienie z dnia 2002-10-29
Z.U. 2003 / 2B / 68
sygn. Tw 49/02 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 126505 bajtów.
69 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-10
Z.U. 2003 / 2B / 69
sygn. Tw 49/02 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 140714 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2002-12-16
Z.U. 2003 / 2B / 70
sygn. Tw 56/02 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 136298 bajtów.
71 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-04-29
Z.U. 2003 / 2B / 71
sygn. Tw 56/02 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 117253 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2002-12-04
Z.U. 2003 / 2B / 72
sygn. Tw 61/02 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 112509 bajtów.
73 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-04-02
Z.U. 2003 / 2B / 73
sygn. Tw 61/02 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 124162 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2003-03-04
Z.U. 2003 / 2B / 74
sygn. Tw 65/02 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 114731 bajtów.
75 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 2B / 75
sygn. Tw 65/02 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 173307 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2003-02-17
Z.U. 2003 / 2B / 76
sygn. Tw 70/02 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 123576 bajtów.
77 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-20
Z.U. 2003 / 2B / 77
sygn. Tw 70/02 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 102357 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2003-02-12
Z.U. 2003 / 2B / 78
sygn. Tw 72/02 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 139711 bajtów.
79 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-27
Z.U. 2003 / 2B / 79
sygn. Tw 72/02 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 139031 bajtów.
80 - Postanowienie z dnia 2003-03-19
Z.U. 2003 / 2B / 80
sygn. Tw 73/02 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 146217 bajtów.
81 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-23
Z.U. 2003 / 2B / 81
sygn. Tw 73/02 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.     (PDF) Pobierz 191314 bajtów.
82 - Postanowienie z dnia 2003-03-25
Z.U. 2003 / 2B / 82
sygn. Tw 2/03 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 148267 bajtów.
83 - Postanowienie z dnia 2003-03-31
Z.U. 2003 / 2B / 83
sygn. Tw 3/03 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 125592 bajtów.
84 - Postanowienie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 84
sygn. Tw 5/03 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 128215 bajtów.
85 - Postanowienie z dnia 2003-05-21
Z.U. 2003 / 2B / 85
sygn. Tw 6/03 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 143378 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

86 - Postanowienie z dnia 2002-09-10
Z.U. 2003 / 2B / 86
sygn. Ts 37/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 113647 bajtów.
87 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-13
Z.U. 2003 / 2B / 87
sygn. Ts 37/02 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 99514 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2003-01-14
Z.U. 2003 / 2B / 88
sygn. Ts 44/02 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 111644 bajtów.
89 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-04-02
Z.U. 2003 / 2B / 89
sygn. Ts 44/02 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 106982 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2002-07-09
Z.U. 2003 / 2B / 90
sygn. Ts 56/02 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 122097 bajtów.
91 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 91
sygn. Ts 56/02 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 117465 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2002-09-17
Z.U. 2003 / 2B / 92
sygn. Ts 73/02 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 117243 bajtów.
93 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 93
sygn. Ts 73/02 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 120937 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2003-02-20
Z.U. 2003 / 2B / 94
sygn. Ts 83/02 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 113606 bajtów.
95 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 95
sygn. Ts 83/02 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 114973 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2003-04-28
Z.U. 2003 / 2B / 96
sygn. Ts 89/02 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 138738 bajtów.
97 - Postanowienie z dnia 2002-12-12
Z.U. 2003 / 2B / 97
sygn. Ts 99/02 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 112809 bajtów.
98 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 98
sygn. Ts 99/02 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 109338 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2002-11-20
Z.U. 2003 / 2B / 99
sygn. Ts 105/02 (DOC) Pobierz 20480 bajtów.     (PDF) Pobierz 119573 bajtów.
100 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-02-18
Z.U. 2003 / 2B / 100
sygn. Ts 105/02 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 126300 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2003-01-16
Z.U. 2003 / 2B / 101
sygn. Ts 108/02 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 103736 bajtów.
102 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 102
sygn. Ts 108/02 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 120154 bajtów.
103 - Postanowienie z dnia 2002-12-12
Z.U. 2003 / 2B / 103
sygn. Ts 114/02 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 110106 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 2002-12-11
Z.U. 2003 / 2B / 104
sygn. Ts 116/02 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 113083 bajtów.
105 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-03-17
Z.U. 2003 / 2B / 105
sygn. Ts 116/02 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 126021 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 106
sygn. Ts 119/02 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 137458 bajtów.
107 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 107
sygn. Ts 120/02 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 136600 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 108
sygn. Ts 121/02 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 136980 bajtów.
109 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 109
sygn. Ts 122/02 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 137348 bajtów.
110 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 110
sygn. Ts 123/02 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 137431 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 111
sygn. Ts 124/02 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 137273 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 112
sygn. Ts 125/02 (DOC) Pobierz 22016 bajtów.     (PDF) Pobierz 137273 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2003-05-05
Z.U. 2003 / 2B / 113
sygn. Ts 126/02 (DOC) Pobierz 21504 bajtów.     (PDF) Pobierz 136938 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2003-01-16
Z.U. 2003 / 2B / 114
sygn. Ts 127/02 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 111384 bajtów.
115 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-27
Z.U. 2003 / 2B / 115
sygn. Ts 127/02 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 124917 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2002-12-10
Z.U. 2003 / 2B / 116
sygn. Ts 130/02 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 118991 bajtów.
