O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
37 - Wyrok z dnia 2003-05-06
konstytucyjność rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych
Z.U. 2003 / 5A / 37
Dz.U. 2003.89.843 z dnia 2003-05-21     ISAP     RCL
sygn. P 21/01 (DOC) Pobierz 102912 bajtów.     (PDF) Pobierz 152307 bajtów.
38 - Wyrok z dnia 2003-05-12
konstytucyjność art. 426 § 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) uniemożliwiającego wniesienie środka odwoławczego od orzeczenia sądu działającego jako organ odwoławczy od postanowienia prokuratury
Z.U. 2003 / 5A / 38
Dz.U. 2003.88.818 z dnia 2003-05-20     ISAP     RCL
sygn. SK 38/02 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 183675 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 2003-05-13
konstytucyjność przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (Uwaga! S 2/03 z 27.05.2003, ZU 2003/5A/46)
Z.U. 2003 / 5A / 39
Dz.U. 2003.97.894 z dnia 2003-05-30     ISAP     RCL
sygn. SK 21/02 (DOC) Pobierz 176640 bajtów.     (PDF) Pobierz 286587 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2003-05-19
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o cudzoziemcach
Z.U. 2003 / 5A / 40
Dz.U. 2003.101.942 z dnia 2003-06-10     ISAP     RCL
sygn. K 39/01 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 178852 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2003-05-20
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) regulujących wznowienie postępowania sądowego
Z.U. 2003 / 5A / 41
Dz.U. 2003.101.943 z dnia 2003-06-10     ISAP     RCL
sygn. SK 10/02 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 221439 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2003-05-20
Z.U. 2003 / 5A / 42
Dz.U. 2003.101.944 z dnia 2003-06-10     ISAP     RCL
sygn. K 56/02 (DOC) Pobierz 122880 bajtów.     (PDF) Pobierz 150380 bajtów.
43 - Wyrok z dnia 2003-05-27
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym
Z.U. 2003 / 5A / 43
Dz.U. 2003.98.904 z dnia 2003-06-03     ISAP     RCL
sygn. K 11/03 (DOC) Pobierz 260096 bajtów.     (PDF) Pobierz 479621 bajtów.
44 - Wyrok z dnia 2003-05-28
konstytucyjność niektórych przepisów znowelizowanej ustawy lustracyjnej
Z.U. 2003 / 5A / 44
Dz.U. 2003.99.921 z dnia 2003-06-04     ISAP     RCL
sygn. K 44/02 (DOC) Pobierz 264704 bajtów.     (PDF) Pobierz 387297 bajtów.


POSTANOWIENIA 

45 - Postanowienie z dnia 2003-05-27
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych
Z.U. 2003 / 5A / 45
sygn. K 43/02 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 128650 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2003-05-27
Sygnalizacja w sprawie SK 21/02 z 13.05.2003, ZU 2003/5A/39; konstytucyjność przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce
Z.U. 2003 / 5A / 46
sygn. S 2/03 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 114177 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2003-05-28
Z.U. 2003 / 5A / 47
sygn. SK 33/02 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 142021 bajtów.


      Ilość: 11