O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2003 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
159 - Postanowienie z dnia 2003-01-20
Z.U. 2003 / 3B / 159
sygn. Tw 58/02 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 95747 bajtów.
160 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-21
Z.U. 2003 / 3B / 160
sygn. Tw 58/02 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 108097 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2003-01-14
Z.U. 2003 / 3B / 161
sygn. Tw 71/02 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 93007 bajtów.
162 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-14
Z.U. 2003 / 3B / 162
sygn. Tw 71/02 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 95475 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2003-02-25
Z.U. 2003 / 3B / 163
sygn. Tw 77/02 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 99106 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2003-08-06
Z.U. 2003 / 3B / 164
sygn. Tw 77/02 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 101639 bajtów.
165 - Postanowienie z dnia 2003-07-03
Z.U. 2003 / 3B / 165
sygn. Tw 8/03 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 111452 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2003-07-29
Z.U. 2003 / 3B / 166
sygn. Tw 13/03 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 110542 bajtów.
167 - Postanowienie z dnia 2003-07-09
Z.U. 2003 / 3B / 167
sygn. Tw 17/03 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 108009 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2003-08-21
Z.U. 2003 / 3B / 168
sygn. Tw 21/03 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 100041 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

169 - Postanowienie z dnia 2002-10-01
Z.U. 2003 / 3B / 169
sygn. Ts 60/01 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 96509 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 2003-03-21
Z.U. 2003 / 3B / 170
sygn. Ts 93/02 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 98924 bajtów.
171 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-09-17
Z.U. 2003 / 3B / 171
sygn. Ts 93/02 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 92664 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 2003-02-06
Z.U. 2003 / 3B / 172
sygn. Ts 128/02 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 94251 bajtów.
173 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-02
Z.U. 2003 / 3B / 173
sygn. Ts 128/02 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 95341 bajtów.
174 - Postanowienie z dnia 2003-02-26
Z.U. 2003 / 3B / 174
sygn. Ts 140/02 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 96580 bajtów.
175 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-08
Z.U. 2003 / 3B / 175
sygn. Ts 140/02 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 94706 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2003-01-08
Z.U. 2003 / 3B / 176
sygn. Ts 150/02 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 104613 bajtów.
177 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-23
Z.U. 2003 / 3B / 177
sygn. Ts 150/02 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 111360 bajtów.
178 - Postanowienie z dnia 2003-04-14
Z.U. 2003 / 3B / 178
sygn. Ts 151/02 (DOC) Pobierz 18944 bajtów.     (PDF) Pobierz 93204 bajtów.
179 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-06-23
Z.U. 2003 / 3B / 179
sygn. Ts 151/02 (DOC) Pobierz 16896 bajtów.     (PDF) Pobierz 91638 bajtów.
180 - Postanowienie z dnia 2003-04-30
Z.U. 2003 / 3B / 180
sygn. Ts 157/02 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 99759 bajtów.
181 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-17
Z.U. 2003 / 3B / 181
sygn. Ts 157/02 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 94758 bajtów.
182 - Postanowienie z dnia 2003-01-20
Z.U. 2003 / 3B / 182
sygn. Ts 170/02 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 87581 bajtów.
183 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-17
Z.U. 2003 / 3B / 183
sygn. Ts 170/02 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 88077 bajtów.
184 - Postanowienie z dnia 2003-03-25
Z.U. 2003 / 3B / 184
sygn. Ts 187/02 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 98687 bajtów.
185 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-21
Z.U. 2003 / 3B / 185
sygn. Ts 187/02 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 97807 bajtów.
186 - Postanowienie z dnia 2003-05-21
Z.U. 2003 / 3B / 186
sygn. Ts 195/02 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 89855 bajtów.
187 - Postanowienie z dnia 2003-07-02
Z.U. 2003 / 3B / 187
sygn. Ts 14/03 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 95116 bajtów.
188 - Postanowienie z dnia 2003-05-06
Z.U. 2003 / 3B / 188
sygn. Ts 17/03 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 90962 bajtów.
189 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-04
Z.U. 2003 / 3B / 189
sygn. Ts 17/03 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 95617 bajtów.
190 - Postanowienie z dnia 2003-05-19
Z.U. 2003 / 3B / 190
sygn. Ts 24/03 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 93613 bajtów.
191 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-09
Z.U. 2003 / 3B / 191
sygn. Ts 24/03 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 86568 bajtów.
192 - Postanowienie z dnia 2003-06-02
Z.U. 2003 / 3B / 192
sygn. Ts 31/03 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 96081 bajtów.
193 - Postanowienie z dnia 2003-06-03
Z.U. 2003 / 3B / 193
sygn. Ts 48/03 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 106742 bajtów.
194 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-09-22
Z.U. 2003 / 3B / 194
sygn. Ts 48/03 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 115001 bajtów.
195 - Postanowienie z dnia 2003-05-02
Z.U. 2003 / 3B / 195
sygn. Ts 55/03 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 84032 bajtów.
196 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2003-07-08
Z.U. 2003 / 3B / 196
sygn. Ts 55/03 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 97178 bajtów.
197 - Postanowienie z dnia 2003-07-07
Z.U. 2003 / 3B / 197
sygn. Ts 58/03 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 87081 bajtów.
198 - Postanowienie z dnia 2003-07-09
Z.U. 2003 / 3B / 198
sygn. Ts 65/03 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 101835 bajtów.


      Iloĥĉ: 40