O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
74 - Wyrok z dnia 2003-09-09
konstytucyjność art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 2003 / 7A / 74
Dz.U. 2003.167.1636 z dnia 2003-09-25     ISAP     RCL
sygn. SK 28/03 (DOC) Pobierz 186368 bajtów.     (PDF) Pobierz 221911 bajtów.
75 - Wyrok z dnia 2003-09-16
konstytucyjność art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczącego reemisji utworów radiowych i telewizyjnych w sieciach kablowych
Z.U. 2003 / 7A / 75
Dz.U. 2003.174.1690 z dnia 2003-10-07     ISAP     RCL
sygn. K 55/02 (DOC) Pobierz 100864 bajtów.     (PDF) Pobierz 157292 bajtów.
76 - Wyrok z dnia 2003-09-23
konstytucyjność art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), ograniczającego roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody
Z.U. 2003 / 7A / 76
Dz.U. 2003.170.1660 z dnia 2003-09-30     ISAP     RCL
sygn. K 20/02 (DOC) Pobierz 187392 bajtów.     (PDF) Pobierz 226757 bajtów.
77 - Wyrok z dnia 2003-09-29
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy komercjalizacyjnej, dotyczących zmiany przeznaczenia rezerwy uwłaszczeniowej
Z.U. 2003 / 7A / 77
Dz.U. 2003.176.1724 z dnia 2003-10-10     ISAP     RCL
sygn. K 5/03 (DOC) Pobierz 109568 bajtów.     (PDF) Pobierz 150320 bajtów.


POSTANOWIENIA 

78 - Postanowienie z dnia 2003-08-25
ustalanie stopnia niepełnosprawności
Z.U. 2003 / 7A / 78
sygn. U 17/02 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 133008 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2003-09-08
Z.U. 2003 / 7A / 79
sygn. SK 28/03 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 127524 bajtów.


      Ilość: 6