O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
19 - Wyrok z dnia 2003-03-05
zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi art. 2, art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy lustracyjnej
Z.U. 2003 / 3A / 19
Dz.U. 2003.44.390 z dnia 2003-03-14     ISAP     RCL
sygn. K 7/01 (DOC) Pobierz 275456 bajtów.     (PDF) Pobierz 376086 bajtów.
20 - Wyrok z dnia 2003-03-11
konstytucyjność niektórych artykułów kpc, stanowiących podstawę do zmiany przez sąd odwoławczy korzystnych dla pozwanego ustaleń sądu I instancji
Z.U. 2003 / 3A / 20
Dz.U. 2003.52.468 z dnia 2003-03-28     ISAP     RCL
sygn. SK 8/02 (DOC) Pobierz 486912 bajtów.     (PDF) Pobierz 202535 bajtów.
21 - Wyrok z dnia 2003-03-18
konstytucyjność przepisów nowelizujących ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych
Z.U. 2003 / 3A / 21
Dz.U. 2003.59.532 z dnia 2003-04-08     ISAP     RCL
sygn. K 50/01 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 222440 bajtów.
22 - Wyrok z dnia 2003-03-24
konstytucyjność przepisów normujących konieczność zachowania wymaganej prawem odległości od obszaru kolejowego
Z.U. 2003 / 3A / 22
Dz.U. 2003.61.554 z dnia 2003-04-10     ISAP     RCL
sygn. P 14/01 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 200356 bajtów.
23 - Wyrok z dnia 2003-03-25
konstytucyjność przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r., regulującego granice gmin
Z.U. 2003 / 3A / 23
Dz.U. 2003.61.555 z dnia 2003-04-10     ISAP     RCL
sygn. U 10/01 (DOC) Pobierz 323072 bajtów.     (PDF) Pobierz 476255 bajtów.


POSTANOWIENIA 

24 - Postanowienie z dnia 2003-03-12
Sygnalizacja w sprawie P 11/02 z 19.02.2003, ZU 2003/2A/12; konstytucyjność przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji
Z.U. 2003 / 3A / 24
sygn. S 1/03 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 117246 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2003-03-17
zgodność z Konstytucją i ustawą rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczącego dostępu partii do mediów publicznych
Z.U. 2003 / 3A / 25
sygn. U 12/02 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 139178 bajtów.
26 - Postanowienie o kosztach z dnia 2002-09-09
Z.U. 2003 / 3A / 26
sygn. SK 44/01 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 120989 bajtów.


      Ilość: 8