O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2004-01-07
konstytucyjność ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Z.U. 2004 / 1A / 1
Dz.U. 2004.5.37 z dnia 2004-01-15     ISAP     RCL
sygn. K 14/03 (DOC) Pobierz 377856 bajtów.     (PDF) Pobierz 396195 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2004-01-13
konstytucyjność niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu uproszczonym
Z.U. 2004 / 1A / 2
Dz.U. 2004.9.75 z dnia 2004-01-23     ISAP     RCL
sygn. SK 10/03 (DOC) Pobierz 188416 bajtów.     (PDF) Pobierz 246159 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2004-01-20
konstytucyjność art. 769 kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej komornika
Z.U. 2004 / 1A / 3
Dz.U. 2004.11.101 z dnia 2004-01-27     ISAP     RCL
sygn. SK 26/03 (DOC) Pobierz 190464 bajtów.     (PDF) Pobierz 217150 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2004-01-27
konstytucyjność przepisów Prawa o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych
Z.U. 2004 / 1A / 4
Dz.U. 2004.15.143 z dnia 2004-02-03     ISAP     RCL
sygn. P 9/03 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 168038 bajtów.


POSTANOWIENIA 

5 - Postanowienie z dnia 2004-01-07
uzasadnienie kasacji
Z.U. 2004 / 1A / 5
sygn. SK 31/02 (DOC) Pobierz 92160 bajtów.     (PDF) Pobierz 169669 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2004-01-27
prawo do obrony
Z.U. 2004 / 1A / 6
sygn. SK 50/03 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 144166 bajtów.


      Ilość: 6