O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
103 - Wyrok z dnia 2004-11-03
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Z.U. 2004 / 10A / 103
Dz.U. 2004.243.2442 z dnia 2004-11-15     ISAP     RCL
sygn. K 18/03 (DOC) Pobierz 290304 bajtów.     (PDF) Pobierz 306358 bajtów.
104 - Wyrok z dnia 2004-11-08
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Z.U. 2004 / 10A / 104
Dz.U. 2004.246.2472 z dnia 2004-11-18     ISAP     RCL
sygn. K 38/03 (DOC) Pobierz 161280 bajtów.     (PDF) Pobierz 205254 bajtów.
105 - Wyrok z dnia 2004-11-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej Prawo o zgromadzeniach
Z.U. 2004 / 10A / 105
M.P. 2004.48.826 z dnia 2004-11-19     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/04 (DOC) Pobierz 218112 bajtów.     (PDF) Pobierz 257975 bajtów.
106 - Wyrok z dnia 2004-11-16
konstytucyjność art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 63 w związku z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 dotyczący zasad ustanawiania pełnomocnictwa.
Z.U. 2004 / 10A / 106
Dz.U. 2004.249.2504 z dnia 2004-11-23     ISAP     RCL
sygn. P 19/03 (DOC) Pobierz 121344 bajtów.     (PDF) Pobierz 180225 bajtów.
107 - Wyrok z dnia 2004-11-22
konstytucyjność art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, dotyczącego zwolnienia z tajemnicy zawodowej
Z.U. 2004 / 10A / 107
Dz.U. 2004.255.2568 z dnia 2004-12-01     ISAP     RCL
sygn. SK 64/03 (DOC) Pobierz 169984 bajtów.     (PDF) Pobierz 223429 bajtów.
108 - Wyrok z dnia 2004-11-23
konstytucyjność art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczącego nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Z.U. 2004 / 10A / 108
Dz.U. 2004.257.2579 z dnia 2004-12-03     ISAP     RCL
sygn. P 15/03 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 142642 bajtów.
109 - Wyrok z dnia 2004-11-29
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Policji, dotyczących upoważnień ustawowych do określenie w drodze rozporządzeń szczegółowych zasad gospodarki lokalowej
Z.U. 2004 / 10A / 109
Dz.U. 2004.260.2596 z dnia 2004-12-08     ISAP     RCL
sygn. K 7/04 (DOC) Pobierz 151040 bajtów.     (PDF) Pobierz 176851 bajtów.
110 - Wyrok z dnia 2004-11-30
konstytucyjność art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Z.U. 2004 / 10A / 110
Dz.U. 2004.260.2597 z dnia 2004-12-08     ISAP     RCL
sygn. SK 31/04 (DOC) Pobierz 107008 bajtów.     (PDF) Pobierz 163705 bajtów.


POSTANOWIENIA 

111 - Postanowienie z dnia 2004-11-03
zaległość podatkowa
Z.U. 2004 / 10A / 111
sygn. SK 24/01 (DOC) Pobierz 89088 bajtów.     (PDF) Pobierz 145178 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2004-11-08
Z.U. 2004 / 10A / 112
sygn. SK 20/02 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 91538 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2004-11-17
zamówienia publiczne
Z.U. 2004 / 10A / 113
sygn. SK 54/03 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 133134 bajtów.


      Ilość: 11