O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
27 - Wyrok z dnia 2003-04-01
konstytucyjność przepisów zobowiązujących wójtów i burmistrzów do wydawania podatnikom podatku rolnego zaświadczeń upoważniających do otrzymania bonów paliwowych
Z.U. 2003 / 4A / 27
Dz.U. 2003.62.576 z dnia 2003-04-14     ISAP     RCL
sygn. K 46/01 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 161351 bajtów.
28 - Wyrok z dnia 2003-04-02
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Z.U. 2003 / 4A / 28
Dz.U. 2003.62.577 z dnia 2003-04-14     ISAP     RCL
sygn. K 13/02 (DOC) Pobierz 185344 bajtów.     (PDF) Pobierz 338154 bajtów.
29 - Wyrok z dnia 2003-04-07
zgodność art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 32 Konstytucji
Z.U. 2003 / 4A / 29
Dz.U. 2003.63.590 z dnia 2003-04-15     ISAP     RCL
sygn. P 7/02 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 200606 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 2003-04-14
konstytucyjność niektórych przepisów Karty Nauczyciela
Z.U. 2003 / 4A / 30
Dz.U. 2003.72.657 z dnia 2003-04-29     ISAP     RCL
sygn. K 34/02 (DOC) Pobierz 95232 bajtów.     (PDF) Pobierz 191194 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 2003-04-15
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Z.U. 2003 / 4A / 31
Dz.U. 2003.72.658 z dnia 2003-04-29     ISAP     RCL
sygn. SK 4/02 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 256410 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2003-04-28
konstytucyjność przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących kwestie dochodzenia ojcostwa
Z.U. 2003 / 4A / 32
Dz.U. 2003.83.772 z dnia 2003-05-13     ISAP     RCL
sygn. K 18/02 (DOC) Pobierz 180736 bajtów.     (PDF) Pobierz 297776 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2003-04-29
konstytucyjność art. 673 § 3 kodeksu cywilnego (k.c.) uniemożliwiającego wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony na mocy generalnej klauzuli zawartej w tej umowie
Z.U. 2003 / 4A / 33
Dz.U. 2003.83.773 z dnia 2003-05-13     ISAP     RCL
sygn. SK 24/02 (DOC) Pobierz 144896 bajtów.     (PDF) Pobierz 256528 bajtów.


POSTANOWIENIA 

34 - Postanowienie z dnia 2003-04-08
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta - łączenie powiatów i ustalanie ich granic
Z.U. 2003 / 4A / 34
sygn. K 1/03 (DOC) Pobierz 24576 bajtów.     (PDF) Pobierz 104852 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2003-04-15
Z.U. 2003 / 4A / 35
sygn. SK 9/02 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 102792 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2003-04-23
samorząd notarialny - składki
Z.U. 2003 / 4A / 36
sygn. SK 15/03 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 117179 bajtów.


      Ilość: 10