117 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-23
Z.U. 2003 / 2B / 117
sygn. Ts 130/02 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 115625 bajtów.
118 - Postanowienie z dnia 2003-02-17
Z.U. 2003 / 2B / 118
sygn. Ts 131/02 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 108385 bajtów.
119 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-28
Z.U. 2003 / 2B / 119
sygn. Ts 131/02 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 133136 bajtów.
120 - Postanowienie z dnia 2003-03-31
Z.U. 2003 / 2B / 120
sygn. Ts 134/02 (DOC) Pobierz 18432 bajtów.     (PDF) Pobierz 113287 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 2003-02-05
Z.U. 2003 / 2B / 121
sygn. Ts 145/02 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 102507 bajtów.
122 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 2B / 122
sygn. Ts 145/02 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 104823 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2003-05-07
Z.U. 2003 / 2B / 123
sygn. Ts 146/02 (DOC) Pobierz 19968 bajtów.     (PDF) Pobierz 125100 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 2B / 124
sygn. Ts 147/02 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 110663 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2003-04-01
Z.U. 2003 / 2B / 125
sygn. Ts 149/02 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 113857 bajtów.
126 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 2B / 126
sygn. Ts 149/02 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 116136 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2003-04-02
Z.U. 2003 / 2B / 127
sygn. Ts 153/02 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 118928 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2003-02-26
Z.U. 2003 / 2B / 128
sygn. Ts 154/02 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 115404 bajtów.
129 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-05
Z.U. 2003 / 2B / 129
sygn. Ts 154/02 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 118181 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 2003-04-22
Z.U. 2003 / 2B / 130
sygn. Ts 155/02 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 114841 bajtów.
131 - Postanowienie z dnia 2003-02-03
Z.U. 2003 / 2B / 131
sygn. Ts 158/02 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 108440 bajtów.
132 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-04-22
Z.U. 2003 / 2B / 132
sygn. Ts 158/02 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 108328 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2003-03-04
Z.U. 2003 / 2B / 133
sygn. Ts 161/02 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 104771 bajtów.
134 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-04-29
Z.U. 2003 / 2B / 134
sygn. Ts 161/02 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 117213 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2003-04-09
Z.U. 2003 / 2B / 135
sygn. Ts 164/02 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 118910 bajtów.
136 - Postanowienie z dnia 2003-03-31
Z.U. 2003 / 2B / 136
sygn. Ts 167/02 (DOC) Pobierz 13824 bajtów.     (PDF) Pobierz 105040 bajtów.
137 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 2B / 137
sygn. Ts 167/02 (DOC) Pobierz 17408 bajtów.     (PDF) Pobierz 114533 bajtów.
138 - Postanowienie z dnia 2003-03-21
Z.U. 2003 / 2B / 138
sygn. Ts 173/02 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 104044 bajtów.
139 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-05-14
Z.U. 2003 / 2B / 139
sygn. Ts 173/02 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 120937 bajtów.
140 - Postanowienie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 2B / 140
sygn. Ts 188/02 (DOC) Pobierz 19456 bajtów.     (PDF) Pobierz 113913 bajtów.
141 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-04
Z.U. 2003 / 2B / 141
sygn. Ts 188/02 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 112880 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 2003-03-17
Z.U. 2003 / 2B / 142
sygn. Ts 189/02 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 119220 bajtów.
143 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 2B / 143
sygn. Ts 189/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 112987 bajtów.
144 - Postanowienie z dnia 2003-03-19
Z.U. 2003 / 2B / 144
sygn. Ts 192/02 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 115175 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2003-04-02
Z.U. 2003 / 2B / 145
sygn. Ts 193/02 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 120463 bajtów.
146 - Postanowienie z dnia 2003-05-08
Z.U. 2003 / 2B / 146
sygn. Ts 2/03 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 109525 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 2003-03-07
Z.U. 2003 / 2B / 147
sygn. Ts 4/03 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 108419 bajtów.
148 - Postanowienie z dnia 2003-02-25
Z.U. 2003 / 2B / 148
sygn. Ts 5/03 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 97826 bajtów.
149 - Postanowienie z dnia 2003-04-09
Z.U. 2003 / 2B / 149
sygn. Ts 7/03 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 108868 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 2003-04-22
Z.U. 2003 / 2B / 150
sygn. Ts 11/03 (DOC) Pobierz 17920 bajtów.     (PDF) Pobierz 118693 bajtów.
151 - Postanowienie z dnia 2003-04-07
Z.U. 2003 / 2B / 151
sygn. Ts 12/03 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 109261 bajtów.
152 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-23
Z.U. 2003 / 2B / 152
sygn. Ts 12/03 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 114784 bajtów.
153 - Postanowienie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 2B / 153
sygn. Ts 18/03 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 100821 bajtów.
154 - Postanowienie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 2B / 154
sygn. Ts 19/03 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 100370 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2003-04-14
Z.U. 2003 / 2B / 155
sygn. Ts 25/03 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 109055 bajtów.
156 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-10
Z.U. 2003 / 2B / 156
sygn. Ts 25/03 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 117418 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2003-03-19
Z.U. 2003 / 2B / 157
sygn. Ts 27/03 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 105783 bajtów.
158 - Postanowienie z dnia 2003-04-24
Z.U. 2003 / 2B / 158
sygn. Ts 47/03 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 109341 bajtów.


      Iloĥĉ: 91