O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
48 - Wyrok z dnia 2003-06-02
zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, w zakresie w jakim ograniczają wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
Z.U. 2003 / 6A / 48
Dz.U. 2003.104.983 z dnia 2003-06-13     ISAP     RCL
sygn. SK 34/01 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 203867 bajtów.
49 - Wyrok z dnia 2003-06-03
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych
Z.U. 2003 / 6A / 49
Dz.U. 2003.104.984 z dnia 2003-06-13     ISAP     RCL
sygn. K 43/02 (DOC) Pobierz 123392 bajtów.     (PDF) Pobierz 230305 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2003-06-09
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących wznowienie postępowania sądowego
Z.U. 2003 / 6A / 50
Dz.U. 2003.109.1035 z dnia 2003-06-27     ISAP     RCL
sygn. SK 5/03 (DOC) Pobierz 160256 bajtów.     (PDF) Pobierz 280227 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2003-06-09
norma intertemporalna wyrażona w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego
Z.U. 2003 / 6A / 51
Dz.U. 2003.109.1036 z dnia 2003-07-27     ISAP     RCL
sygn. SK 12/03 (DOC) Pobierz 161280 bajtów.     (PDF) Pobierz 263711 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2003-06-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Z.U. 2003 / 6A / 52
2003.109.1038 z dnia 2003-06-27     ISAP     RCL
sygn. K 16/02 (DOC) Pobierz 120832 bajtów.     (PDF) Pobierz 268425 bajtów.
53 - Wyrok z dnia 2003-06-10
konstytucyjność art. 9 § 1 kodeksu pracy, określającego źródła prawa pracy
Z.U. 2003 / 6A / 53
Dz.U. 2003.109.1037 z dnia 2003-06-27     ISAP     RCL
sygn. SK 37/02 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 208953 bajtów.
54 - Wyrok z dnia 2003-06-16
konstytucyjność art. 137 ustawy o służbie cywilnej, zmieniającego status pracowniczy osób zatrudnionych na podstawie mianowania
Z.U. 2003 / 6A / 54
Dz.U. 2003.110.1059 z dnia 2003-06-27     ISAP     RCL
sygn. K 52/02 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 198040 bajtów.
55 - Wyrok z dnia 2003-06-17
konstytucyjność art. 4 ust 5 ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Z.U. 2003 / 6A / 55
Dz.U. 2003.110.1060 z dnia 2003-06-27     ISAP     RCL
sygn. P 24/02 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 175774 bajtów.
56 - Wyrok z dnia 2003-06-30
konstytucyjność rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego właściwości sądów w sprawach czynów karalnych z prawa prasowego oraz prawa autorskiego
Z.U. 2003 / 6A / 56
Dz.U. 2003.119.1119 z dnia 2003-07-09     ISAP     RCL
sygn. P 1/03 (DOC) Pobierz 124416 bajtów.     (PDF) Pobierz 241967 bajtów.
57 - Wyrok z dnia 2003-06-30
konstytucyjność przepisów ustawy o izbach rolniczych nakładających na gminy obowiązek odprowadzania 2 % odpisów z wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
Z.U. 2003 / 6A / 57
Dz.U. 2003.119.1118 z dnia 2003-07-09     ISAP     RCL
sygn. K 8/02 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.     (PDF) Pobierz 194828 bajtów.
58 - Wyrok z dnia 2003-07-01
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego zawężających krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy
Z.U. 2003 / 6A / 58
Dz.U. 2003.119.1120 z dnia 2003-07-09     ISAP     RCL
sygn. P 31/02 (DOC) Pobierz 194048 bajtów.     (PDF) Pobierz 287877 bajtów.
59 - Wyrok z dnia 2003-07-02
konstytucyjność art. 23 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia
Z.U. 2003 / 6A / 59
Dz.U. 2003.121.1141 z dnia 2003-07-11     ISAP     RCL
sygn. P 27/02 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.     (PDF) Pobierz 280061 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2003-07-02
przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem Antymonopolowym
Z.U. 2003 / 6A / 60
Dz.U. 2003.119.1121 z dnia 2003-07-09     ISAP     RCL
sygn. K 25/01 (DOC) Pobierz 115712 bajtów.     (PDF) Pobierz 217227 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2003-07-07
konstytucyjność zmiany wprowadzonej obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów w art. 156 § 1 Kodeksu Karnego
Z.U. 2003 / 6A / 61
Dz.U. 2003.121.1142 z dnia 2003-07-11     ISAP     RCL
sygn. SK 38/01 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 224246 bajtów.
62 - Wyrok z dnia 2003-07-08
zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2003 / 6A / 62
Dz.U. 2003.134.1265     ISAP     RCL
sygn. P 10/02 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.     (PDF) Pobierz 221242 bajtów.
63 - Wyrok z dnia 2003-07-14
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących stanu spoczynku sędziów
Z.U. 2003 / 6A / 63
Dz.U. 2003.134.1266 z dnia 2003-07-31     ISAP     RCL
sygn. SK 42/01 (DOC) Pobierz 157696 bajtów.     (PDF) Pobierz 310467 bajtów.
64 - Wyrok z dnia 2003-07-14
konstytucyjność art. 37 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2003 / 6A / 64
Dz.U. 2003.134.1267 z dnia 2003-07-31     ISAP     RCL
sygn. K 35/01 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 175195 bajtów.


POSTANOWIENIA 

65 - Postanowienie z dnia 2003-06-02
Z.U. 2003 / 6A / 65
sygn. SK 10/02 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 99383 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2003-06-18
przepisów KPC wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego; postępowanie przed Sądem Antymonopolowym
Z.U. 2003 / 6A / 66
sygn. K 25/01 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 153930 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2003-06-18
nabycie akcji spółek Skarbu Państwa
Z.U. 2003 / 6A / 67
sygn. K 16/02 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 102736 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 68
sygn. SK 30/02 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 119574 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2003-06-18
dożywianie uczniów
Z.U. 2003 / 6A / 69
sygn. U 7/02 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 147957 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2003-07-15
konstytucyjność przepisów ustawy o partiach politycznych, dotyczących korzystania z majątku własnego partii
Z.U. 2003 / 6A / 70
sygn. K 26/02 (DOC) Pobierz 20992 bajtów.     (PDF) Pobierz 95685 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 2003-07-16
konstytucyjność zasad działania partii politycznej Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2003 / 6A / 71
sygn. Pp 1/02 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 153775 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2003-07-17
Z.U. 2003 / 6A / 72
sygn. K 13/02 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 188309 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2003-07-28
koszty postępowania przed Sądem Antymonopolowym
Z.U. 2003 / 6A / 73
sygn. P 26/02 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 142825 bajtów.


      Ilość: 26