O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 11TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
114 - Wyrok z dnia 2004-12-06
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania karnego, dotyczących rozpatrzenia przez sąd zażalenia na tymczasowe zatrzymanie
Z.U. 2004 / 11A / 114
Dz.U. 2004.264.2641 z dnia 2004-12-15     ISAP     RCL
sygn. SK 29/04 (DOC) Pobierz 169984 bajtów.     (PDF) Pobierz 228389 bajtów.
115 - Wyrok z dnia 2004-12-13
konstytucyjność art. 45 ust. 1 Ustawy budżetowej na rok 2004 w zakresie, w jakim zobowiązuje fundusz pomocy postpenitencjarnej do wpłacania 40% planowanych wpływów do budżetu państwa
Z.U. 2004 / 11A / 115
Dz.U. 2005.273.2720 z dnia 2004-12-27     ISAP     RCL
sygn. K 20/04 (DOC) Pobierz 132608 bajtów.     (PDF) Pobierz 198400 bajtów.
116 - Wyrok z dnia 2004-12-14
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych
Z.U. 2004 / 11A / 116
Dz.U. 2004.273.2721 z dnia 2004-12-27     ISAP     RCL
sygn. K 25/03 (DOC) Pobierz 239104 bajtów.     (PDF) Pobierz 271389 bajtów.
117 - Wyrok z dnia 2004-12-15
konstytucyjność ustawy dotyczącej rekompensat za mienie zabużańskie
Z.U. 2004 / 11A / 117
Dz.U. 2004.273.2722 z dnia 2004-12-27     ISAP     RCL
sygn. K 2/04 (DOC) Pobierz 296960 bajtów.     (PDF) Pobierz 312983 bajtów.
118 - Wyrok z dnia 2004-12-21
konstytucyjność art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Celnej
Z.U. 2004 / 11A / 118
Dz.U. 2005.1.3 z dnia 2005-01-04     ISAP     RCL
sygn. SK 19/03 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 141402 bajtów.
119 - Wyrok z dnia 2004-12-27
konstytucyjność § 2b rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o VAT
Z.U. 2004 / 11A / 119
Dz.U. 2005.1.4 z dnia 2005-01-04     ISAP     RCL
sygn. SK 35/02 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 146733 bajtów.


POSTANOWIENIA 

120 - Postanowienie z dnia 2004-12-14
Przepisy K.p.c dotyczące tzw. przedsądu; prawo do wniesienia kasacji
Z.U. 2004 / 11A / 120
sygn. SK 26/02 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 140320 bajtów.
121 - Postanowienie tymczasowe z dnia 2004-12-14
Przepisy K.p.c dotyczące tzw. przedsądu; prawo do wniesienia kasacji
Z.U. 2004 / 11A / 121
sygn. SK 26/02 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 124918 bajtów.
122 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-12-14
zaległość podatkowa
Z.U. 2004 / 11A / 122
sygn. SK 24/01 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 91137 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2004-12-14
znikoma społeczna szkodliwość czynu
Z.U. 2004 / 11A / 123
sygn. P 32/02 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 146719 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2004-12-14
wypadki przy pracy - odszkodowania
Z.U. 2004 / 11A / 124
sygn. SK 29/03 (DOC) Pobierz 92160 bajtów.     (PDF) Pobierz 150672 bajtów.


      Ilość: 11