O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
80 - Wyrok z dnia 2003-10-07
konstytucyjność ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
Z.U. 2003 / 8A / 80
Dz.U. 2003.205.1993 z dnia 2003-12-03     ISAP     RCL
sygn. K 4/02 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 133527 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2003-10-20
zgodność z Konstytucją i ustawą § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego(...)
Z.U. 2003 / 8A / 81
Dz.U. 2003.183.1797 z dnia 2003-10-28     ISAP     RCL
sygn. U 2/02 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 151280 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2003-10-28
konstytucyjność art. 10 ustawy nowelizującej Kodeks cywilny, dotyczącego kwestii zasiedzenia
Z.U. 2003 / 8A / 82
Dz.U. 2003.186.1823 z dnia 2003-10-31     ISAP     RCL
sygn. P 3/03 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 197691 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2003-10-29
konstytucyjność ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Z.U. 2003 / 8A / 83
Dz.U. 2003.51.797 z dnia 2003-11-14     ISAP     RCL
sygn. K 53/02 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 173383 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2003-11-04
Z.U. 2003 / 8A / 84
Dz.U. 2003.194.1906 z dnia 2003-11-19     ISAP     RCL
sygn. SK 30/02 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 153631 bajtów.
85 - Wyrok z dnia 2003-11-04
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta - łączenie powiatów i ustalanie ich granic
Z.U. 2003 / 8A / 85
Dz.U. 2003.194.1907 z dnia 2003-11-19     ISAP     RCL
sygn. K 1/03 (DOC) Pobierz 200704 bajtów.     (PDF) Pobierz 231699 bajtów.
86 - Wyrok z dnia 2003-11-13
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Z.U. 2003 / 8A / 86
Dz.U. 2003.199.1952 z dnia 2003-11-24     ISAP     RCL
sygn. K 51/02 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 124004 bajtów.


POSTANOWIENIA 

87 - Postanowienie z dnia 2003-10-01
ograniczenia wyboru pełnomocnika procesowego
Z.U. 2003 / 8A / 87
sygn. SK 29/02 (DOC) Pobierz 88576 bajtów.     (PDF) Pobierz 157810 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2003-10-21
nieodpłatne nabycie własności nieruchomości
Z.U. 2003 / 8A / 88
sygn. K 10/02 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 123519 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2003-10-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej
Z.U. 2003 / 8A / 89
sygn. SK 41/02 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 137314 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2003-10-22
Z.U. 2003 / 8A / 90
sygn. P 21/02 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 121123 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2003-11-12
Z.U. 2003 / 8A / 91
sygn. SK 10/02 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 91785 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2003-11-13
wznowienie postępowania
Z.U. 2003 / 8A / 92
sygn. SK 33/02 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 92007 bajtów.


      Ilość: 13