O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2003 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
93 - Wyrok z dnia 2003-11-17
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 2003 / 9A / 93
Dz.U. 2003.206.2010 z dnia 2003-12-04     ISAP     RCL
sygn. K 32/02 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.     (PDF) Pobierz 176322 bajtów.
94 - Wyrok z dnia 2003-11-18
konstytucyjność art. 8 ust. 2a i 2b ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Z.U. 2003 / 9A / 94
Dz.U. 2003.206.2011 z dnia 2003-12-04     ISAP     RCL
sygn. P 6/03 (DOC) Pobierz 113152 bajtów.     (PDF) Pobierz 182642 bajtów.
95 - Wyrok z dnia 2003-11-24
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Narodowym Banku Polskim, dotyczących długości trwania kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej
Z.U. 2003 / 9A / 95
Dz.U. 2003.209.2035 z dnia 2003-12-09     ISAP     RCL
sygn. K 26/03 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 177984 bajtów.
96 - Wyrok z dnia 2003-11-25
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju
Z.U. 2003 / 9A / 96
M.P. 2003.56.877 z dnia 2003-12-15     ISAP     RCL
sygn. K 37/02 (DOC) Pobierz 151040 bajtów.     (PDF) Pobierz 212217 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 2003-11-26
konstytucyjność przepisów stanowiących, iż uprawnionymi do udzielania porad prawnych w ramach działalności gospodarczej są wyłącznie radcowie prawni i adwokaci
Z.U. 2003 / 9A / 97
Dz.U. 2003.206.2012 z dnia 2003-12-04     ISAP     RCL
sygn. SK 22/02 (DOC) Pobierz 240128 bajtów.     (PDF) Pobierz 290438 bajtów.
98 - Wyrok z dnia 2003-12-03
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 9A / 98
Dz.U. 2003.212.2077 z dnia 2003-12-15     ISAP     RCL
sygn. K 5/02 (DOC) Pobierz 167424 bajtów.     (PDF) Pobierz 207821 bajtów.
99 - Wyrok z dnia 2003-12-08
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Z.U. 2003 / 9A / 99
Dz.U. 2003.218.2150 z dnia 2003-12-19     ISAP     RCL
sygn. K 3/02 (DOC) Pobierz 94720 bajtów.     (PDF) Pobierz 145573 bajtów.
100 - Wyrok z dnia 2003-12-09
zgodność z Konstytucją pominięcia w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym słów "podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej"
Z.U. 2003 / 9A / 100
Dz.U. 2003.218.2151 z dnia 2003-12-19     ISAP     RCL
sygn. P 9/02 (DOC) Pobierz 107520 bajtów.     (PDF) Pobierz 181561 bajtów.
101 - Wyrok z dnia 2003-12-10
konstytucyjność delegacji ustawowej zawartej w art. 5 Prawa Notarialnego, dotyczącej ustalania maksymalnej wysokości taksy notarialnej
Z.U. 2003 / 9A / 101
Dz.U. 2003.217.2142 z dnia 2003-12-18     ISAP     RCL
sygn. K 49/01 (DOC) Pobierz 163840 bajtów.     (PDF) Pobierz 217859 bajtów.
102 - Wyrok z dnia 2003-12-16
konstytucyjność przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujących wysokość wpisu w sprawach niemajątkowych
Z.U. 2003 / 9A / 102
Dz.U. 2003.220.2190 z dnia 2003-12-23     ISAP     RCL
sygn. SK 34/03 (DOC) Pobierz 117760 bajtów.     (PDF) Pobierz 194310 bajtów.
103 - Wyrok z dnia 2003-12-17
konstytucyjność art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia
Z.U. 2003 / 9A / 103
Dz.U. 2003.220.2191 z dnia 2003-12-23     ISAP     RCL
sygn. SK 15/02 (DOC) Pobierz 114688 bajtów.     (PDF) Pobierz 161139 bajtów.


POSTANOWIENIA 

104 - Postanowienie z dnia 2003-11-18
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 9A / 104
sygn. K 5/02 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 130439 bajtów.
105 - Postanowienie z dnia 2003-12-18
konstytucyjność przepisów regulujących nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Z.U. 2003 / 9A / 105
sygn. SK 20/01 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 96078 bajtów.


      Ilość: 13